Penerbitan Lain-lain

arthur pj mol.  (2020).  pensijilan pasaran, pasaran pensijilan: mengesan kemampanan dalam rantaian nilai makanan global.  - impak.  21. 

habibah ahmad, nor syafawani nordin, hamzah jusoh, er ah choy.  (2020).  laporan projek buku:pemetaan aset semula jadi-budaya dan kesannya terhadap penglibatan komuniti dalam pelancongan di geopark langkawi.  - 1-18. 

mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy, hamzah jusoh.  (2020).  laporan projek buku: interaksi komuniti dalam proses bina-tempat pelancongan di jejak warisan dunia melaka.  - 1-17. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choi.  (2020).  pengalaman nilai budaya sunda dalam layanan aktiviti di desa wisata cibuntu, jawa barat.  - 1-12. 

er ah choy.  (2020).  major challenges facing the palm oil industry in malaysia: the road ahead towards sustainability.  - bengkel pembentangan geran kluster kursi endowmen mpob-ukm.  1-9. 

pjm oosterveer.  (2020).  urustadbir, kelestarian dan globalisasi.  - impak.  20. 

hawati janor, azhar ahmad, er ah choy, novel lyndon, petrus jacobus maria oosterveer, sakinah alias, ajlaa bazilah mohd taufik.  (2020).  ke arah kelestarian ekonomi di dalam pembangunan industri minyak sawit.  - majalah impak ukm.  1-34. 

chan kim ling, er ah choy, zanisah man, mimi hanida abdul mutalib.  (2020).  social capital for human capital creation for oil palm development in malaysia.  - bengkel pembentangan geran kluster kursi endowmen mpob-ukm.  1-17. 

hawati janor, azhar ahmad, abdul hamid jaafar, mohd tusirin mohd nor, er ah choy, novel lyndon, ahmad parveez hj. gulam kadir, sakinah alias, ajlaa bazilah mohd taufik.  (2020).  sinergi penyelidikan dalam industri sawit: perkongsian pintar mpob-ukm.  - impak- kursi endowmen mpob-ukm.  1. 

marlyna maros, azianura hani shaari dan er ah choy.  (2020).  tidak menarik mahupun lumayan: persepsi belia terhadap sektor minyak di malaysia.  - impak.  17. 

er ah choy, a.s.a. ferdous alam, halima begum.  (2020).  spidergrams sebagai petunjuk bagi amalan kelestarian kilang minyak sawit.  - impak.  18. 

er ah choy & arthur p.j. mol.  (2020).  saling bergantung dan mengukuhkan sifat kelestarian alam sekitar untuk industri minyak sawit.  - impak.  19. 

chong sheau tsuey, samsudin a. rahim, er ah choy, denise koh choon lian, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, abdul latif ahmad, emma mirza wati mohamad , sabariah mohamed salleh.  (2019).  developing a standard measurement for researching social capital among adolescents' social networks.  - 1-50. 

hidayatulfathi binti othman;siti balkis bt. budin;er ah choy;mazrura binti sahani;rozita binti hod.  (2019).  sustainable community-based relationship for building community capacity to overcome the dengue problem in hulu langat district, selangor.  -

nur amirah kamarus zaman, habibah ahmad, er ah choy, hamzah jusoh.  (2019).  imej destinasi sebagai penentu kepuasan dan kesetiaan pelancong di putrajaya.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-14. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh dan er ah choy.  (2019).  penerapan nilai budaya urang sunda dalam interaksi layanan desa wisata cibuntu, jawa barat.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-16. 

rewathi karudan, sue lin ngan, er, a.c..  (2019).  prioritization of mspo principles in palm oil mills: an analytic hierarchy process approach.  - pipoc 2019 : agriculture, biotechnology & sustainability conference.  166. 

mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy dan hamzah jusoh.  (2019).  penglibatan komuniti terhadap bina-tempat pelancongan di tapak warisan dunia bandaraya melaka.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-22. 

nur atiqah kamarus zaman, habibah ahmad, er ah choy, rosniza azni che rose.  (2019).  penglibatan enduduk setempat dalam pelancongan acara di putrajaya.  - postgraduate research seminar (pogres 2019).  1-19. 

hidayatulfathi binti othman;er ah choy;mazrura binti sahani;rozita binti hod.  (2018).  one health approach in responses and adaptations to emerging infectious diseases due to climate change: a case study of leptospirosis.  -

rospidah bt. ghazali;basri bin abdul talib;er ah choy;mohd adib bin ismail;chamhuri b siwar.  (2018).  transformasi pekebun kecil persendirian sektor kelapa sawit dalam kerangka pembangunan lestari.  -

er, a.c., rewathi karudan, b.t. seri tanjung baharudin, ismail halim, mohd sufian mohd saifuddin, nuwairah khalid, saidatul akma aqila rusli & zarina haron.  (2018).  diversification of economic activities by oil palm smallholders: a case study of kampung bukit bulat, melaka.  - the 9th international conference on language, innovation, culture & education (iclice). 

nurul fadilah mohd. nawi, er ah choy, rewathi karudan, muhammad hamirul saleh.  (2018).  oil palm smallholders practicing good agriculture practices (gap) in kota marudu, sabah.  - 2nd international conference on humanities and social sciences 2018 (ichss 2018). 

nurul fadilah mohd. nawi, er ah choy, rewathi karudan, mohd. hamirul saleh, amran arifin, mohd. hairi jati, claire bili & mohd syafiq safwan madlan.  (2018).  penglibatan pekebun kecil sawit dalam amalan pertanian baik (gap) di kota marudu, sabah.  - persidangan kebangsaan pekebun kecil sawit 2018. 

er, a.c., nurul fadilah mohd. nawi, rewathi karudan & muhammad hamirul salleh.  (2018).  initiatives by communities towards campus sustainability.  - 5th regional conference on campus sustainability 2018. 

er, a.c., nur hazirah zuhaidi & nurul fadilah mohd. nawi.  (2018).  solid waste segregation initiatives: practices amongst students in the national university of malaysia (ukm).  - 5th regional conference on campus sustainability 2018. 

er ah choy.  (2018).  academic writing: what should have?.  - technique for writing articles for international journalism accredited. 

er. a.c., nur hazirah zuhaidi & nurul fadilah mohd. nawi.  (2018).  solid waste segregation initiatives: practices amongst students in the national university of malaysia (ukm).  - 5th regional conference on campus sustainability 2018. 

er, a.c., nurul fadilah mohd. nawi, rewathi karudan & muhammad hamirul salleh.  (2018).  initiatives communities towards campus sustainability.  - 5th regional conference on campus sustainability 2018. 

er ah choy, habibah ahmad, auni aisha mohd nawi & nor asmida maas.  (2018).  homestay banghuris.  - 1-41. 

sri winarni samsir, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choy.  (2018).  pengalaman pembelajaran sejarah dan budaya di tapak warisan dunia melaka daripada perspektif pelancong antarabangsa.  - the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choy.  (2018).  kesan layanan urang sunda terhadap pengalaman pelancong di desa wisata jawa barat.  - the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

marlyna maros, azianura hani shaari, er ah choy, sabariah salleh.  (2018).  involving the young generation on palm oil industry in malaysia: a case study.  - disaster resilient cities. 

er, a.c., nurul fadilah mohd. nawi, rewathi karudan & muhammad hamirul salleh.  (2018).  initiatives by communities towards campus sustainability.  - 5th regional conference on campus sustainability 2018. 

er, a.c., nur hazirah zuhaidi & nurul fadilah mohd. nawi.  (2018).  solid waste segregation initiatives: practices amongst students in the national university of malaysia (ukm).  - 5th regional conference on campus sustainability 2018. 

er, a.c., rewathi karudan, b.t. seri tanjung baharudin, ismail halim, mohd sufian mohd saifuddin, nuwairah khalid, saidatul akma aqila rusli & zarina haron.  (2018).  diversification of economic activities by oil palm smallholders : a case study of kampung bukit bulat, melaka.  - the 9th international conference on language, innovation, culture & education (iclice) 2018. 

wong mee hua & er ah choy.  (2018).  kelestarian penanaman kelapa sawit dalam kalangan pekebun kecil di sri aman, malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan. 

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramlee, er ah choy, norgainy mohd tawil, azlan bin abas, aryma johari, maisarah mohd rabu.  (2018).  program kolaborasi sungai-pantai-pulau angkat ukm-komuniti port dickson.  -

sabariah mohamed salleh, nazra aliff nazri, emma mohamad, er ah choy, marlyna maros & pramela krish.  (2017).  setting the agenda - the framing of palm oil issues in malaysia`s media.  - pipoc2017. 

m.s. mia, r.a. begum, a.c., er. & j.j. pereira.  (2017).  the burden of dengue illness in seremban district, malaysia: economic cost and dalys lost.  - 14th international conference on urban health. 

nurul fadilah mohd. nawi & er, a.c..  (2017).  campus sustainability: case study in universiti malaysia sabah (ums).  - global tourism conference 2017. 

er ah choy & nur helwa ruslan.  (2017).  determinants of competitive advantage in the tourism sector of langkawi island (pulau langkawi), kedah.  - global tourism conference 2017. 

mazrura sahani, rozita hod, hidayatulfathi othman, er ah choy, zainudin mohd ali.  (2017).  menghapus denggi dan leptospirosis melalui gandingan strategik ukm dan jabatan kesihatan negeri sembilan..  - impak- jendela negeri @ ukm.  59-60. 

m.s. mia, r.a. begum, a.c. er & j.j. pereira.  (2017).  the burden of dengue illness in seremban district, malaysia: economic cost and dalys lost.  - 14th international conference on urban health. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadaruddin aiyub, hazita azman, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, er ah choy, mohd azlan abdullah & ruhaiza abu bakar.  (2017).  amalan pelancongan pantai dalam kalangan pengunjung keluarga b40 di pantai chenang, pulau langkawi.  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

er ah choy, rewathi karudan & nurul fadilah mohd. nawi.  (2017).  kajian ulasan kerangka konseptual bagi penyelidikan kelestarian kampus.  - konvensyen kampus lestari 2017. 

nur hazirah zuhaidi & er ah choy.  (2017).  penglibatan pelajar dalam amalan pengasingan sisa pepejal di universiti kebangsaan malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2017. 

tariqur rahman bhuiyan, mohammad imam hasan reza, er ah choy and joy jacqueline pereira.  (2017).  direct impact of flash floods in kuala lumpur: empirical evidence based analysis.  - seadpri newsletter.  3. 

hawati janor, azhar ahmad, novel lyndon & er ah choy.  (2017).  sustainable palm economy, banking, corporate governance and social business.  - impact advancing knowledge and technology: towards national transformation 2050 (tn50). 

hamzah jusoh, habibah ahmad & er ah choy.  (2017).  indeks progres sosial pekebun kecil kelapa sawit mpob di kuala langat.  - environmental studies due. 

hamzah jusoh, habibah ahmad & er ah choy.  (2017).  indeks progres sosial pekebun kecil kelapa sawit bebas di kuala selangor.  -

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail (pengerusi homestay pachitan). hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramli, norngainy mohd tawil, azlan abas, er ah choy.  (2017).  program pembangunan pantai angkat komuniti homestay pachitan - ukm..  - 1-7. 

er ah choy, joy j. pereira, arpah abu bakar & s.v.r.k prabhaakar.  (2017).  stakeholders` perspectives and policy suggestions for insurance in malaysia.  - malaysia-window-to-cambri. 

arpah abu bakar, s.v.r.k, er ah choy & joy j pereira.  (2017).  cost and benefits of flood insurances for communities in malaysia.  - malaysia-window-to-cambri. 

halima begum, er a. c., chamhuri siwar, a. s. a. ferdous alam, surayia ishak.  (2017).  factors affecting oil palm smallholders environmental sustainability.  - tema penyelidikan: kelapa sawit. 

halima begum, er a c, chamhuri siwar, a. s. a. ferdous alam & suraiya ishak.  (2017).  sustainability practices of palm oil milling sector.  - tema penyelidikan: kelapa sawit. 

er ah choy, tee meng yong, nur iilyani ibrahim, nurulain bachok, azirol hashim azmi, siti suhaila radenan, ahzairin ahmad, mohd sabri redzuan & nurul fadilah mohd nawi.  (2017).  empowerment in campus sustainability.  - 4th regional conference on campus sustainability 2017. 

er ah choy.  (2017).  pembangunan keupayaan belia dalam sektor ekopelancongan di mukim ulu dong, raub, pahang.  - impak jendela negeri @ ukm.  61. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadarudidin aiyub, noraza ahmad zabidi, mohd ekhwan toriman, mohd fuad mat jali,er ah choy, nurul fadhliah mohddin.  (2017).  family-friendly beach tourism development in langkawi: what domestic tourists want.  - skim 2017: the 15thinternational conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

tariqur rahman bhuiyan, mohammad imam hasan reza, er ah choy & joy jacqueline pereira.  (2017).  small scale multi-hazard loss and damage assessment in kuala lumpur city: the fact and challenges.  - international conference on sustainable cities, communities and partnerships for sustainable development goals. 

er ah choy.  (2017).  the social sustainability dynamics of oil palm smallholders.  - mpob international palm oil congress & exhibition-pipoc 2017. 

kian-ghee tiew, noor ezlin ahmad basri & er a.c..  (2017).  guideline of green tourist culture in asean world heritage sites.  - the 4th annual student conference on arts, humanities, and social sciences. 

er ah choy, rewathi karudan & nurul fadilah mohd. nawi.  (2017).  campus sustainability: correlation analaysis between knowledge and sustainable practices amongst student.  - the 7th international conference on language, innovation, culture & education (iclice) 2017. 

natrah binti natu & er ah choy.  (2017).  pencapaian pembangunan pelancongan lestari di taman neagar bako, sarawak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

nurul fadilah mohd. nawi & er ah choy.  (2017).  campus sustainability: case study in universiti malaysia sabah (ums).  - global tourism conference. 

er ah choy & nur helwa ruslan.  (2017).  determinants of competitive advantage in the tourism sector of langkawi island (pulau langkawi), kedah.  - global tourism conference. 

er, a.c. & alnid albanya.  (2017).  economic sustainability of palm oil plantations among the smallholders in lahad datu, sabah.  - 3rd international conference on the life sciences and sustainability (iclss 2017). 

er, a.c., nur farahain yusri, muhammad nasruddin rusu, nur amrina khusairi, fahruddin mustafal bakri & nurul fadilah mohd. nawi.  (2017).  sustainable campus: forest educational awareness as ecotourism among students.  - 8th international conference on language, innovation, culture & education (iclice) 2017. 

er ah choy.  (2017).  pemerkasaan komuniti melalui pembangunan ekopelancongan.  - program rampai penyelidik siri 4 b40 fssk & fep, ukm. 

rozita hod, mazrura sahani, hidayatulfathi othman, zainudin ma3, er ah choy.  (2016).  a qualitative study on utilising eco-bio-social (ebs) approach towards sustainable dengue control & management.  - the 4th international one health congress and 6th biennial congress of the international association for ecology and health. 

halima begum, chamhuri siwar, er ah choy, a.s.a ferdous alam & suraiya ishak.  (2016).  sustainability of oil palm settler`s.  - international symposium on sustaainable development and management. 

tariqur rahman bhuiyan, mohammad imam hasan reza, er ah choy and joy jacqueline pereira.  (2016).  measuring loss and damage, approaches and challenges.  - buletin seadpri. 

kian-ghee tiew, noor ezlin ahmad basri & er, a.c..  (2016).  zero waste solution: solid waste management in nepal.  - the 3rd international scientific conference on material cycles and waste management 2016.. 

tariqur rahman bhuiyan, mohammad imam hasan reza, er ah choy, joy jacqueline pereira.  (2016).  a long term trend and change analysis of urban exposure to flood: a case study of kuala lumpur.  - conference on flood catastrophes in a changing environment. 

azwa zawana binti azlin, er a. c, naquiah binti abd rahman, a.s. a.ferdous alam.  (2016).  practices and roles of consumers in achieving a sustainable university campus.  - ipn-iwnest 2016 penang conferences. 

halima begum, chamhuri siwar, er ah choy, a.s.a ferdous alam & suraiya ishak.  (2016).  suistainability of oil palm settler`s.  - international symposium on sustainable development and management. 

halima begum, chamhuri siwar, a. c. er , a.s.a. ferdous alam.  (2016).  environmentally friendly practices of oil palm cultivators.  - ipn-iwnest 2016 penang conferences. 

a. s. a. ferdous alam, a. c. er, halima begum, chamhuri siwar.  (2016).  smalholders the prominent contributor in oil palm sector for sustainability.  - ipn-iwnest 2016 penang conferences. 

halima begum, a.s.a ferdous alam, er ah choy, chamhuri siwar, suraiya ishak.  (2015).  the issues of practices for sustainable oil palm.  - 3rd international conference on limits to growth & sustainability: contemporary issues & perspectives. 

a. s. a. ferdous alam, mohammad imam hasan reza, halima begum, er ah choy and joy jacqueline pereira.  (2015).  promoting community for disaster risk reduction.  - international conference on business, management, tourism and hospility (bizmatour 2015). 

a. s. a. ferdous alam, halima begum, chamhuri siwar, er ah choy and basri talib.  (2015).  local economic impacts of human capital migration.  - 2nd afap international conference on enterprise and business management (aicebm 2015). 

joy jacqueline pereira, lim chou sian, er ah choy.  (2015).  bencana banjir 2014: respon dasar, tindakan dan penyelidikan.  -

er ah choy, nurain sahazali, nadiah hanani abdul jalil, a.s.a. ferdous alam, halima begum.  (2015).  kelestarian bukit fraser sebagai destinasi-eko.  -

mohd syukri zainuddin, lee yook heng, nurul afsar, mohammad imam hasan reza, er ah choy, noraini fakhira abdullah, pauzi abdullah, rahmah elfithri, mohamad raihan taha.  (2015).  flooding in pahang river basin: development of an integrated approach for aiding decision making process for better flood disaster risk management.  - technology & applications of disaster management international conference 2015. 

a.s.a ferdous alam, er ah choy, halima begum, chamhuri siwar.  (2015).  determining the factors for sustainability practices of oil palm smallholders.  - 3rd international conference on limits to growth & sustainability: contemporary issues & perspectives. 

er ah choy, azwa zawana binti azlin, naquiah binti abd rahman, ng sheue li.  (2015).  promoting sustainable practices in institutions of higher learning.  - 3rd international conference on limits to growth & sustainability: contemporary issues & perspectives. 

halima begum, er ah choy, chamhuri siwar, a. s. a. ferdous alam, suraya ishak.  (2015).  smallholder`s practices towards environment sustainability.  - international conference on business, management, tourism and hospility (bizmatour 2015). 

halima begum, er ah choy, a.s.a. ferdous alam & rafiqul islam.  (2014).  sustainability of oil palm smallholders: the environment, social and economic perspectives.  - the 5th international seminar of regional network on poverty eradication. 

halima begum, a. s. a. ferdous alam, er ah choy, chamhuri siwar, suraya ishak.  (2014).  economic sustainability of oil palm cultivations: smallholders perspective..  - the 5th international seminar of regional network on poverty eradication. 

er, a.c., wan izzulhilmi che wan nor azizi.  (2014).  amalan pertanian lestari dan impak terhadap kelestarian penanaman sawit.  - the 5th international conference on social sciences and humanities. 

a. s. a. ferdous alam, er a c, halima begum.  (2014).  the factors towards tourism development in melaka.  - the 5th international conference on social sciences & humanities. 

halima begum, er a c, ferdous alam, chamhuri siwar, suraya ishak.  (2014).  oil palm cultivation and environmental sustainability.  - the 5th international conference on social sciences & humanities. 

akhmad muhammadin, er ah choy & suraiya ishak.  (2014).  analisis kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan pelanggan pembiayaan ocbc-nisp bank bandar makasar, indonesia.  - icosh2014. 

wan izzulhilmi che wan nor azizi dan er, a.c.  (2014).  kesedaran amalan pertanian lestari dalam kalangan peneroka sawit.  - the 5th international conference on social sciences & humanities. 

halima begum , er a c , a. s. a. ferdous alam , chamhuri siwar , lubna alam.  (2014).  social sustainability of oil palm cultivations : settler`s perspective.  -

norzalina zainuddin, chamhuri siwar, er ah choy & norshamliza chamhuri.  (2014).  malaysian attitudes towards energy efficiency and appliance efficiency standards.  - icosh 2014. 

sheau tsuey chong, denise koh choon lian, er ah choy, nur akmal abdullah@goh, mazlan m. tahir, norhana arsad, norngainy mohd tawil, jamiah manap, adi irfan che ani.  (2014).  budaya berjalan dan kemudahan untuk pejalan kaki dari stesen komuter ke fssk, ukm.  - integrating cca,drr and l. 

er ah choy.  (2014).  climate change and sstainable coastal tourism development: a case study of kudat.  - climate change adaptation forum 2014. 

er ah choy, rozita hod, mazrura sahani, hidayatulfathi othman, zainuddin mohd ali.  (2014).  transdisciplinary public health research and policy implications.  - asia pacific research universities workshop (apru). 

mohammad imam hasan reza, er ah choy & joy jacqueline pereira.  (2013).  a field based pedagogical approach is needed for understanding sustainability: the context of disaster risk reduction in malaysia.  - bridging sustainability in research to pedagogy: theory and practice conference. 

sheau tsuey chong, chang peng kee, er ah choy, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, mohd suhaimi mohamad.  (2013).  measuring social capital: a standard measurement for researching social networks in the family and community life.  - integrating cca,drr and l. 

sheau tsuey chong, juliana rosmidah jaafar, denise koh, subhi, n., m.s. mohammad, sarnon, n., ah choy er, peng kee chang.  (2013).  safe neighbourhood promotes trust in business organisations via neighbourhood social capital.  - the first annual international scholars conference in taiwan, "fostering growth in knowledge-based economy through technopreneurship: building a platform for a smooth transformation of innovative tech. 

sheau tsuey chong, chang peng kee, er ah choy, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, mohd suhaimi mohamad.  (2013).  measuring social capital: a standard measurement for researching social networks in family and community life.  - kemudahterancaman dan ada. 

sheau tsuey chong, jamiah manap, denise koh, ah choy er, norhana arsad, nurakmal abdullah@goh tuo ho, mazlan mohd tahir, norngainy mohd tawil.  (2012).  the potential of a roofed walk-way in increasing walking habit among ukm staff and students.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

sheau tsuey chong, m.s. mohamad, ah choy er.  (2012).  the mental health development in malaysia: from independence till now.  - the 5th thai-malaysian international conference on southeast asian studies. 

sheau tsuey chong, pei shan teh, juliana rosmidah jaafar, samsudin a. rahim, subhi, n., nor ba`yah abdul kadir, hoesni, suzana mohamad, mohamad, s. m., nen, s., sarnon, n., er, a.c..  (2012).  pemantauan ibu bapa kepada pembentukan emosi negatif dan motivasi pencapaian remaja.  - persidangan icosh ukm 2012, fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm. 

sheau tsuey chong, er, a.c., juliana rosmidah jaafar, samsudin abdul rahim, subhi, n., kalaivanee a. sandran.  (2012).  family communication and peer support contribution towards levels of achievement motivation amongst at-risk youths.  - local economic and social development in cities of the asian and pacific region. 

a.c. er, a.p.j. mol and c.s.a (kris) vankoppen.  (2012).  ecological modernization in selected malaysian industrial sectors: political modernization and sector variations.  - msc 8. 

a.c. er.  (2012).  remaking of environmental history for the oil palm and palm oil sector in malaysia.  - msc8. 

sivapalan selvadurai, er ah choy and marlyna maros.  (2012).  generic skills of prospective graduates from the employers` perspectives.  - the 8th international malaysian studies conference. 

a.c. er, abd rahim md. nor and katiman rostam.  (2012).  palm oil milling wastes and sustainable development.  - msc8. 

sheau tsuey chong, er, a. c., juliana rosmidah jaafar, subhi, n., sarnon, n., mohamad, m.s., peng kee chang.  (2011).  neighbourhood cohesion and perceived neighbourhood safety in the promotion of social capital amongst neighbours.  - local economic and social development in cities of the asian and pacific region. 

er, a.c. dan adam, j.h,.  (2011).  ekopelancongan dan penglibatan komuniti lokal di sarawak.  - ceramah transformasi pendidikan dan sosioekonomi serta ceramah potensi pelancongan di daerah matu, sarawak. 

er, a.c..  (2011).  ecotourism: precepts, license to operate and learning points.  - sbesa 2011. 

er, a.c..  (2011).  pembangunan ekopelancongan dan penglibatan komuniti lokal.  - seminar dan bengkel pendedahan ekopelancongan. 

er ah choy, asmahani atan, rozata hod, saperi sulong, amrizal muhammad nur, hidayatulfathi othman, mazrura sahani.  (2010).  dengue fever and dengue haemorrhagic fever in hospital universiti kebangsaan malaysia (hukm), cheras, kuala lumpur, malaysia.  - 17th national public health colloqium. 

elviriadi, er ah choy, abd. rahim md. nor, mohd hood mohd salleh.  (2010).  application of indigenous and cultural knowledge for effectiveness local and societal development; case study of indigenous people in kampar regency riau province, indonesia.  - traditional knowledge conference 2010. 

er ah choy, joy jacqueline pereira, halimaton saadiah hashim, mazrura sahani, hidayatul fathi othman, norela sulaiman, saperi sulong, amrizal muhammad nur, rozita hod, shamsul azhar shah, mohd talib.  (2010).  climate change and public health: impact and intervention.  - pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

er ah choy, joy jacqueline pereira, halimaton saadiah hashim, mazrura sahani, hidayatul fathi othman, norela sulaiman, saperi sulong, amrizal muhammad nur, rozita hod, shamsul azhar shah, mohd talib.  (2010).  perubahan iklim dan kesihatan awam: impak dan intervensi.  - pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

aishah@eshah haji mohamed, katiman rostam, abd. rahim mat nor, zaini sukimi, er ah choy dan hassan mat nor.  (2010).  gaya hidup penduduk sekitar wilayah iskandar johor..  - pertandingan poster penyelidikan fssk, 2010. 

sivapalan selvadurai, marlyna maros & er ah choy.  (2010).  competing discourses of globalization and interdependence.  - the 4th international malaysia-thailand conference on southeast asian studies (mahidol). 

er ah choy, abd. rahim md. nor, katiman rostam.  (2010).  corporate social responsibility in the oil palm and palm oil production chain in johore, malaysia (abstrak).  - eubios journal of asian and international bioethics (ejaib) -(supplementary issue). vol.20(6), november 2010. 

shamsul amri baharuddin,lilia halim,janatul islah mohamed,tan raan han,supyan hussin,ahmad rizal mohd yusof,marlyna maros, mohd kamarulnizam abdullah,er ah choy,fuziah kartini hassan basri,chang peng.  (2010).  5th icmhesr.  - a newsletter for the fifth islamic conference of ministers of higher education and scientific research. 

halima begum, er, a.c., a.s.a. ferdous alam, chamhuri siwar.  (2010).  economic sustainability ocf oil palm ultivations: smallholders perspective.  - the 5th international seminar of regional network on poverty eradication, vietnam.  55-56. 

er ah choy.  (2009).  kemampanan persekitaran klaster sawit: kajian kes di selangor.  - pengumpulan maklumat asas. 

er ah choy.  (2009).  struktur dan pembangunan ekonomi d daerah kuala selangor.  - pengumpulan maklumat asas. 

er ah choy, asmahani atan, mazrura sahani.  (2009).  public lecture prof. chang-chuan chan (brosur).  - first ukm-ntu climate change and public health workshop. 

hidayatul fathi othman, er ah choy, mazrura sahani.  (2009).  climate change adaptations for dengue fever in malaysia.  - first ukm-ntu climate change and public health workshop. 

er ah choy.  (2009).  speech by co-chairperson er ah choy of ukm-ntu climate change and public health workshop.  - first ukm-ntu climate change and public health workshop. 

er ah choy, sivapalan selvadurai, abdul hair awang, hamzah jusoh.  (2009).  jaringan strategik malaysia-indonesia dalam memperkasakan ekonomi dalam era global fakulti sains sosial dan pembangunan.  - diskusi panel pembangunan di dumai, riau. 

mazrura sahani, er ah choy.  (2009).  malaysia: health effects in malaysia.  - workshop of eria research project on "project toward the "sustainable automobile society" in east asia". 

er ah choy.  (2009).  laporan prestasi gup perubahan iklim dan kesihatan awam.  - pengumpulan maklumat asas. 

er ah choy, mazrura sahani, hidayatul fathi othman, rozita hod.  (2009).  first ukm-ntu climate change & public health workshop.  - first ukm-ntu climate change & public health workshop. 

joy jacqueline pereira, er ah choy.  (2009).  research in climate change.  - bengkel halatuju perubahan iklim dan kesihatan awam. 

er ah choy.  (2009).  climate change and public health: methodological challenges.  - bengkel halataju perubahan iklim dan kesihatan awam. 

er ah choy.  (2009).  climate change and public health: impact and intervention.  - workshop on data management and analysis for research in health sciences. 

mazrura sahani & er ah choy.  (2009).  health impact assessment in malaysia: past and present experiences and future direction.  - 10th international conference on health impact assessment. 

er ah choy.  (2009).  climate change and public health: impacts and intervention.  - workshop on climate change and public health: impacts and intervention. 

er ah choy, elainie mohd khair, shahidah hamzah, nursalihah ismail.  (2009).  perubahan iklim dan kesihatan manusia: impak dan intervensi.  - poster penyelidikan: karnival siswazah antarabangsa. 

er ah choy, shahidah hamzah, nadiah bte abdul halim, khalijah rejab.  (2009).  pengusahaan hotel di tanah tinggi.  - sbesa09. 

er ah choy, asmahani atan & mazrura sahani.  (2009).  perubahan iklim dan kesihatan manusia: metodologi dan senario penyakit bawaan-vektor..  - seminar unhas-ukm (serumpun iv): penelitian dunia melayu malaysia- indonesia. 

er ah choy, asmahani atan & mazrura sahani.  (2009).  perubahan iklim dan kesihatan manusia: survei pengkosan penyakit.  - bengkel halatuju penyelidikan perubahan iklim dan kesihatan awam, 27-29mac 2009. 

elviriadi, er ah choy, hood m. salleh dan abd. rahim md. nor.  (2009).  kearifan tradisional masyarakat kampar sebagai model pembangunan lestari.  - seminar unhas-ukm serumpun iv. 

er ah choy.  (2009).  perubahan iklim dan kesihatan awam: survei pengekosan penyakit.  - pengumpulan maklumat asas. 

ariff fahmi abu bakar, gary william theseira, saiful arif abdullah, er ah choy.  (2009).  assessment of potential land areas and cost-benefit analysis of a/reforestation cdm projects in peninsular malaysia.  - seminar penilaian dan pemantauan projek ke-9. 

er ah choy.  (2009).  food or fuel: the challenges facing the palm biofuel sector in malaysia.  - unesco-ukm conference on politics of resources, human security and wellbeing, petaling jaya, selangor. 

er ah choy, joy jacqueline pereira, mazrura sahani, hidayatul fathi othman and lokman hakim sulaiman.  (2009).  climate change and human health: impacts and intervention in malaysia.  - first ukm-ntu climate change & public health workshop. 

er ah choy, khalijah rejab, nurrul assyikeen jaffary, nadiah abdul halim, shahidah hamzah.  (2009).  persepsi pelancong terhadap tarikan pelancongan di bukit fraser, pahang..  - seminar bio-kejuruteraan, penilaian ekosistem dan spesies 2009, pahang, malaysia. 

er ah choy, raja datuk zaharaton raja zainal abidin, joy jacqueline pereira.  (2009).  a critical analysis of sustainable development in bukit lagong forest reserve, selangor.  - persidangan kebangsaan penilaian ekonomi sumber hutan, jabatan perhutanan semenanjung malaysia dan upm, kuala lumpur, malaysia. 

er ah choy.  (2009).  ucapan aluan bengkel halatuju penyelidikan perubahan iklim dan kesihatan awam.  - bengkel halatuju penyelidikan perubahan iklim dan kesihatan awam. 

er ah choy, asmahani atan, nur salihah kassim dan mazrura sahani.  (2009).  metodologi kuantitatif untuk komputasi impak sosio-ekonomi perubahan iklim terhadap kesihatan manusia.  - first ukm-ntu climate change & public health workshop. 

er ah choy, asmahani atan, mazrura sahani.  (2009).  perubahan iklim dan kesihatan manusia: metodologi dan senario penyakit bawaan-vektor.  - first ukm-ntu climate change & public health workshop. 

mazrura sahani, er ah choy, hidayatul fathi othman.  (2009).  air pollution health risks to inpatient morbidity in klang valley, malaysia.  - first ukm-ntu climate change & public health workshop. 

er ah choy, asmahani atan, mazrura sahani.  (2009).  laporan selepas mengadakan bengkel halatuju perubahan iklim dan kesihatan awam.  - pengumpulan maklumat asas. 

er ah choy, rosniza aznie c.r., noordeyana t..  (2009).  pengurusan alam sekitar oleh pengusaha hotel di kawasan tanah tinggi: kajian kes di bukit fraser.  - seminar bio-kejuruteraan penilaian ekosistem & spesies 2009. 

azima abdul manaf, er ah choy, suhana saad, aznie rosniza dan noordeyana.  (2009).  prospek dan kemajuan bukit fraser sebagai destinasi ekopelancongan.  - seminar biokejuruteraan, penilaian ekosistem dan spesies 2009. 

er ah choy.  (2008).  baseline information on environmental health of peninsular malaysia.  - pengumpulan maklumat asas. 

abd. rahim md. nor and er ah choy.  (2008).  assessing transport impacts in social impact assessment (sia) in malaysia: current practice and future challenges..  - asean seminar on social impact assessment (sia) in the asean region: enhancement of sia practices towards sustainable communities, ministry of women, family and com. devt n masia. 

tan ching tiong, er ah choy, koh fui pin, rawshan ara begum.  (2008).  laporan second national conference on extreme weather and climate change; understanding science and risk reduction.  -

er ah choy.  (2008).  cost-benefit analysis for bukit lagong, selangor.  - bengkel jaminan mineral (6 mac 2008). 

er ah choy.  (2008).  methods in the assessment of socio-economic impacts of climate change on public health.  - workshop for working group on vulnerability and adaptation, second national communication (nc2), awana genting hotel, malaysia. 

er ah choy.  (2008).  daya maju ekonomi di hutan simpan : satu analisis kos-faedah di hutan simpan bukit lagong, selangor.  - pengumpulan maklumat asas. 

er ah choy, katiman rostam & abdul rahim md nor.  (2008).  the evolution and the changing faces of kuala lumpur.  - the asia pacific metropolitan development forum. 

zalina che mat ariffin, er ah choy, joy jacqueline pereira.  (2008).  analisis sosio-ekonomi orang asli di bukit lagong: kajian kes di hutan simpan bukit lagong, selangor.  - prosiding icsdes 08. 

er ah choy.  (2007).  a quantitative methodology to test ecological modernization theory in the malaysian context.  - phd thesis wageningen university, the netherlands. 

er ah choy.  (2007).  network embeddedness and environmental performance: an analysis of two case studies from the palm oil industry.  - psosiding icosh 07: innovating approaches: looking beyond conventionalities. 

er ah choy.  (2007).  environmental management in the oil palm and palm oil industry: the existing roadmap.  - the all china economics (ace) international conference. 

karim harun, marlyna maros, er ah choy, suhaimee saahar, mostafa kamal mokhtar.  (2007).  prosiding icosh 07(penyunting).  - prosiding icosh 07.