Penerbitan Lain-lain

ashraf ismail, khazri osman.  (2020).  kepentingan menghafaz al-quran.  - 1-6. 

ashraf ismail, khazri osman.  (2020).  definisi al-quran.  - 1-5. 

khazri osman, ashraf ismail.  (2020).  hafaz al-quran tanpa tadabbur makna.  - 1-6. 

ashraf ismail, mohd nazri ahmad.  (2020).  pengabaian terhadap al-quran.  - 1-6. 

ashraf ismail, khazri osman.  (2020).  definisi ilmu tajwid.  - 1-5.