Penerbitan Lain-lain

zulimran ahmad, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  potensi metafora visual sebagai medium persuasif pesanan khidmat masyarakat (psa).  - international postgraduate research conference.  1-4. 

zulimran ahmad, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  potensi metafora visual dalam meningkatkan tindak balas pematuhan sukarela pencegahan covid-19: scoping review.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2021.  1-4. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, ng yung shuang.  (2020).  penerapan kefahaman tingkahlaku bagi mengurangkan penyebaran berita palsu di malaysia.  - 1-235. 

mohd nor shahizan bin ali;rozainee khairudin;normah bt. mustaffa;mohd azul mohamad salleh;asmuni bin ab ghani.  (2018).  konteks literasi visual praktis ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

anuar ali, mohd azul mohamad salleh & normah mustaffa.  (2018).  dia : digtal inheritance application, a future digital legacy plan/digital after death.  -

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster makeup class.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani dan mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  interim 1 laporan alumni ukm.  -

normah mustaffa.  (2018).  komunikasi tanpa sempadan.  - mentari. 

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster colour war 2018.  -

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster mention wow fiesta.  -

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster mention got talent.  -

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, ali salman, shahrul nazmi sannusi, badrul redzuan abu hassan & muhammad adnan pitchan.  (2017).  model interaktif media baharu: reaksi belia terhadap program transformasi kerajaan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairudin, asmuni ab ghani & mohamad adli baco.  (2017).  diaspora video ukm universiti penyelidikan 3.  - 1-16. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2017).  laporan teknik konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

normah mustaffa.  (2017).  modal insan berjiwa patriotik.  - mentari: satu misi satu identiti.  9-12. 

normah mustaffa.  (2017).  pengujian teori difusi inovasi terhadap penerimaan facebook dalam kalangan remaja di lembah kelang.  - rampai penyelidik siri 4.  1. 

normah mustaffa.  (2017).  kebergantungan media dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - rampai penyelidik siri 4.  1. 

normah mustaffa.  (2017).  laporan sabatikal prof. madya dr. normah mustaffa.  - reevaluating agenda setti. 

normah mustaffa.  (2017).  social media and the expression of opinion: a malaysian perspective.  - the 4th international conference on social and political sciences: social and political movement in information society era, 5-6 september 2017, best western premier solo b. 

normah mustaffa.  (2017).  impact of social media on youth.  - 1-62. 

normah mustaffa.  (2017).  tn50 dan peranan belia dalam era globalisasi.  - mentari: satu misi satu identiti.  5-9. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairuddin & asmuni ab ghani.  (2017).  video penyelidikan ukm universiti penyelidikan 1.  - 1-2. 

normah mustaffa.  (2017).  memperkasa wanita ke arah revolusi industri ke-4.  - mentari. 

wan idros wan sulaiman, norizan abdul razak & normah mustaffa.  (2016).  video modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: pengurusan air muka, pengurusan ofaltik, pengurusan senyuman dan pengurusan kemarahan.  - 1-10. 

normah mustaffa.  (2016).  journalism and news industry in malaysia: new media, new challenges.  - forum for asian deans of journalism and communication. 

wan idros wan sulaiman, norizan abdul razak dan normah mustaffa.  (2016).  modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: pengurusan air muka, pengurusan ofaltik, pengurusan senyuman dan pengurusan kemarahan.  - 1-10. 

normah mustaffa, ali salman, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan & wan nur syazmira wan suhaimi.  (2016).  social media and the expression of opinion.  - 40-41. 

mohd. nor shahizan ali & normah mustaffa.  (2015).  pendaulat amanah negara.  -

hasrul bin hashim, mohd. helmi bin abd. rahim, badrul redzuan bin abu hassan, normah bt. mustaffa, sabariah binti mohamed salleh, mohd nor shahizan bin ali.  (2015).  reka bentuk semula multimodaliti melalui hubungan perseiringan idea dalam proses naratif dengan hasil akhir penerbitan produksi audio visual.  -

mohd. nor shahizan ali, hasrul hashim, latiffah pawanteh, abdul latiff ahmad, normah mustaffa.  (2012).  pertandingan poster penyelidikan fssk 2012.  - pembinaan model khalayak pasca moden dalam persekitaran media baru. 

fauziah ahmad, chang peng kee, normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2012).  pembudayaan dan pemediaan remaja: isu seksualiti dalam arus globalisasi.  - kajian pengeluaran dan pe. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, chang peng kee, mohd helmi abd rahim.  (2012).  kebergantungan media dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - kajian pengeluaran dan pe. 

chang peng kee, normah mustaffa, arina anis azlan, norhayati basri, julia wirza mohd zawawi & tengku ahmizah tengku adinan.  (2012).  mentransformasikan e-pr ke arah badan profesional perhubungan awam malaysia.  - program pemindahan ilmu 2012. 

normah mustaffa.  (2001).  laman sawang: kegunaan dan kepuasan di kalangan pelajar ukm.  - koleksi laporan penyelidikan ukm.