Penerbitan Lain-lain

norlida hanim binti mohd salleh;siti hajar bt. mohd. idris;hawati binti janor;wye chung khain;lai wei sieng.  (2021).  pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalangan golongan muda di sektor kelapa sawit .  -

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  - 1-25. 

nafisah mohammed, norlida hanim mohd salleh, riayati ahmad, noorshamliza chamhuri.  (2021).  covid-19: impak kepada psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia.  - 1-13. 

norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris, wye chung khain, lai wai sieng, hawati janor.  (2021).  pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalanagan golongan muda di sektor kelapa sawit.  - 1-8. 

norlida hanim mohd salleh, rozilee asid, basri abdul talib, azrina abdullah al-hadi, roziana baharin,.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidamatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  - 1-10. 

norlida hanim binti mohd salleh;basri bin abdul talib;azrina abdullah al-hadi;roziana binti baharin.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidmatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  -

norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

riayati ahmad, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri, nafisah mohamed.  (2021).  perbincangan penyelidikan fep ukm dan tourism malaysia.  - 1-12. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini.  (2020).  intellectual capital management towards muslim friendly.  - manuskrip.  1-22. 

norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah, izuli dzulkifli.  (2020).  hubungan budaya islam, pengurusan modal intelek dan prestasi industri pelancongan perhotelan.  - 1-32. 

norlida hanim mohd salleh.  (2020).  rangka halatuju industri pelancongan pasc covid-19.  - berita harian.  11. 

hawati binti janor;norlida hanim binti mohd salleh;zulkefly bin abdul karim;norlin binti khalid.  (2020).  impak inisiatif ‘belt and road’ terhadap dagangan agrikultur di kalangan negara asia: peranan integrasi kewangan.  -

norlida hanim mohd salleh, mohd shafiin shukor.  (2020).  inisiatif bersama pulihkan sektor pelancongan.  - berita harian.  1-3. 

norlida hanim mohd salleh.  (2020).  pemandu pelancong wajar diberikan bantuan.  - berita harian.  1-3. 

noradiva hamzah, tengku kasmini tengku wook, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli.  (2020).  nilai islam dalam pengurusan modal intelek di sektor pelancongan mesra muslim: model konseptual.  - 1-25. 

nor hashimah binti jalaluddin;mohd. bin samsudin;harishon binti radzi;norlida hanim binti mohd salleh;idris bin aman;chong shin;hayati lateh;zuliskandar bin ramli;sharina binti abdul halim;junaini binti kasdan.  (2019).  pelestarian tamadun melayu di langkawi dan satun, thailand.  - 1-8. 

norlida hanim mohd salleh.  (2019).  hutan lipur penjana ekonomi masyarakat setempat.  - berita harian. 

norlida hanim mohd salleh.  (2019).  eko pelancongan, orang asli dan limpahan ekonomi.  -

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  sistem perbankan & penciptaan wang.  - 1-88. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  wang, kadar bunga & pendapatan negara.  - 1-56. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran wang dan analisis keluk lm.  - 1-29. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keseimbangan is-lm & keberkesanan dasar.  - 1-37. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengenalan kepada makroekonomi.  - 1-53. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian.  - 1-40. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengukuran keluaran negara.  - 1-46. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  model makroekonomi klasik.  - 1-62. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  perdagangan antarabangsa.  - 1-26. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  imbangan pembayaran dan kadar pertukaran asing.  - 1-61. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh & haslina hassan.  (2018).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  -

norlida hanim mohd salleh.  (2018).  tingkatkan ekonomi melalui agro sawit.  - utusan malaysia. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  penentuan keseimbangan pendapatan negara.  - 1-62. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran barang dan analisis keluk is.  - 1-31. 

norlida hanim mohd salleh, shamruddin saidin.  (2017).  pendidikan islam boleh dijadikan produk baharu pelancongan..  - berita harian.  11. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, norlida hanim & hamidah yamat.  (2017).  program pembangunan komuniti memperkasa sosioekonomi orang asli temuan kg. kachau luar, sg. lalang, semenyih, selangor.  - rampai penyelidikan 7 november 2017.  1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, norlida hanim mohd salleh, hamidah yamat.  (2017).  orang asli temuan kg kachau luar cultutal commercialisation kit.  - 1-14. 

norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah.  (2017).  rebut potensi ekonomi pelancongan islam.  - berita harian.  14. 

norlida hanim mohd salleh.  (2017).  dunia sudah lama ada cukai pelancongan.  - berita harian.  11. 

norlida hanim mohd salleh.  (2017).  ekopelancongan jana ekonomi orang asli..  - berita harian.  25. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  ukm berpotensi jadi destinasi ekopelancongan ilmu.  - berita harian.  23. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  universiti berpotensi jadi destinasi ekopelancongan ilmu..  - berita harian.  25. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  universiti boleh pikat pelancong.  - berita harian.  25. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  galakkan industri pelancongan agama.  - utusan malaysia.  22. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  homestay untuk ekonomi komuniti.  - utusan malaysia..  1. 

s.shahida, norlaila abu bakar, tamat sarmidi, mariani abdul-majid, norlida hanim mohd salleh, mohd azlan shah zaidi, ishak yussof, noorasiah sulaiman & mohd adib ismail.  (2012).  teaching and learning using case study: possible application at introductory economics courses, ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abdul hamid jaafar and nor ghani mohd noor..  (2010).  importance-satisfaction analysis for tioman island marine park.  -

redzuan othman dan norlida hanim mohd salleh.  (2009).  pembangunan pelancongan eko lestari di taman laut malaysia: kajian kes taman laut pulau tioman.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

jamal othman, norlida hanim mohd salleh.  (2009).  pembangunan akaun penggunaan-pembekalan bahan makanan (food supply utilization account-sua).  - projek perundingan (ukmp). 

abdul hamid jaafar, ahmad mad zain @ mohd zin, redzuan othman, kalsom binti zakaria, norlida hanim mohd salleh.  (2009).  kesan insentif terhadap industri pelancongan dan kualiti alam sekitar di taman laut pulau tioman.  - skim-xi simposium kebudayaan indonesia-malaysia 10-12 november 2009 universitas padjadjaran, bandung, indonesia. 

doris padmini selvaratnam, nor aini haji idris, norlaila abu bakar & norlida hanim mohd salleh.  (2009).  the role of institutionalised aged care: case sstudy from malaysia, new zealand and malaysia.  -

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh, tamat sarmidi dan jirsah a.bakar kunchu.  (2009).  analisis kelestarian kehidupan penduduk taman laut pulau tioman.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia malaysia (skim) xi. 

tamat sarmidi and norlida hanim mohd salleh.  (2009).  dynamic inter-relationship between trade, economic growth and tourism in malaysia.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

doris padmini, nor aini haji idris, norlaila abu bakar &.  (2008).  institusi penjagaan orang tua di malaysia, new zealand dan australia: satu analisis perbandingan.  - persidangan 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

doris padmini selvaratnam, nor aini hj idris, norlaila abu bakar dan norlida hanim mohd salleh.  (2008).  aged care programmes in malaysia, new zealand and australia.  - international conference on social development and environmental studies 2008.