Penerbitan Lain-lain

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran bertutur bahasa arab siri 2.  - 1-8. 

zaharom bin ridzwan;mohammad fadzeli bin jaafar;mohd. shabri bin yusof;norwati bt. md. yusof.  (2022).  terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia.  -

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran bertutur bahasa arab siri 1.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran membaca bahasa arab siri 1.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran membaca bahasa arab siri 2.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  huruf arab dan sistem baris.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  fiil amar.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian perkataan dalam bahasa arab.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian isim.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  kata nama tentu dan tak tentu.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  muzakkar dan muannath.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  mufrad, muthanna dan jamak.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  tanda - tanda kata nama.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  ganti nama (dhamir).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  kata kerja (fiil).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  fiil madhi.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  fiil mudhari'.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  nombor (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  nombor (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  ism fa'il.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  warna dan bentuk.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  jadual tasrif.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  al- qawaid.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  fiil lazim dan mutaaddi.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  jenis kata nama.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  kata nama mabni.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  kata nama mu'rab.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  mubtada wal khabar.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  al idhafah, ism marfu',mansub dan majrur.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  as sifat wal mausuf.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  al mufradat.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  konsep pembentukan kata kerja bahasa arab.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  menonton video.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  ucapan (greetings).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  perbualan (bahagian 1).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  perbualan (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  bina ayat mudah.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  bacaan (bahagian 1).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  bacaan (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri bin yusof, rashidah binti zakariya.  (2018).  nota pengajaran skva2523 bahasa arab asas 2.  -

mohd shabri bin yusof, rashidah binti zakariya.  (2018).  nota pengajaran skva2513 bahasa arab asas 1.  -

mohd shabri yusof dan rashidah zakariya.  (2017).  bahan pengajaran skva2572.  - 1-11. 

mohd shabri yusof dan rashidah zakariya.  (2017).  bahan pengajaran skva2513.  - 1-11. 

ashinida aladdin, mohd shabri yusof, norwati md yusof, hayati lateh, rou seong yoan dan sulaiman ramli.  (2011).  terjemahan budaya melayu-arab dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing untuk laman web universiti kebangsaan malaysia.  - solls intec 2011 : language, culture, & literacy:engaging diversity in challenging times. 

maizatul haizan mahbob, lin luck kee, wan azreena wan jaafar, ravichandran k. dhakshinamoorthy, khatijah alavi, mohd shabri yusof, mohamad nazri ahmad, junaidi awang besar & kamarulnizam abdullah.  (2010).  abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010.  - pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

munif zarirruddin fikri bin nordin, mat zaid bin hussein dan mohd shabri bin yusof.  (2008).  sumbangan bahasa arab dalam pelestarian bahasa melayu.  - seminar antarabangsa bahasa melayu dalam komunikasi era globalisasi- universiti malaysia terengganu. 

ashinida aladdin, afendi hamat dan mohd shabri yusof.  (2000).  penggunaan call dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa asing : satu tinjauan awal.  - koleksi laporan penyelidikan ukm.