Penerbitan Lain-lain

hairulliza mohamad judi, zanaton iksan, noraidah sahari @ ashaari, rossyafikah ahmadi.  (2021).  pembelajaran konstruktif analitik data berasaskan visual.  - bitara teknovasi fsm ukm 2021.  1. 

norshariani binti abd rahman;mohd. yusof bin hj. othman;lilia bt. halim;zanaton binti h iksan;wan nasyrudin bin wan abdullah.  (2021).  modul pendidikan tauhidik untuk pemuliharaan alam sekitar (pentas).  -

hairulliza mohamad judi, zanaton iksan, noraidah sahari@ashaari.  (2021).  engaging students in online data analytics learning: meaningful learning in higher education.  - international conference on research and practices in science, technology and social sciences (i-crest 2021).  111. 

zanaton h iksan.  (2021).  pendidikan jepun sebagai contoh.  - academic international dialogue conference.  1-2. 

azmin sham rambely, zanaton h iksan, ishak ahmad, faizal k.p. kunchi mohamed, wan nasyrudin wan abdullah, izfa riza hazmi, azizan ahmad, sahilah abd. mutalib, siti aisyah shamsudin, ahmad shafiq mat razali, muhammad hafiizuddin shaari, fazihan mahadi, sal.  (2021).  kem pandang alam dalam kursus pengenalan sains tauhidik.  - majalah knovasi siri 1.  1-9. 

hairulliza mohamad judi, zanaton iksan, noraidah sahari @ ashaar.  (2021).  tumpuan pemahaman konseptual pelajar untuk pembangunan kemahiran analisis data autentik.  - bulletin akses.  35. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  pengukuhan konsep analitik data melalui pembelajaran bermakna di institusi pengajian tingg.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-17. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  designing for meaningful learning: using addie model to integrate visualisation into data analytic.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-19. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  visualisasi dalam pembelajaran bermakna: kerangka konsep kajian.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-9. 

rosli yacob.  (2020).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan guru.  1-127. 

zanaton h iksan.  (2020).  mengusung beg besar.  - kalaulah aku termotivasi.  259-261. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  pembelajaran analitik data bermakna di institusi pengajian tinggi: peluang dan cabaran.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-21. 

hairulliza mohamad judi , zanaton h iksan, and noraidah sahari @ashaari.  (2020).  visually enhanced data analytics: learning module design based on meaningful learning.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-12. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  modul pembelajaran analitik data visual bagi meningkatkan pembelajaran bermakna dan penguasaan statistik.  - knovasi 2020.  1-3. 

hairuliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  theoretical underpinnings of visualisation to promote meaningful learning: a systematic literature review protocol.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-14. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

rosli yacob.  (2019).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan pendidikan guru.  1-137. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton iksan, ruhizan mohammad yasin, tuan mastura tuan soh, nur atiqah jalaludin, norazlinda mohamad, nurul eizzaty sohimi, mohd aizuddin saari.  (2019).  exxonmobil-ukm stem mentoring program @ terengganu.  - the 18th international expo on inventions and innovations.  1. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

siti hajar aisyah zainuddin, zanaton h. ikhsan.  (2018).  penerapan kemahiran lakaran sebagai medium komunikasi visual.  - eduinnovation 2018. 

sayyidah nusaibah mohd salehudin & zanaton h. iksan.  (2018).  pengintegrasian sains tauhidik dalam modul i-bio.  - eduinnovation 2018. 

zanaton h. iksan & sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  pembelajaran interaktif mudah alih menggunakan aplikasi telegram.  - eduinnovation 2018. 

zanaton h iksan, siti nor diyana mahmud, mohd satar rasul, lilia halim & tuan mastura tuan soh.  (2018).  penilaian metakognitif menggunakan "pemikiran sistem" daam aktiviti stem..  - k-novasi universiti kebangsaan malaysia. 

zanaton h. iksan, siti nur diyana mahmud & sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  stem pemikiran sistem melalui pendekatan lesson study.  - eduinnovation 2018. 

zanaton h. iksan, siti nur diyana mahmud & sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  stem system thinking lesson study.  - the 9th international conference of lesson study. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton ikhsan, tuan mastura tuan soh, ruhizan mohamed yasin, nur atiqah jalaluddin, mohd aizuddin saari.  (2018).  laporan kajian impak exxonmobil-ukm stem club terengganu.  -

liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations. 

vikneswaran m. gunahlan, kamisah osman & zanaton h. iksan.  (2018).  meningkatkan daya ingatan melalui kit master.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

prof. madya dr. mohamad sattar rasul, prof. dr. lilia halim, dr. zanaton iksan, prof. dr. ruhizan mohammad yasin & tuan mastura tuan soh.  (2018).  stem komuniti pintar sains.  - impak sekolah @ ukm. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton iksan, ruhizan mohammad yasin & tuan mastura tuan soh.  (2018).  bitara stem: science of smart communities/ komuniti pintar sains.  - rampai penyelidik siri 6, stem untuk komuniti. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan and noraidah sahari @ashaari.  (2018).  enhancing data analytics teaching and learning through cognitive visual support.  - 4th international conference on applied science and technology. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan and noraidah sahari @ashaari.  (2018).  instructional tool to facilitate meaningful data analytics learning using cognitive visual.  - 4th international conference on applied science and technology. 

zetty nurzuliana rashed, siti rashidah abd. razak, norshilawani shahidan, ahmad shafiq mat razali, zanaton h. iksan, sri andayani mahdi yusuf.  (2017).  pengintegrasian ilmu naqli dan aqli melalui pendekatan lesson study kajian di maahad tahfiz sains negeri selangor.  -

zanaton h. iksan.  (2017).  mobile classroom menggunakan telegram.  - k-novasi 2017. 

zanaton h iksan.  (2017).  penekanan nilai murni patut bermula di sekolah rendah.  - berita harian.  35. 

zanaton h. iksan.  (2017).  kelestarian alam sekitar: dari kelas ke komuniti melalui media.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2017. 

zanaton h iksan.  (2016).  pengumpulan data kualitatif.  -

aini haziah binti amirullah & zanaton h.iksan.  (2016).  por square: point of rotation by using square.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

ettrie jayanti & zanaton h. iksan.  (2016).  pembelajaran 'cendawan' melalui majalah.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

zanaton h iksan.  (2016).  laporan penyelidikan akhir sumitomo.  - peningkatan kualiti pengh. 

nur fatnin bt ab aziz & zanaton h. iksan.  (2016).  penerapan sains tauhidik menggunakan blended learning.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashari and zanaton hj eksan.  (2016).  enhancing interest in statistics among computer science students using computer tool entrepreneur role play.  - international conference on mathematical sciences. 

khairulhasni abdul kadir, norazah mohd nordin & zanaton h. iksan.  (2016).  e-smart menjana minda kreatif melalui elemen analogi.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nurul izzati majunit & zanaton hj. iksan.  (2016).  kesedaran alam sekitar melalui kajian aplikasi kendiri alam sekitar (kakas).  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

masila bt alias & zanaton h. iksan.  (2016).  pembelajaran garam melalui kaedah flipped classroom.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nor mazliana abdul hashim & zanaton h. iksan.  (2016).  modul bio-a: pembelajaran beranalogi dalam biologi.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nuraini abu bakar & zanaton h iksan.  (2016).  belajar sains melalui model inkuiri 7e dengan lesson study.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

oziah othman & zanaton h. iksan.  (2016).  refleksi pelajar terhadap penggunaan modul pengajaran kreatif pendidikan stem (modul pk-stem).  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

satinah awang & zanaton h. iksan.  (2016).  eksperimen maya dalam pembelajaran kimia.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

wan nasriha binti wan mohamed salleh & zanaton h. iksan.  (2016).  modul pembelajaran berasaskan projek: model pembahagian sel.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

sharifah bt ariffin, siti nor asniza rahadi & zanaton h. iksan.  (2016).  pembelajaran sains menggunakan media android.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

suhanna zainudin, norhaslinda abdul samad, mohd izwan othman, salbiah mohamad hasim, zanaton h. iksan & lilia halim.  (2016).  jom belajar sistem suria dengan online games.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

sumaiyah binti mohd saufian & zanaton h. iksan.  (2016).  flipped classroom menggunakan telegram dalam pembelajaran biologi.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

suriyati bt. shamsuddin & zanaton h. iksan.  (2016).  wow! menariknya eksperimen sains di rumah (esr)!.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

khairulhasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton iksan.  (2016).  reka bentuk dan pembangunan modul sains (e-smart) berasaskan pendekatan konstruktif 5e: sebagai strategi pengajaran bagi mernerapkan kemahiran berfikir kreatif murid.  - prosiding ineternational conference on global education iv. 

zanaton h. iksan.  (2016).  modul 3r: kesedaran alam sekitar merentasi laut china selatan.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

zanaton h. iksan, nuraini binti abu bakar & suhanna binti zainudin.  (2016).  meneliti perkembangan pembelajaran pelajar melalui lesson study.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

zanaton h iksan, nuraini abu bakar, suhanna zainuddin.  (2016).  meneliti perkembangan pembelajaran pelajar melalui lesson study.  - karnical inovasi pengajaran dan pembelajaran (k-novasi). 

zanaton h iksan.  (2016).  penilaian latihan mengajar menggunakan lesson note.  - karnival inovasi pengajaran dan pembelajaran (k- novasi). 

zanaton h iksan.  (2016).  mobile classroom: inovasi pengajaran menggunakan telegram.  -

zanaton h iksan.  (2016).  inovasi pengajaran dan pembelajaran abad-21 melalui pendekatan lesson study.  -

zanaton h iksan.  (2016).  kesahan dan kebolehpercayaan.  -

zanaton h iksan.  (2016).  analisis data kualitatif.  -

zanaton h. iksan.  (2015).  penilaian latihan mengajar menggunakan lesson note.  - hari inovasi fpend 2015. 

adilah khalid, kamelia a kadir, zanaton h. iksan.  (2015).  gambaran pelajar terhadap pembedahan haiwan dalam aktiviti amali.  - penyelidikan pendidikan kebangsaan. 

zarifah yasrani bt. zulkefle & zanaton h iksan.  (2015).  pengintegrasian stem dalam proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah.  - penyelidikan pendidikan kebangsaan. 

khairul hasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton iksan, norhapizah mohd borhan.  (2014).  analogy in the quran as an effective thinking tool for learning science concept.  - 2nd world conference on islamic thought & civilization : rise and fall of civilization contemporary states of muslim affairs. 

zanaton h. iksan, roslinda rosli, mohd yusuf daud, fariza khalid.  (2014).  building learning community through lesson study approach during practical teaching.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

aidah abdul karim, parilah m shah, rosseni din, mazalah ahmad, zanaton h. iksan. ukm.  (2014).  using neriage approach to stimulate collaborative process of developing academic research proposal among higher education students.  -

md yusoff daud, zanaton iksan, fariza khalid & roslinda rosli.  (2014).  refleksi pendekatan lesson study dalam menjalani latihan mengajar oleh bakal guru sains di beberapa sekolah terpilih.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

fariza khalid, zanaton hj iksan, md yusoff daud, roslinda rosli.  (2014).  penilaian proses pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran mikro melalu analisis video.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan ipta 2014. 

norziah othman, effendi zakaria, zanaton h iksan.  (2014).  images of mathematics held by management students.  - conference on management and muamalah. 

zanaton h iksan, mohd yusuf daud, maimon aqsa lubis, roslinda rosli, fariza khalid.  (2014).  meningkatkan kualiti penilaian pengajaran semasa latihan mengajar melalui pendekatan "lesson study".  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2013. 

zanaton h iksan, sharifah zarina syed zakaria & mohamad satar rasul.  (2014).  meningkatkan kesedaran alam sekitar melalui kajian aplikasi kendiri alam sekitar (kakas).  - hari inovasi fakulti pendidikan kali ke-2. 

wan nasriha wan mohamed salleh, zanaton hj iksan.  (2013).  pengetahuan dan amalan kitar semula sisa minyak masak dalam kalangan penghuni kuaters institusi pendidikan.  - international conference on social education and community. 

zanaton hj iksan.  (2013).  pendidikan berkualiti melalui pembelajaran komuniti.  - seminar kebangsaan majlis dekan ipta ke iv. 

kamelia abdul khadir, zanaton.  (2013).  pengetahuan dan amalan guru terhadap kitar semula telefon bimbit.  - international conference on social education and community. 

zanaton hj iksan, siti nur diyana mahmud & tuan mastura tuan soh.  (2012).  improving overall performance for science student program.  - poster kongres pengajaran dan pembelajaran 2012. 

zanaton hj. iksan, nor sakinah mohamad, nor hazwani othman, nurhafizah zulkifli.  (2012).  increasing in students` participation to perform tasks involving external agencies.  - kongres pengajaran dan pembelajaran. 

zanaton hj iksan, siti nor asihah mohd nor, siti nordiyana mahmud, effandi zakaria.  (2012).  applying the principle of lesson study in teaching science.  - kongres pengajaran dan pembelajaran 2012. 

zanaton haji iksan.  (2011).  the process of validity and reliability for verbal questioning research in the classroom.  - 6th international qualitative research convention. 

zanaton hj iksan, nor sakinah mohamad & noor hazwani othman.  (2011).  meningkatkan penyertaan pelajar melaksanakan tugasan yang melibatkan agensi luar.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

zanaton haji iksan, esther gnanamalar sarojini daniel.  (2010).  jenis soalan lisan guru dalam kelas elektrokimia.  - 15th international conference on education. 

zanaton haji iksan, esther gnanamalar sarojini daniel.  (2010).  amalan masa menunggu dalam proses penyoalan lisan guru di dalam kelas.  - persidangan inovasi dalam penyelidikan pendidikan. 

juriah long, zanaton hj. iksan.  (2008).  keperluan bahasa melayu bagi pemahaman konsep sains: satu dilema dalam pengajaran dan pembelaran sains dalam bahasa inggeris.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu iv(2008). 

zanaton haji iksan, esther daniel.  (2008).  penyoalan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains.  - science and mathematics educational, regional conference 2008 (smerec2008).