Penerbitan Lain-lain

sarani bt. zakaria;mohd. jailani bin mohd nor;ishak bin ahmad;sharifah nabihah binti syed jaafar;chia chin hua;hatika binti kaco;gan sin yee.  (2018).  kenaf: sustainability materials in automotive industry.  -

siti fairus binti mohd yusoff;ishak bin ahmad;khairiah binti badri;mohamad azwani shah bin mat lazim;rizafizah binti othaman.  (2018).  fluorination of modified liquid natural rubber (lnr) for the application of hydrophobic surfaces.  -

andanastuti muchtar, ishak ahmad, rohimi shapiee, wan zurinah wan ngah, shahrir abdullah, nor hashimah jalaluddin, salmi md. nooraini, mohd. zaidi omar, mohd fuad jali, zainul rashid mohd razi, mohamat sabri hassan, jamia azdina jamal and [twelve others].  (2018).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2015.  -

khadijah alavi, nasharuddin zainal, mohd. hashrifa kassim@hashim andanastuti muchtar dan ishak ahmad.  (2017).  kajian awalan profiling pelajar siswazah mencapai graduate on time di universiti kebangsaan malaysia.  - karnival inovasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2017 (k-inovasi). 

suria ramli, norhidayu zainuddin & ishak ahmad.  (2017).  effect of limonene on the oleic acid-based microemulsion.  - malaysia polymer international conference 2017 (mpic2017). 

norhidayu zainuddin, ishak ahmad, hanieh kargarzadeh & suria ramli.  (2015).  modification of kenaf bast nanocrystalline cellulose with cationic surfactant cetyl trimethyammonium bromide.  - malaysia polymer international conference 2015 (mpic2015). 

nurul hanisah mohd, hanieh kargarzadeh, suria ramli, ishak ahmad, mohd ambar yarmo, rizafizah othaman.  (2015).  nanocrystalline cellulose (ncc) from oil palm empty fruit bunches fibers (opefb) as a renewable resource for smart aerogel.  - malaysia polymer international conference 2015 (mpic 2015). 

siah watt may, aminah abdullah dan ishak ahmad.  (2015).  pembungkus mesra alam: filem boleh dimakan daripada rumpai laut.  - buletin teknologi mardi. 

nor fazelin mat zain, salma mohamad yusop and ishak ahmad.  (2013).  preparation and characterization of cellulose and cellulose nanocrystal produced from pomelo (c grundis osbeck) albedo.  - lnternational functional food conference 2013. 

siti zarina zakuwan, ishak ahmad & nazaruddin ramli.  (2012).  effect of cellulose nanocrystals from kenaf and clay on the mechanical properties of carrageenan hybrid composites film.  - international conference on halal gums 2012. 

ibrahim abdullah, ishak ahmad & chong eee lane.  (2010).  mechanical properties of natural rubber-polyethylene-rubber modified rice husk composites.  - 17th international conference on composites or nano engineering. 

norhayati nordin, ishak ahmad, rusli daik.  (2008).  sintesis, pencirian dan sifat terma terpolimer akrilonitril-vinil asetat-asid itakonik sebagai prekursor gentian karbon.  - kolokium siswazah ke 8 fakulti sains dan teknologi, ukm bangi.. 

waheedah a abdul hakeem, rusli daik, ishak ahmad.  (2008).  sintesis akrilonitril-ko-2-dimetilaminoetil metakrilat sebagai prekursor gentian karbon.  - kolokium siswazah fakulti sains dan teknologi ke 8, ukm bangi.. 

sofia beagem mohd noal, roslinda shamsudin, ishak ahmad & abdul razak daud.  (2008).  kesan penambahan alginat ke atas nanokomposit simen tulang kalsium fosfat.  - kolokium siswazah ke-8 fakulti sains dan teknologi.