Penerbitan Lain-lain

hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, nurhizam safie, siti aishah hanawi, nor shamsiah sani.  (2020).  penilaian keberkesanan program latihan industri berasaskan model kirkpatrick.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

muhammad afieq azwa azman, hazilah mohd amin, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal.  (2020).  tax return form via officecentral system.  - li-ftsm-2020-017.  1-12. 

nurul faeizah husin, hairulliza mohamad judi, siti aishah hanawi.  (2020).  kerangka pembelajaran pengaturcaraan bermakna melalui integrasi teknologi.  - projek sarjana ftsm.  1-15. 

wan mohd rais ikmal hafizi bin wan radzi, siti aishah hanawi dan hazura mohamed.  (2020).  aplikasi muzinas.  - pta-ftsm-2020-219.  1-7. 

hawa zu syani mustaffa, siti aishah hanawi dan hazilah mohd amin.  (2020).  aplikasi pengurusan pembelajaran untuk pelajar sekolah rendah.  - pta-ftsm-2020-152.  1-8. 

nurul faeizah husin, hairulliza mohamad judi, siti aishah hanawi.  (2020).  model pembelajaran berasaskan integrasi teknologi.  - projek sarjana ftsm.  1-17. 

nur rahimah mohd razmi, hazilah mohd amin, siti aishah hanawi.  (2019).  sistem pengurusan stok kedai pakaian.  - 1-16. 

amira norasyikin rozali, siti aishah hanawi, nur zakiah mohd saat, ruzzakiah jenal.  (2019).  pembangunan aplikasi mudah alih pengembaraan kuala lumpur secara interaktif (idkl).  - pta-ftsm-2019-002.  1-11. 

haslina binti arshad;hanilah binti hasan;norleyza binti jailani;siti aishah bt. hanawi;elankovan a/l a sundararajan;tengku siti meriam binti tengku wook;nur fazidah binti elias;mohd zakree bin ahmad nazri;ruzzakiah binti jenal;mohammad faidzul bin nasrudi.  (2019).  ukm mobile app.  - 1-6. 

muhammad afieq azwa azman, hazilah mohd amin, siti aishah hanawi.  (2019).  aplikasi web e-dagang.  - 1-10. 

nurul nadiah rosli, siti aishah hanawi, nur zakiah mohd saat, hazilah mohd amin.  (2019).  aplikasi realiti luasan untuk pembelajaran anatomi otak manusia.  - pta-ftsm-2019-003.  1-8. 

nurul nadiah rosli, siti aishah hanawi & nur zakiah mohd saat.  (2018).  wp valet.  - li-ftsm-2018-017. 

amira norasyikin rozali, siti aishah hanawi & nur zakiah mohd saat.  (2018).  drb, digital retail banking system.  - li-ftsm-2018-018. 

nur zakiah binti mohd saat;siti aishah bt. hanawi;nor malia binti abd warif;nasrudin bin subhi;siti shahara binti zulfakar;muhammad ikram bin a wahab.  (2018).  program kampung angkat terhadap pengurusan sisa dalam kalangan penduduk di tumpat dan kuala krai: suatu kajian kualitatif.  -

nur zakiah mohd saat, zawaha idris, muhammad ikram abd wahab, nor malia abd warif, siti aishah hanawi,nur ashikin mohd saat.  (2017).  kerangka konsep pengurusan sisa selepas banjir di pasir mas dan tumpat, kelantan.  - algorithms for high speed. 

muriati mukhtar, hazura mohamed, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, norleyza jailani, nur fazidah elias,yazrina yahya.  (2017).  inovasi perkhidmatan dalam era revolusi perindustrian ke-4.  - research at ftsm 2017. 

muriati mukhtar, norleyza jailani, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, nur fazidah elias, siti aishah hanawi.  (2017).  e-service lab.  - research at ftsm 2017. 

nur zakiah mohd saat, zawaha idris, muhammad ikram abd wahab, nor malia abd warif, siti aishah hanawi, nur ashikin mohd saat.  (2017).  kerangka konsep pengurusan sisa pasca banjir dalam kalangan penduduk di tumpat dan pasir mas.  - laporan akhir persidangan kajian banjir 2014.  92-94. 

ruz zarina jenal, suzana mahmood @ said, tan wai khuan, siti aishah hanawi & ruzzakiah jenal.  (2017).  inovasi gelang sifir dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bagi murid orang asli.  - prosiding konvensyen kebangsaan sekolah kluster kecemerlangan 2017.  176-180. 

siti hajar abdul rashid, hazilah mohd amin & siti aishah hanawi.  (2017).  sistem sokongan keusahawanan.  -

hazilah mohd amin, siti nabila jaafar & siti aishah hanawi.  (2017).  ukm part time job system.  -

yew wei thng, hazilah mohd amin & siti aishah hanawi.  (2017).  sistem tempahan makanan.  -

ruzzakiah jenal & siti aishah hanawi.  (2017).  aplikasi mdset berasaskan gamifikasi.  -

ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, hazura mohamed, nur fazidah elias & muriati mukhtar.  (2017).  modelling the customer behaviour by embedding value co-creation for sustainability of e-services.  -

nurul adilla abdul hadi & siti aishah hanawi.  (2017).  aplikasi pengurusan perbelanjaan untuk pelancongan berasaskan android.  - softam-ssru-2017-12. 

siti aishah hanawi, nur zakiah mohd saat, ruzzakiah jenal, hazilah mohd amin & mohd syamil mamat shafie.  (2017).  pembangunan aplikasi mudah alih pembelajaran sains pra-sekolah berdasarkan teknik sentuhan.  - softam-ssru-2017-13. 

haekal mozzia putra, hazilah mohd amin & siti aishah hanawi.  (2017).  aplikasi perhentian bas di ukm berasaskan platform android.  - softam-sis-2017-28. 

nur zakiah mohd saat, muhammad ikram abdul wahab, zawaha idris, siti aishah hanawi, nor malia abd warif.  (2016).  pengurusan sisa pepejal :kajian kualitatif meneroka persepsi penduduk dan pemegang taruh di pasir mas dan tumpat dalam menangani masalah sisa.  - persidangan kajian bencana banjir 2014. 

hazilah mohd amin, syazwani che suliman & siti aishah hanawi.  (2016).  hubungan antara tahap pemikiran kritis, pngk dan demografi: tinjauan di kalangan pelajar sarjana muda di ftsm.  -

siti aishah hanawi, nur zakiah mohd saat, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, hazilah mohd amin, lee si ting.  (2016).  penggunaan augmentasi realiti dalam animasi kepentingan pokok..  - softam-ssru-2016-1. 

hazilah mohd amin, norsimaa mustaffa & siti aishah hanawi.  (2016).  kehidupan seharian anak muslim menggunakan konsep role playing game.  -

hazilah mohd amin, hazura mohamed, siti aishah hanawi, afzan adam, nur haizum mustafa.  (2016).  gaya pembelajaran pelajar prasiswazah ftsm.  -

hazilah mohd amin, nur haizum mustafa, afzan adam, hazura mohamed, siti aishah hanawi, umi asma.  (2015).  gaya pembelajaran pelajar sains komputer.  - prosiding kongres pengajaran & pembelajaran ukm2015. 

kamsuriah ahmad, elankovan sundararajan, nor effendy othman, zurina muda, zulkefli mansor, dian indrayani jambari, ibrahim mohamed, umi asma` mokhtar, siti fadzilah mat noor, siti aishah hanawi.  (2015).  book of abstracts softam post graduate seminar 2015.  - softam post graduate seminar 2015. 

hazura mohamed, rofizah mohamad, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, noraidah sahari, nur fazidah elias, shahnorbanun shahran.  (2015).  students` satisfaction towards research environment.  - global multidisciplinary academic conference (gmac) 2015. 

muhammad mustaqim syamil, siti norasmarina, nur zakiah mohd saat, muhammad ikram abdul wahab, nor malia abd warif, zawaha idris, siti aisyah hanawi, nur ashikin.  (2015).  pengurusan sisa pepejal: kajian kualitatif meneroka persepsi penduduk pasir mas dan tumpat dalam menangani masalah sisa.  - bengkel 1 kajian bencana banjir. 

siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, hazilah mohd amin, nur zakiah mohd saat.  (2015).  student perceptions on support staff service quality.  - a hybrid algorithm for mo. 

nur zakiah mohd saat, sazlina kamaralzaman, siti aisyah hanawi, ar ghazali, dzairudzee r, nur zaidah z, nuruljannah j, shafikha ms,wan acwmr.  (2015).  relationship between co-curriculum activity, stress level and academic performance among university students.  - international conference proceeding of icehm. 

norfizah mat nor, muriati mukhtar, yazrina yahya, nur fazidah elias, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal.  (2014).  model kepuasan pengguna mysms berdasarkan nilai cipta-sama.  - softam-srru-2014-3. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashari, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, hazura mohamed.  (2014).  rekabentuk maklum balas pembelajaran statistik inferens melalui pengecaman kesilapan yang kerap dilakukan.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm2013. 

hazura mohamed, hairulliza mohd judi, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, nur fazidah elias, noraidah sahari, hazilah mohd amin.  (2014).  pembelajaran statistik melalui tutorial dalam kumpulan kecil pengalaman pelajar ftsm.  - framework of visual inter. 

wan azlin zurita wan ahmad, muriati mukhtar, yazrina yahya, nur fazidah elias, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal.  (2014).  nilai cipta sama dalam model pengukuran prestasi berdasarkan model dart.  - softam-ssru-2014-2. 

hazura mohamed, rofizah mohamad, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, noraidah sahari, nur fazidah elias, shahnorbanun sahran.  (2014).  a comparison of local and international postgraduate students in supervision service experience.  - framework of visual inter. 

hazilah mohd amin, mohd zamri murah, ibrahim mohamed, zuraidah abdullah, siti aishah hanawi, norazwin buang.  (2014).  should university students be forced to take up entrepreneurship education regardless of their majors: a survey from the students` perspective.  - ukm teaching and learning congress 2014. 

bahari idrus, zurina muda, zawiyah m. yusof, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal dan zuraidah zakaria..  (2013).  prosedur projek tahun akhir (pta) pusat pengajian teknologi maklumat ftsm, ukm.  - 1-15. 

s. a. hanawi, a. a. jemain & w. z. wan zin.  (2011).  the application of markov chain method in determining the degree of wet-proneness in peninsular malaysia based on standard precipitation index.  - seminar on science of tropical climate change system. 

ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, rossilawati sulaiman dan shahrina shahrani.  (2011).  penerokaan masalah umpukan pelajar kepada penyelia di ftsm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, noraidah sahari@ashaari, shahnorbanun sahran,
hazilah mohd amin & shahrina shahrani.  (2011).  persepsi pelajar terhadap kualiti perkhidmatan staf sokongan.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

siti aishah hanawi & abdul aziz jemain.  (2011).  penggunaan indeks kerpasan piawai terhadap hujan mingguan di semenanjung malaysia.  - kolokium siswazah ke-11 fakulti sains dan teknologi, ukm, bangi. 

siti aishah hanawi, mohammad khatim hasan, bahari idrus, noryanti nasir dan chew boon lam.  (2004).  manual bagi memula dan menamatkan stesen kerja makmal parallel virtual machine(pvm) dan panduan pembinaan pustaka pvm.  - siri laporan teknikal, ftsm. 

siti aishah hanawi, mohammad khatim hasan, bahari idrus, zarina shukur, noryanti nasir dan chew boon lam.  (2004).  spesifikasi input/output dan aplikasi bagi kaedah berangka.  - siri laporan teknikal ftsm : ftsm/oktober 2004/lt20. 

mohammad khatim hasan, hazura mohamed, noraidah sahri, shahnorbanun sahran, siti aishah hanawi.  (2002).  statistik untuk it dan pengurusan (ma 202 01) - unit 1 (statistik dan keperihalannya).  -