Penerbitan Lain-lain

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa, hakim zainal, muhammad nazri rostam.  (2021).  bahasa arab akademik lanjutan.  - 1-81. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2021).  panduan kecekapan pengendalian kem bahasa arab secara virtual berasaskan 6 p.  - 1-23. 

ahmad shauqi abdul hadi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  - asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  1. 

nurfathihah tahar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa fikrah al-madrasah al-nahwiah al-kufiah.  - fikrah al-madrasah al-nahwiah al-kufiah.  1. 

nur aimi salma mohd rafi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa khilaf al-ulama' al-nahwi 'an al-qiraat.  - khilaf al-ulama' al-nahwi 'an al-qiraat.  1. 

nurfarzana huda mohd noor , hakim zainal, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa marahil tatawwur al-dars al-nahwi.  - marahil tatawwur al-dars al-nahwi.  1. 

nurain shahidah samsudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa masadir 'ilm al-nahw.  - masadir 'ilm al-nahw.  1. 

siti nurhazwani md shah, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa qadaya 'ilm al-nahw 'ind al-kufiyyin wa al-basariyyin.  - qadaya 'ilm al-nahw 'ind al-kufiyyin wa al-basariyyin.  1. 

nur firdaus fitri abdul hamid, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa tabaqat al-nuhat al-basariyyin.  - tabaqat al-nuhat al-basariyyin.  1. 

nadzirah norudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  sejarah tatabahasa arab tatawwurat 'alamat al-i'rab.  - tatawwurat 'alamat al-i'rab.  1. 

safwan shafie, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  sejarah tatabahasa arab wad'u hadith al-nabiy ka dalil nahwiy.  - wad'u hadith al-nabiy ka dalil nahwiy.  1. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maheram ahmad, zamri arifin, farid mat zain, ermy azziaty rozali, rabitah mohamad ghazali, nik farhan mustapha, nurazan mohmad rouyan.  (2020).  pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia.  - 1-28. 

muhamad asri sulong, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  analisis kesalahan dalam aktiviti debat berbahasa arab dari aspek frasa al-nacat dan al-idafah.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

nurul izzah atirah mohd rasyid, shafikah kamarudin, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-ashmuni.  - tokoh penahu arab al-ashmuni.  1. 

nur aimi salma mohd rafi, nurfarzana huda mohd noor, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster tokoh penahu arab.  - abu al-aswad al-du'ali.  1. 

nihal hannani izahar, nur najihah mokhtar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  hayat al- mubarrad (kehidupan al-mubarrad).  - 1. 

nur syahirah azariah azaman, nurain shahidah samsudin, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-khalil ibn ahmad al-farahidi.  - al-khalil ibn ahmad al-farahidi.  1. 

kaseh abu bakar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  model eec: panduan merekabentuk perkhemahan bahasa dalam talian.  - karnival arabic international e-innovation teaching & learning 2020 (aiitel2020).  1-28. 

nadzirah norudin, nor firdaus fitri abd hamid, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainall.  (2020).  tokoh penahu arab al- akhafish.  - tokoh penahu arab al- akhafish.  1. 

nurul nadiah mohammad aris, nurfathihah tahar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-farra'.  - tokoh penahu arab al-farra'.  1. 

siti nurhazwani md shah, murshidah hilmi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab rihlah ilmiah al-zamakhshari.  - rihlah ilmiah al-zamakhshari.  1. 

muhammad iman mohd zaini, ahmad syauqi abdul hadi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab ibn 'aqil.  - ibn 'aqil.  1. 

ahmad nabil afif jaafar, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin, muhamad asri sulong.  (2020).  analisis kesalahan bahasa dan peranannya dalam konteks pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa kedua.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

muhammad iqbal hanafi, safwan shafi`e, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab al-zujaji.  - al-zujaji.  1. 

mohamed bashir salem harba, zamri arifin, hakim zainal.  (2020).  daur ulama' al-arabiyyah fi al-tasaddi li tahmishiha wa iqsaiha.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

nurhafizah abdul sambah, ruhil syamilah rusmizi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab tha'lab.  - tha'lab.  1. 

nurul izzah atirah mohd rasyid, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab al-kisa'i.  - tokoh penahu arab al-kisa'i.  1. 

nurul nadiah mohammad aris, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab ibnu jinni.  - ibnu jinni.  1. 

murshidah hilmi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa ahmiah al-shahid al-nahwi.  - ahmiah al-shahid al-nahwi.  1. 

nur najihah mokhtar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-andalusiah.  - al-madrasah al-andalusiah.  1. 

ruhil syamilah rusmizi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-baghdadiah.  - al-madrasah al-baghdadiah.  1. 

nurhafizah abdul sambah, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-basariah 69h-286h.  - al-madrasah al-basariah 69h-286h.  1. 

muhammad iman mohd zaini, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-kufiah.  - al-madrasah al-kufiah.  1. 

muhammad iqbal hanafi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-misriah.  - al-madrasah al-misriah.  1. 

nihal hannani izahar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-nahwu al-qur'ani.  - al-nahwu al-qur'ani.  1. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad & hakim zainal.  (2019).  poster k-novasi p&p ukm 2019.  - pendekatan kolaboratif-aktif dalam mu'askar lughawi. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, siti rohani jasni.  (2019).  poster k-novasi 2019.  - gamifikasi untuk pengukuhan kemahiran morfologi arab. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal.  (2019).  pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  54-70. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi & siti rohani jasni.  (2018).  gamifikasi untuk pengukuhan nahu dan sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  ujian diagnostik morfologi arab (udma) untuk mengesan kelemahan pelajar smka dalam ilmu sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, faizah jusoh, siti rohani jasni, nor asyikin hasan adali & nurul wardah nazifah razali.  (2018).  mahir kosa kata arab melalui permainan sullam al-najah.  - pertandingan k-novasi pengajaran dan pembelajaran 2018.  1. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal & nor asyikin hasan adali.  (2017).  permainan sullam al-najah untuk meningkatkan kemahiran kosa kata.  - pertandingan inovasi pnp bahasa arab sempena hari bahasa arab sedunia 2017.  1. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

kaseh abu bakar, hakim zainal & suhaila zailani.  (2017).  mep: learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  - mep:learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  1. 

ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim. 

kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  penampilan antarabangsa: integrasi budaya dalam pembelajaran bahasa arab.  - 1. 

rahmah borham, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2016).  the relationship between willingness to communicate in arabic with personality, self-esteem, international posture, linguistic self-confidence and mindfulness: a literature review.  - international research conference on engineeringm science and humanities. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, hakim zainal.  (2016).  aplikasi papan permainan al-mushtaqqat.  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hajah salmah ahmad, hakim zainal dan kaseh abu bakar.  (2015).  kem bahasa arab sebagai medium pemantapan kemahiran bahasa.  - seminar antarabangsa kurikulum b.arab: uin syarif hidayatullah jakarta dan fpi. 

hakim zainal, md. nor abdullah, maheram ahmad, kaseh abu bakar.  (2010).  pemerkasaan bahasa arab dalam pengajian pasca siswazah fakulti pengajian islam ukm.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2010. 

kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zamri ariffin, zainuddin ismail, ashinida akaddin.  (2010).  diagnosis ujian kelayakan bahasa arab siswazah fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran dan pembelajaran 2010, ukm. 

fadi saqar ahmad asidah, maheram ahmad, hakim zainal & md nor abdullah.  (2010).  masadir i`rab al-qur`an wa usulah bayn makiyy al-andalusia wa ibn al-anbari al-baghdadi.  - kolokium siswazah pengajian islam ukm 2010.