Penerbitan Lain-lain

mohd shahrul bin mohd nadzir;kadaruddin bin aiyub;mohd talib bin latif;haris hafizal bin abd hamid;nik lukman bin nik ibrahim;md firoz khan.  (2021).  investigation of the regional concentrations of hydrofluorocarbons (hfcs) and hydrochlorofluorocarbons (hcfcs) and its modeled emissions in malaysia.  -

habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

azlan bin abas;kadaruddin bin aiyub.  (2020).  liken sebagai penunjuk biologi tahap urbanisasi di kuala lumpur.  -

prof madya sr dr norngainy mohd tawil prof madya dr kadarudin ayub dr noraini hamzah dr azlan abas.  (2020).  laporan lawatan tapak projek kktp-ukm. semporna dan tawau pbt hijau sabah.  - 1-24. 

mokhtar jaafar,kadaruddin aiyub, lam kuok choy, mohd azlan abdullah.  (2019).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  1-128. 

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, mastura mahmud, noorazuan md. hashim, rosmiza mohd zainol, rosniza aznie che rose, lam kuok choy, azahan awang, junaidi awang besar, mohd azlan abdullah.  (2019).  dokumen konsolidasi kurikulum prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  -

nurul fadhliah muhamad din, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub.  (2019).  penarafan pantai pelancongan mesra keluarga: keutamaan siapa, aktiviti apa?.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-16. 

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, lam kuok choy & mohd azlan abdullah.  (2018).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi. 

azahan bin awang, kadaruddin bin aiyub, mohd abdullah bin jusoh,lokhman hakim bin osman, azhar bin ahmad.  (2018).  tatacara pengurusan dan pengendalian zon bebas tasik kenyir.  -

azahan awang, kadaruddin aiyub, mohd abdullah jusoh, lokhman hakim osman & azhar ahmad.  (2018).  kajian pasaran dan kemampanan zon bebas tasik kenyir: tatacara pengurusan dan pengendalian zon bebas tasik kenyir.  -

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramlee, er ah choy, norgainy mohd tawil, azlan bin abas, aryma johari, maisarah mohd rabu.  (2018).  program kolaborasi sungai-pantai-pulau angkat ukm-komuniti port dickson.  -

habibah ahmad, nuradila azhar, hamzah jusoh & kadaruddin aiyub.  (2018).  pemilihan pantai pelancongan keluarga berdasarkan persekitaran fizikal dan buatan manusia di batu ferringhi, pulau pinang.  - laporan penyelidikan projek pembinaan kerangka pantai pelancongan mesra keluarga. 

panel pengubal halatuju pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam pasca 2020.  (2018).  halatuju pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam pasca 2020.  - 52. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadaruddin aiyub, hazita azman, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, er ah choy, mohd azlan abdullah & ruhaiza abu bakar.  (2017).  amalan pelancongan pantai dalam kalangan pengunjung keluarga b40 di pantai chenang, pulau langkawi.  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadarudidin aiyub, noraza ahmad zabidi, mohd ekhwan toriman, mohd fuad mat jali,er ah choy, nurul fadhliah mohddin.  (2017).  family-friendly beach tourism development in langkawi: what domestic tourists want.  - skim 2017: the 15thinternational conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

shakiroh saad, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub & noraza ahmad zabidi.  (2017).  pantai merdeka sebagai pantai pelancongan mesra keluarga dalam pelancongan luar bandar.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail (pengerusi homestay pachitan). hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramli, norngainy mohd tawil, azlan abas, er ah choy.  (2017).  program pembangunan pantai angkat komuniti homestay pachitan - ukm..  - 1-7. 

noor azlan ghazali, kadaruddin aiyub & shamsul amri baharuddin.  (2015).  malaysia education blueprint 2015-2025 (higher education).  - 140. 

adi irfan che ani, abdul latif ahmad, khalim zainal, denise koh choon lian, sofiah md auzair, kadaruddin aiyub, suhana johar.  (2015).  panduan pelaksanaan citra kompetensi: pusat citra universiti kebangsaan malaysia sesi akademik 2014-2015.  -

kadaruddin aiyub, kadir arifin, shaharudin ahmad, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhamad rizal razman.  (2011).  mitigasi perubahan iklim melalui program kecekapan tenaga dan perubahan tingkahlaku.  - prosiding persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke3. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, latiffah pawanteh, azhar jaludin, nur baiti mohd othman.  (2011).  persepsi terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ipta: kajian kes di fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.  - persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke-3. 

shaharuddin ahmad, noorazuan md. hashim, yaakob mohd jani, kadaruddin aiyub & muhamad fahmi mahamod.  (2010).  the effects of different land uses on the temperature distribution in urban areas..  - seaga conference 2010: understanding the changing space, place and cultures of asia.. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2008).  dasar alam sekitar negara dan implikasinya terhadap penjagaan kesihatan.  - international conference on environment & health 2008. 

kadir arifin, jamaluddin md jahi, muhammad rizal razman, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2004).  punca pencemaran bunyi di malaysia dan pengurusannya.  - 3rd annual seminar on sustainability science & management 2004. 

azahan awang, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin & muhammad rizal razman.  (2004).  pembandaran dan peningkatan kualiti hidup masyarakat bandar kuala lumpur: satu realiti atau fantasi.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004.