Penerbitan Lain-lain

haziyah binti hussin;supyan hussin;sa`adiah binti ma`alip;maslida binti yusof;karim bin harun;salamiah binti ab. ghani;farid bin mat zain;rokiah binti haji omar;zubir bin idris;zamri bin mahamod;muhamad razak bin idris;mohd aderi bin che noh;hayati lateh;.  (2019).  pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  -

maslida yusof, karim harun, zulkifley hamid, shahidi a. hamid, rahim aman, zaitul azma zainon, salina jaafar, kartini abd. wahab, saadiah maalip, nasrun alias.  (2018).  laporan 1 projek hala tuju dan penandarasaan pengajian bahasa melayu di malaysia.  - 1-16. 

chong shin, james t. collins, karim harun & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  menerokai konsep baru ``masuk melayu`` melalui etnolinguistik suku penan muslim dan melayu-melanau sarawak.  -

sa`adiah binti ma`alip;teo kok seong;nasrun bin alias;maslida binti yusof;karim bin harun;rahilah bt. omar.  (2018).  pemetaan kreol di melaka dalam kartogram lingo sebagai model bahasa-bahasa terancam dunia.  -

chong shin;karim bin harun;james thomas collins.  (2018).  istilah-istilah dalam teknologi tradisional melayu dan melanau sarawak: kajian etnolinguistik, terminologi, dan pendokumentasian.  -

mohd asri harun, karim harun & kartini abd wahab.  (2018).  kecekapan wacana guru pelatih opsyen bahasa dalam kebolehfahaman teks sastera aras tinggi kerangka standard bahasa melayu (ksbm).  - seminar pedagogi alternatif kesusasteraan melayu 2018 (spakem). 

maslida yusof, salinah jaafar, zaitul azma zainon hamzah, rusmadi baharuddin, saadiah maalip, kartini wahab, nasrun alias, zulkifley hamid.  (2018).  hala tuju dan penandaarasan program pengajian bahasa melayu di malaysia.  -

karim harun, saadiah maalip, maslida yusof & kartini abd. wahab.  (2017).  mendepani generasi z dalam pengajian bahasa melayu.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu (sebahtera). 

zulkifley hamid, rahim aman dan karim harun.  (2017).  sari penyelidikan - kongres budaqya 2017.  - sikap terhadap bahasa melayu dalam kalangan penutur di negeri pahang.  34-35. 

zulkifley hamid, rahim aman & karim harun..  (2017).  sikap terhadap bahasa melayu dalam kalangan penutur di negeri pahang..  - sari penyelidikan - kongres budaya 2017 ukm..  34-35. 

nazilah mohamad & karim harun.  (2016).  astronomi melayu: penelitian terhadap bintang.  - 2nd international convention on islam, science & education. 

zulkifley hamid, rahim aman. karim harun..  (2009).  laporan akhir penyelidikan kod: ukm-sk-04-frgs0016-2006 (kajian sikap berbahasa pantai timur: perubahan dan cabaran.  - pemikiran belia: satu ka. 

karim harun.  (2009).  kata adjektif dalam nahu melayu awal.  - seminar sehari linguistik, pusat pengajian ilmu kemanusiaan, universiti kebangsaan malaysia; universiti kebangsaan malaysia. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun.  (2007).  the teaching of malay as first and second language in multiethnic malaysia: an analising using psycholimguistics framework.  - free linguistics conference, sydney. 

karim harun.  (2007).  pengaruh tatabahasa eropah dalam tatabahasa melayu awal.  - asean linguistics. 

karim harun.  (2006).  pendekatan kajian sejarah linguistik melayu: kesinambungan dan keterputusan.  - seminar linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-2. 

karim harun.  (2006).  tradisi penulisan nahu melayu: nahu melayu abad ke-17..  - seminar unhas-ukm (serumpun iv): penelitian dunia melayu malaysia- indonesia. 

zulkifley hamid, karim harun & sa`adiah ma`alip.  (1996).  tahap penguasaan pengetahuan bahasa melayu para pelajar s.r.k., s.r.j.k. (c) dan s.r.j.k (t): satu kajian perbandingan.  - koleksi laporan penyelidikan ukm.