Penerbitan Lain-lain

rokiah omar, kadaruddin aiyub, azahan awang, mahadir ahmad, roslan jaafar, zainal ariffin ahmad, kamarul afizi kosman, norgainy mohd tawil, mohd azizi muhammad radzy. anwar syamin ridzuan, noraizan zakri hussain.  (2023).  laporan perkembangan projek pembangunan sosio ekonomi masyarakat orang asli pos lenjang, lipis, pahang: laporan awal milestone 5.  - 1-35. 

prof datuk dr rokiah omar, prof dr kadaruddin aiyob, prof madya sr dr nongrainy mohd tawil, dr azahan awang, dr mahadir ahmad, dr kamarul afizi kosman, dr roslan jaafar, dr zainal ariffin ahmad, mohd azizi muhammad radzy, mohd anwar syamin ridzuan.  (2023).  projek pembangunan sosio ekonomi masyarakat orang asli pos lenjang, lipis, pahang: laporan kemanjuan milestone 3: peringkat awal pemetaan aset.  - 1-20. 

prof datuk dr rokiah omar, prof dr kadaruddin aiyob, prof madya sr dr nongrainy mohd tawil, dr azahan awang, dr mahadir ahmad, dr kamarul afizi kosman, dr roslan jaafar, dr zainal ariffin ahmad, mohd azizi muhammad radzy, mohd anwar syamin ridzuan.  (2023).  projek pembangunan sosio-ekonomi melalui pembangunan stesen mikro-hidro di pos lenjang, lipis, pahang bersama tenaganasional berhad (tnb) - milestone 3.  - 1-24. 

lam kuok choy;kadaruddin bin aiyub;mastura binti mahmud;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol;azlan bin abas.  (2023).  satellite based remote sensing modeling of oil palm yield using temporal phenological information.  -

kadir bin arifin;kadaruddin bin aiyub;azahan bin awang;muhammad rizal bin razman;azlan bin abas.  (2023).  penggunaan model pengurusan polisi dan mitigasi bencana malaysia & indonesia.  -

hafizuddin-syah, b.a.m, norlin khalid, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2023).  the effect of occupational safety and health indicators on the gross domestic products: the case of malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-16.  1-10. 

azlan abas, kadaruddin aiyub, azmi aziz, azahan awang.  (2022).  lichen as the biological indicator for environment tobacco smoke (ets) detection in malaysia.  - 6th pocer proceedings -2022.  396-399. 

azlan bin abas;kadaruddin bin aiyub;azahan bin awang;lam kuok choy.  (2022).  risk assessment from poor waste management towards urban livability in melaka.  -

lam kuok choy, kadaruddin aiyub, rosniza aznie che ros, rosmiza mohd zainol, azlan abas, nur hakimah asnawi.  (2022).  rainfall variability and response of oil palm phenology in tropical climate using modis vegetation index.  - world conference on arts, humanities and social sciences.  15-22. 

mohd shahrul bin mohd nadzir;kadaruddin bin aiyub;mohd talib bin latif;haris hafizal bin abd hamid;nik lukman bin nik ibrahim;md firoz khan.  (2021).  investigation of the regional concentrations of hydrofluorocarbons (hfcs) and hydrochlorofluorocarbons (hcfcs) and its modeled emissions in malaysia.  -

azlan bin abas;kadaruddin bin aiyub;lam kuok choy;mohd effendi @ ewan bin mohd matore;nurul-azza binti abdullah.  (2021).  developing urban ecosystem services index for malaysia urban area towards a livable city and achieving sustainable development goals.  -

lam kuok choy;mokhtar bin jaafar;kadaruddin bin aiyub;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim.  -

habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

azlan bin abas;kadaruddin bin aiyub.  (2020).  liken sebagai penunjuk biologi tahap urbanisasi di kuala lumpur.  -

prof madya sr dr norngainy mohd tawil prof madya dr kadarudin ayub dr noraini hamzah dr azlan abas.  (2020).  laporan lawatan tapak projek kktp-ukm. semporna dan tawau pbt hijau sabah.  - 1-24. 

mokhtar jaafar,kadaruddin aiyub, lam kuok choy, mohd azlan abdullah.  (2019).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  1-128. 

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, mastura mahmud, noorazuan md. hashim, rosmiza mohd zainol, rosniza aznie che rose, lam kuok choy, azahan awang, junaidi awang besar, mohd azlan abdullah.  (2019).  dokumen konsolidasi kurikulum prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  -

nurul fadhliah muhamad din, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub.  (2019).  penarafan pantai pelancongan mesra keluarga: keutamaan siapa, aktiviti apa?.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-16. 

habibah ahmad, nuradila azhar, hamzah jusoh & kadaruddin aiyub.  (2018).  pemilihan pantai pelancongan keluarga berdasarkan persekitaran fizikal dan buatan manusia di batu ferringhi, pulau pinang.  - laporan penyelidikan projek pembinaan kerangka pantai pelancongan mesra keluarga. 

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramlee, er ah choy, norgainy mohd tawil, azlan bin abas, aryma johari, maisarah mohd rabu.  (2018).  program kolaborasi sungai-pantai-pulau angkat ukm-komuniti port dickson.  -

panel pengubal halatuju pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam pasca 2020.  (2018).  halatuju pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam pasca 2020.  - 52. 

azahan awang, kadaruddin aiyub, mohd abdullah jusoh, lokhman hakim osman & azhar ahmad.  (2018).  kajian pasaran dan kemampanan zon bebas tasik kenyir: tatacara pengurusan dan pengendalian zon bebas tasik kenyir.  -

azahan bin awang, kadaruddin bin aiyub, mohd abdullah bin jusoh,lokhman hakim bin osman, azhar bin ahmad.  (2018).  tatacara pengurusan dan pengendalian zon bebas tasik kenyir.  -

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, lam kuok choy & mohd azlan abdullah.  (2018).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadarudidin aiyub, noraza ahmad zabidi, mohd ekhwan toriman, mohd fuad mat jali,er ah choy, nurul fadhliah mohddin.  (2017).  family-friendly beach tourism development in langkawi: what domestic tourists want.  - skim 2017: the 15thinternational conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail (pengerusi homestay pachitan). hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramli, norngainy mohd tawil, azlan abas, er ah choy.  (2017).  program pembangunan pantai angkat komuniti homestay pachitan - ukm..  - 1-7. 

shakiroh saad, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub & noraza ahmad zabidi.  (2017).  pantai merdeka sebagai pantai pelancongan mesra keluarga dalam pelancongan luar bandar.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadaruddin aiyub, hazita azman, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, er ah choy, mohd azlan abdullah & ruhaiza abu bakar.  (2017).  amalan pelancongan pantai dalam kalangan pengunjung keluarga b40 di pantai chenang, pulau langkawi.  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

noor azlan ghazali, kadaruddin aiyub & shamsul amri baharuddin.  (2015).  malaysia education blueprint 2015-2025 (higher education).  - 140. 

adi irfan che ani, abdul latif ahmad, khalim zainal, denise koh choon lian, sofiah md auzair, kadaruddin aiyub, suhana johar.  (2015).  panduan pelaksanaan citra kompetensi: pusat citra universiti kebangsaan malaysia sesi akademik 2014-2015.  -

kadaruddin aiyub, kadir arifin, shaharudin ahmad, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhamad rizal razman.  (2011).  mitigasi perubahan iklim melalui program kecekapan tenaga dan perubahan tingkahlaku.  - prosiding persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke3. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, latiffah pawanteh, azhar jaludin, nur baiti mohd othman.  (2011).  persepsi terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ipta: kajian kes di fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.  - persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke-3. 

shaharuddin ahmad, noorazuan md. hashim, yaakob mohd jani, kadaruddin aiyub & muhamad fahmi mahamod.  (2010).  the effects of different land uses on the temperature distribution in urban areas..  - seaga conference 2010: understanding the changing space, place and cultures of asia.. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2008).  dasar alam sekitar negara dan implikasinya terhadap penjagaan kesihatan.  - international conference on environment & health 2008. 

kadir arifin, jamaluddin md jahi, muhammad rizal razman, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2004).  punca pencemaran bunyi di malaysia dan pengurusannya.  - 3rd annual seminar on sustainability science & management 2004. 

azahan awang, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin & muhammad rizal razman.  (2004).  pembandaran dan peningkatan kualiti hidup masyarakat bandar kuala lumpur: satu realiti atau fantasi.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004.