Penerbitan Lain-lain

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, faizah jusoh, siti rohani jasni, nor asyikin hasan adali & nurul wardah nazifah razali.  (2018).  mahir kosa kata arab melalui permainan sullam al-najah.  - pertandingan k-novasi pengajaran dan pembelajaran 2018.  1. 

kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  penampilan antarabangsa: integrasi budaya dalam pembelajaran bahasa arab.  - 1. 

ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim. 

kaseh abu bakar, hakim zainal & suhaila zailani.  (2017).  mep: learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  - mep:learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  1. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal & nor asyikin hasan adali.  (2017).  permainan sullam al-najah untuk meningkatkan kemahiran kosa kata.  - pertandingan inovasi pnp bahasa arab sempena hari bahasa arab sedunia 2017.  1. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

rahmah borham, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2016).  the relationship between willingness to communicate in arabic with personality, self-esteem, international posture, linguistic self-confidence and mindfulness: a literature review.  - international research conference on engineeringm science and humanities. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, hakim zainal.  (2016).  aplikasi papan permainan al-mushtaqqat.  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hajah salmah ahmad, hakim zainal dan kaseh abu bakar.  (2015).  kem bahasa arab sebagai medium pemantapan kemahiran bahasa.  - seminar antarabangsa kurikulum b.arab: uin syarif hidayatullah jakarta dan fpi. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zamri ariffin, zainuddin ismail, ashinida akaddin.  (2010).  diagnosis ujian kelayakan bahasa arab siswazah fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran dan pembelajaran 2010, ukm. 

hakim zainal, md. nor abdullah, maheram ahmad, kaseh abu bakar.  (2010).  pemerkasaan bahasa arab dalam pengajian pasca siswazah fakulti pengajian islam ukm.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2010. 

fadi saqar ahmad asidah, maheram ahmad, hakim zainal & md nor abdullah.  (2010).  masadir i`rab al-qur`an wa usulah bayn makiyy al-andalusia wa ibn al-anbari al-baghdadi.  - kolokium siswazah pengajian islam ukm 2010.