Penerbitan Lain-lain

aliza alias & abu yazid abu bakar.  (2010).  profil personaliti pelajar pintar cerdas.  - bitara (buletin pusat permatapintar negara). 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang: satu kajian perbandingan dari segi kategori belajar, zon belajar dan kemahiran bahasa.  - prosiding seminar serumpun iv unhas-ukm. penerbitan jabatan pengajian melayu, sastera, dan budaya, fssk ukm.. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  pembinaan inventori strategi pembelajaran bahasa melayu & bahasa inggeris pelajar cemerlang.  -

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2008).  strategi pembelajaran bahasa melayu pelajar pribumi sarawak.  - 6th international malaysian studies conference (msc6).