Penerbitan Lain-lain

mazlan ibrahim & azizi umar.  (2017).  mafhum rabbani menurut perspektif mufassirin, ahli nahu dan pemikir pendidikan islam.  - bengkel semakan draf dasar pendidikan rabbani kelantan. 

abdullah aqil faqihi che mohd rahim& mazlan ibrahim.  (2017).  gaya penulisan tafsir alquran dalam majalah pengasuh sekitar tahun 1960an.  - majalah pengasuh.  3-12. 

latifah abdul majid, haziyah hussin, munawar ismail, mazlan ibrahim, jaffary awang dan sabri mohamad.  (2017).  kefahaman ahli jawatankuas masjid negeri kedah terhadap ajaran syiah.  - impak jendela negeri @ ukm.  5. 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, indriaty ismail, ahmad sunawari long, faudzinaim badaruddin, jaffary awang, mazlan ibrahim, suzana mohd hoesni & norulhuda sarnon @ kusenin.  (2016).  pembangunan modul tasawuf islam dalam menangani krisis mental di kalangan pesakit mental di hospital tanjung rambutan ulu kinta perak dan keberkesanannya.  - kesedaran dan persepsi pe. 

tengku intan zarina tengku puji, mazlan ibrahim, zaimuariffudin shukri nordin,ibtisam abdullah, nozira salleh, moktar husain, munirah abd ghani.  (2016).  construction module translation of al-quran in melanau ethnic language: study of surah al-fatihah & juz amma.  - impact: research & innovation.  19-20. 

latifah binti abdul majid, mazlan bin ibrahim, muhd. najib bin abdul kadir, jaffary bin awang, ahmad munawar bin ismail, sabri bin mohamad, haziyah binti hussin.  (2015).  pembinaan indeks kefahaman tentang fahaman syiah dalam kalangan ahli jawatankuasa masjid di negeri kedah dan cadangan modul kawalan kepada jabatan agama islam kedah.  -

tengku intan zarina bt tengku puji, mazlan bin ibrahim, zaimuariffudin shukri bin nordin, ibtisam bt abdullah, nozira bt salleh, moktar husin dan munirah binti abd ghani..  (2015).  pembinaan modul terjemahan al-quran dalam bahasa etnik melanau kajian terhadap surah al-fatihah & juz amma.  - impak kongres 2015@ukm. 

mohd. yusof bin hj. othman, jawiah binti dakir, abdul latif samian, baharudin bin yatim, khaidzir bin haji ismail, shamsul azhar bin yahya, mazlan bin ibrahim, fariza bt. md. sham, et. al..  (2014).  sains dalam a-quran.  -

mohd izwan md yusof, muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim dan tengku intan zarina tengku puji.  (2014).  malaysian muslim gay and lesbian community`s perspective on the concept of domestic partnership and marriage in the quran.  - gender and love 4th global conference. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mazlan bin ibrahim, zaimuariffudin shukri bin nordin, ibtisam bt abdullah, nozira bt salleh, moktar bin husain, munirah binti abd ghani..  (2014).  analisa terghadap adat dan keistimewaan masyarakat melanau di sarawak.  - seminar serantau dakwah dan etnik 2014. 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, faudzi naim badaruddin, ahmad sunawary long, jaffary awang, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni, ab. aziz mohd zain, fakh.  (2011).  kes rogol dalam kalangan peribumi di penjara sungai udang, melaka: satu analisis profail.  - seminar kebangsaan isu-isu orang asli dan peribumi 2011. 

latifah abdul majid, muhd najib abdul kadir, jaffary awang, fadlan mohd othman,mazlan ibrahim,ismail yusoff, azalina tatar, aizuddin hakim mohd yusof.  (2011).  pendekatan pertubuhan bukan kerajaan (ngo) dalam menangani isu-isu islam liberal di malaysia.  - international conference on humanities 2011. 

jawiah dakir, budah@udah mohsin, mazlan ibrahim, faisal ahmad shah.  (2009).  takhrij hadith-hadith masyhur dalam masyarakat melayu di malaysia : usaha ke arah membersih dan memartabatkan al-sunnah.  - seminar meneguh kembali kedudukan hadith. 

jawiah dakir, siti rugayah tibek, idris abdullah, mazlan ibrahim, khaidzir hj. ismail, shofian ahmad, a`dawiyah ismail.  (2008).  panduan pengajian islam meniti kegemilangan.  - 1-245. 

dr. mazlan ibrahim & mohd najib abdul kadir.  (2007).  hadith-hadith sunan sittah dalam tafsir harian al-quran al-karim karya haji abdullah abbas nasution.  - seminar al-sunnah dan isu-isu semasa peringkat kebangsaan..