Penerbitan Lain-lain

zuliza mohd kusrin, al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusuf, juriza ismail, aliza alias,muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah (ahliyyah) terhadap muslim autisme.  - 1-18. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail,muhammad nazir alias, aliza alias, abdul muhaimin mahmood..  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-60. 

rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  memupuk pembelajaran aktif melalui latihan kemahiran pembuatan produk kraf jahitan dalam kalangan murid berkeperluan khas masalah pembelajaran: satu kajian kes.  - kongres & pertandingan inovasi p&p (knovasi) 2020.  1-2. 

suziyani binti mohamed;aliza binti alias;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;mohd mokhtar bin tahar;hasnah binti toran;mohd hanafi bin mohd yasin.  (2019).  tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi.  - 1-8. 

intan nadiah abdul hakim, azlina ahmad, ummul hanan mohamad, aliza alias.  (2019).  kerangka kerja konseptual untuk merekabentuk aplikasii realiti luasan (ar) berasaskan pengecaman objek bagi membantu masalah komunikasii kalangan kanak-kanak autisme.  - 16. 

halimah badioze zaman , azlina ahmad, aliimran nordin, hamidah yamat@ ahmad, aliza,a., ang, m.c., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., aziziah, j., wahiza,w., nazlena, m.a., fauzanita k., azlina a.a.,puteri nor ellyza n.,h. baharin & mohamad taha,i.  (2018).  integrating computational thinking (ct) with english across stem: initial findings for the kedah state government grant.  -

rosadah abd. majid, manisah mohd. ali, aliza alias & hasnah toran.  (2016).  menyelami pemikiran individu sindrom asperger dalam beragama.  - seminar serantau pendidikan islam orang kurang upaya (sspioku) 2016. 

siti noor baizura binti yahya, aliza binti alias.  (2016).  kepuasan kerja guru prasekolah wilayah persekutuan kuala lumpur.  - international conference on global education iv : education & natinal ftramwork towards global challenges. 

aliza alias & abu yazid abu bakar.  (2010).  profil personaliti pelajar pintar cerdas.  - bitara (buletin pusat permatapintar negara). 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang: satu kajian perbandingan dari segi kategori belajar, zon belajar dan kemahiran bahasa.  - prosiding seminar serumpun iv unhas-ukm. penerbitan jabatan pengajian melayu, sastera, dan budaya, fssk ukm.. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  pembinaan inventori strategi pembelajaran bahasa melayu & bahasa inggeris pelajar cemerlang.  -

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2008).  strategi pembelajaran bahasa melayu pelajar pribumi sarawak.  - 6th international malaysian studies conference (msc6).