Penerbitan Lain-lain

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-jumlah al-ismiyyah.  - 1-16. 

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-idhafah.  - 1-10. 

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-haal.  - 1-14. 

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-naat.  - 1-16. 

moktar hussain.  (2020).  panduan pelajar - pelajaran 3.  - 1-7. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

salasiah hanin hamjah, moktar hussain.  (2017).  buletin futuristik fpi.  - jurnal di fakulti pengajian islam. 

nozira salleh, izziah suryani mat resad @ arshad & moktar hussain.  (2016).  seminar tangani isu syiah di malaysia.  - buletin fpi futuristik.  14. 

izziah suryani mat resad @ arshad, nozira salleh & moktar hussain.  (2016).  seminar antarabangsa kaunseling islam 2016.  - buletin fpi futuristik.  9. 

izziah suryani mat resad @ arshad , latifah abdul majid & moktar hussain.  (2016).  program hala tuju graduan persiap mahasiswa ke alam pekerjaan.  - buletin fpi futuristik.  13. 

izziah suryani mat resad @ arshad, nozira salleh & moktar hussain.  (2016).  jalinan strategik melonjakkan ukm di persada antarabangsa.  - buletin fpi futuristik.  1-25. 

nozira salleh, izziah suryani mat resad @ arshad & moktar hussain.  (2016).  semarak 46 tahun juf warnai dunia akademik.  - buletin fpi futuristik.  15. 

moktar hussain, mohd shukari hamzah, nur syazwina mustapa..  (2016).  kitab al-tadribat: maharat al-istima wa al-fahm..  - 1-82. 

tengku intan zarina tengku puji, mazlan ibrahim, zaimuariffudin shukri nordin, ibtisam abdullah, nozira salleh, moktar bin husain, munirah binti abd ghani..  (2015).  understanding of al-quran amongst the melanau ethnic group:toward constructing a translation module of al-quran.  - 2nd international conference on world islamic studies (icwis). 

salasiah hanin hamjah & moktar hussain.  (2015).  penerbitan dan penyelidikan domain hakiki akademik.  - buletin futuristik. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mazlan bin ibrahim, zaimuariffudin shukri bin nordin, ibtisam bt abdullah, nozira bt salleh, moktar husin dan munirah binti abd ghani..  (2015).  pembinaan modul terjemahan al-quran dalam bahasa etnik melanau kajian terhadap surah al-fatihah & juz amma.  - impak kongres 2015@ukm. 

professor dr. tengku ghani t. jusoh, anwar muttaqin, ezad azraai jamsari & moktar hussain.  (2012).  islam dan barat dalam dunia moden.  - seminar internasional reunderstanding the state of islam-west relation (memahami kembali keadaan hubungan islam dan barat). 

moktar hussain dan mohd. shukeri hj. hamzah.  (2010).  penambahbaikan laman sesawang untuk pengajaran kursus kemahiran mendengar bahasa arab di fakulti pengajian islam, ukm.  - kongres pengajaran & pembelajaran 2010: memupuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.