Penerbitan Lain-lain

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on, suzana muhamad said.  (2019).  tutoran sistem perundangan malaysia 2019.  -

siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang syarikat.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran sistem perundangan malaysia.  -

harlina mohamed on.  (2018).  undang-undang syarikat malaysia.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang kontrak.  -

harlina binti mohamed on.  (2018).  nota ringkas plt.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang ejensi.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang jualan barangan.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang insurans.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang pekerjaan.  -

siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang perkongsian.  -

harlina binti mohamed on.  (2017).  undang-undang jualan barangan - siri ulang kaji.  - 1-11. 

harlina binti mohamed on.  (2017).  undang-undang perhubungan majikan dan pekerja.  - 1-9. 

harlina binti mohamed on.  (2017).  undang-undang perkongsian - siri ulang kaji.  - 1-15. 

harlina binti mohamed on.  (2011).  kaedah publisiti dalam profesion guaman malaysia: keperluan penilaian semula.  -