Penerbitan Lain-lain

habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

mohammad syuhaimi ab-rahman 1 , roslan abd shukor 2 , kamisah osman 3 , ruzymah idrus 4 , iszan hana kaharudin 5 dan roslena md zaini..  (2020).  pendekatan berasaskan hasil (pbh) memberikan nilai tambah melalui output pelajar.  - kongres & pertandingan inovasi p&p (kinovasi).  1-13. 

roslan bin abd. shukor;ruszymah binti haji idrus;kamisah bt. osman;mohd syuhaimi bin ab rahman.  (2020).  meningkatkan budaya penyelidikan dan penerbitan pelajar prasiswazah universiti kebangsaan malaysia .  -

lilia halim, nurazidawati mohamad arsad, nor aishah buang, kamisah osman, azmin sham rambely, mohd zaidi omar, salwani abdullah, azuraliza abu bakar.  (2020).  intervensi pembangunan website online mentoring: estementoring.  - 1-26. 

sharifah mastura, khairul nizam,ahmad abas, mohd shahrul,mohd marzuki,mohd talib,rakmi,norghani,kamisah,lilia,zaini,rosniza,lam,mokhtar,novel,syarina,aslinda,ahmad tarmizi,azizah,khirunisa.  (2019).  loading analysis and carrying capacity study in pasir gudang.  - 1-384. 

lilia bt. halim, nurazidawati binti mohamad arsad, nor aishah binti buang, kamisah bt. osman, azmin sham binti rambely, mohd. zaidi bin omar, salwani binti abdullah, azuraliza binti abu bakar.  (2019).  laporan cabaran perdana pengukuhan stem.  - 1-15. 

punia turiman, kamisah osman, tengku siti meriam tengku wook.  (2019).  inventive thinking 21st century skills among preparatory course science students.  - 1st international conference on stem education.  71. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

lilia halim, tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad, zaidi omar, kamisah osman.  (2019).  mentoring models of stem learning towards a stem learning ecosystem framework.  - the 18th international expo on inventions and innovations.  2. 

liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations. 

vikneswaran m. gunahlan, kamisah osman & zanaton h. iksan.  (2018).  meningkatkan daya ingatan melalui kit master.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

rahayu johari, kamisah osman & wan huzaini wan husain.  (2017).  cabaran dan halangan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah mata pelajaran sains & teknologi (dst) tahun 2.  - kolokium penyelidikan pendidikan kali pertama. 

punia turiman, kamisah osman and tengku siti meriam.  (2017).  digital age literacy proficiency among science preparatory course students.  - the 2017 6th international conference on elctrical engineering and informatics (iceei). 

hamzah jusoh, habibah ahmad, nor aishah buang ,hazita azman, lilia halim, shamshubaridah ramlee, kamisah osman, alit merang @ mohd azlan abdullah,mastura mahmud & nor.  (2016).  penglibatan komuniti dan pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - environmental studies due. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, asmilah hani mohamad, nor aishah buang, hazita azman, mastura mahmud, lilia halim, kamisah osman, shamshubaridah ramlee, norgainy mohd tawil, alit merang @ mohd azlan.  (2016).  keterlibatan komuniti dan pemetaan aset pelancongan di lembah beriah, daerah kerian, perak.  - holistic integrated proje. 

lilia bt. halim, tamby subahan bin mohd. meerah, kamisah bt. osman.  (2015).  developing the framework of core competencies needed by science facilitators in nurturing scientific literacy for the community.  -

roziah arabi, kamisah osman, hamidah hassan, harlina harlizah siraj.  (2015).  nursing students` clinical competency components in malaysia: an expert interviews study..  - 3rd java international nursing conference 2015 `harmony of caring and healing inquiry for holistic nursing practice; enhancing quality of care`. 

rian vebrianto & kamisah osman.  (2013).  development of instrument for evaluation of e-learning biomind modules.  - the international science, mathematics and technology education conference (ismtec 2013). "transforming science, mathematics and technology education". bangkok, thailand.. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2013).  an interdisciplinary approach for biology, technology, engineering and mathematics (btem) to enhance 21st century skills in malaysia.  - the international science, mathematics and technology education conference "transforming science, mathematics and technology education".. 

nurazidawati mohamad arsad, kamisah osman & mohamed amin embi.  (2013).  acceptance of web 2.0 applications among science teachers in malaysia.  - the international science, mathematics and technology education conference " transforming science, mathematics and technology education".. 

fatimah wati halim, khairul anwar@ johari mastor, ahsan ahmad, rohany nasir, fatimah omar, wan shahrazad wan sulaiman, nur riza suradi, kaseh abu bakar, dzuraidah abd. wahab, norbahiah misran, kamisah.  (2013).  manual alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) ukm.  - inventori psikometrik. 

nurazidawati binti mohamad arsad, kamisah osman, tuan mastura tuan soh, nur suhaidah sukor.  (2011).  cultivation the digital age literacy skills in the process of teaching and learning biology among science students.  - international conference on sustainable development 2011.. 

evi suryawati, kamisah osman, t. subahan, mohd meerah.  (2010).  kesan pengajaran dan pembelajaran konstektual rangka ke atas kemahiran penyelesaian masalah dan sikap saintifik.  - 15th international conference on education. 

rian vebrianto, kamisah osman.  (2010).  pembangunan media pengajaran: modul dan multimedia dalam pembelajaran alam sekitar (biologi) di sekolah menengah pertama.  - 15th international conference on education (ice 2010). 

dani asmadi ibrahim, kamisah osman.  (2010).  models of chemistry education and chemistry teaching at matriculation colleges.  - kolokium kebangsaan pasca siswazah sains dan matematik 2010, "penyelidikan pemacu budaya berinovasi". 

che nidzam che ahmad, kamisah osman, lilia halim & md yusoff daud.  (2010).  persepsi guru terhadap persekitaran pembelajaran makmal sains di malaysia.  - 15th international conference on education. 

kamisah osman, simranjeet kaur judge and siti fatimah mohd yassin.  (2010).  innovative problem based learning approach for science and engineering education.  - the 3rd regional conference on engineering education and research in higher education, grand margherita hotel, kuching sarawak. 

lilia halim, nor aishah buang, t. subahan mohd meerah, kamisah osman.  (2008).  a scientist entrepreneurial approach in secondary science curriculum in promoting sustainable development.  - xiii. ioste symposium, the use of science and technology education for peasce and sustainable development. 

kamisah osman, lilia halim, t. subahan mohd. meerah.  (2008).  anchoring science education towards scientifically literate malaysian society: an exploration of children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - xiii. ioste symposium, the use of science and technology education for peasce and sustainable development. 

zainol budiman, lilia halim. subahan mohd meerah, kamisah osman,.  (2008).  cognitive conflict management module and its effect on cognitive development and science achievement.  - science and mathematics education regional conference (smerec 2008). 

mohd. ali, kamisah osman & lilia halim.  (2007).  can problem based learning create a science culture in the classroom?.  - second international conference on science and mathematics education (cosmed). 

subahan mohd meerah, kamisah osman, lilia halim.  (2005).  the science practical assessment tool: measuring science process skills while doing science.  - cosmed 2005 international conference on science and mathematics education. 

mohd ali samsuddin, kamisah osman, lilia halim.  (2005).  procedural checklists, structured process questions and graphic organiser as dynamic cognitive scaffolders in physic problem based learning.  - cosmed 2005: the international conference on science and mathematics education. 

lilia halim, kamisah osman, subahan mohd meerah.  (2005).  the profile of expert and novice science teachers` needs: towards effective continous professional development of science teachers.  - cosmed 2005 international conference on science and mathematics education. 

lilia halim, kamisah osman & subahan mohd meerah.  (2004).  trends and issues of research on in-service needs assessment of science teachers: global vs the malaysian context.  - an international conference to review research on science, technology and matehmatics education. 

kamisah osman, lilia halim and subahan meerah.  (2004).  anchoring science education towards scientifically literate malaysian society: an exploration of children`s affective psyche.  - episeme-1, an international conference to review research on science, technology and mathematics education. 

khairul akmaliah adham & kamisah othman.  (2001).  the delphi technique-methodology of utilizing expert opinion for predicting future events.  - qualitative research convention 2001.