Penerbitan Lain-lain

aizuddin an, ramdzan ar, syed omar sa, mahmud z, abdul latiff z, amat s, keng wt, ch ng gs, rais h, aljunid sm.  (2020).  willingness to pay for cancer screening testing in malaysia.  - value in health regional, ispor asia pacific 2020.  S20. 

rafidah binti mazlan;cila bt. umat;salleh bin amat;goh bee see;nor haniza binti abdul wahat;mohamad firdaus bin latip;tey shi rou;nadirah hanim binti mannan;deepashini a/p harithasan.  (2020).  improving informational counseling delivery to parents of hearing impaired children: changing the conversation from the ear to the brain”.  -

mohd izwan bin mahmud;salleh bin amat;abu yazid bin abu bakar.  (2020).  kesediaan kerjaya dan pengaruh ibu bapa terhadap perkembangan kerjaya pelajar ijazah pertama di universiti awam.  -

mohd azlan shah bin zaidi;zaharah binti zainal;mohamed amin bin embi;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;salleh bin amat.  (2019).  pembangunan dan pengendalian kursus latihan pusat pembangunan akademik secara atas talian.  - 1-8. 

sharifah azween syed omar, zuria mahmud, zarina abdul latiff, ruslin amir, nurin hazirah osman, syed mohamed aljunid, syed zulkifli syed zakaria, azimatun noor aizuddin, fuad ismail, salleh amat, shamsul azhar shah, haniza rais.  (2019).  knowledge of cancer genetics and attitude towards cancer genetic testing among rural communities.  - malaysia international genetic congress.  35. 

noor afera redzali, salleh amat.  (2019).  efikasi kendiri kerjaya murid tingkatan 4 aliran sains di daerah segamat.  - seminar darulaman 2019 (sedar 19).  80-83. 

hazaila hassan, abu yazid abu bakar & salleh amat.  (2019).  modul self-ie: intervensi psikologi dan kaunseling pegawai perkhidmatan awam berprestasi rendah.  - international counseling innovation showcase & competition (i-counnovas) 2019. 

muhammad farhan mahmud, salleh amat, ku suhaila ku johari, mohamad isa amat.  (2018).  the effect of spirituality in addiction counseling.  - the 1st international conference on counseling, educational technology and behavioral sciences. 

imran ho bin abdullah @ ho yee beng;ishak bin yussof;nor hashimah binti jalaluddin;zalina binti mohd lazim;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;nor fariza binti mohd nor;marlyna bt. maros;kaseh binti abu bakar;salleh bin amat;intan safinaz bt. zainudin;nor.  (2018).  kulturomik melayu / malaysia: pendekatan semantik dan digital towards a semantic and digital-based culturomics of malay / malaysia.  -

muhammad razif ismail, salleh amat, ku suhaila ku johari, zuria mahmud.  (2018).  application of sandtray therapy in counseling process to teenagers in shelter home.  - the 1st international conference on counseling, educational technology and behavioral sciences. 

ku suhaila ku johari, mohamad isa amat, zuria mahmud, salleh amat.  (2018).  screening process on children's emotional and behavioural well being using the play therapy approach.  - the 1st international conference on counseling, educational technology and behavioral sciences. 

mohd hakimie zainal abidin, mhd subhan, sallehudin ali, salleh amat & abu yazid abu bakar.  (2017).  career maturity among malaysian gifted and talented students.  - proceedings international conference on social and behavioural sciences (icsbs - 2017). 

abu yazid abu bakar & salleh amat.  (2017).  counselling provision for gifted students in malaysia: a qualitative exploration.  - international conference on social and behavioural sciences (icsbs - 2017). 

mhd subhan, mas`ud zein, akhyar, mohd hakimie zainal abidin, sallehudin ali, salleh amat & abu yazid abu bakar.  (2017).  evaluation and psychometric status of the self-employment intentions in a sample of indonesian international students.  - international conference on social and behavioural sciences (icsbs - 2017). 

jamalul lai abdul wahab, norazah mohd nordin. zamri mahamod, norasmah othman, salleh amat, khadijah abd razak, md yusoff daud. mohamad yusof mohd nor.  (2016).  isu-isu pendidikan melalui mooc ukm.  -

salleh bin amat, amla bt. mohd. salleh, zuria binti mahmud, mohd mahzan bin awang, faridatulazna binti ahmad shahabuddin, dr. melati sumari.  (2015).  inventori kesejahteraan diri masyarakat malaysia.  -

mohd mahzan awang, amla mohd salleh, abdul razaq ahmad, salleh amat, sayuti abd ghani, alfitri.  (2014).  saringan minat menerusi permainan my future card : memupuk aspirasi kerjaya murid orang asli.  - pertandingan inovasi penyelidikan. 

nor ba`yah binti abdul kadir, salleh bin amat, mimi hanida binti abdul mutalib, asmawati binti desa.  (2014).  keberkesanan program `katakan tidak` pada vansalism di kalangan remaja yang menetap di projek perumagan rakyat kg. baru air panas, setapak.  -

suhaina sulaiman, mohd razif mohd yunus, mawaddah azman, fuad ismail, nadzirah hanis zainordin, nor shahrina mohd zawawi, kong min han, fauziah bahrom, salleh amat, rasyidah mohd basiran.  (2014).  resepi bertekstur lembut untuk pemandiri kanser kepala dan leher dan penjaga.  -

niloofar vaziri naeeni, zuria mahmud, amla salleh, salleh amat, marlyna maros.  (2014).  international students psycho-educational support group: a module in structured group exercise.  -

azlin norhaini binti mansor, salleh bin amat, jamil bin ahmad, mohamad sattar bin rasul, mohd aderi bin che noh.  (2014).  model kepimpinan transformasional pengetua dan ketua eksekutif - analisis perbandingan.  -

amla salleh1, zuria mahmud2, salleh amat3, sharifah nor puteh4,isa hamzah5, aini abu bakar6.  (2014).  kajian kesahan dan kebolehpercayaan instrumen nilai.  - persidangan antarabangsa kelestarian insan 2014. 

kamarul md shah, salleh amat.  (2014).  kefahaman dan latihan kaunseling pelbagai budaya dalam kalangan guru kaunseling.  - seminar penyelidikan pendidikan kebangsaan zon selatan 2014 (melaka). 

zuria mahmud, salleh amat, mohd izham hamzah,a. rahman jamal, w. zurinah w. ngah, zainab ismail, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, salina a.samad.  (2014).  modul mentoran ahli akademik.  -

amla mohd salleh; zuria mahmud; salleh amat; zahara aziz; sharifah nor puteh; mohd isa mohd hamzah dan mohd arif mohd ismail.  (2013).  ciri psikometrik skala penerapan nilai malaysia.  - pembinaan modul peningkat. 

hanani harun rasit, hasnah toran, salleh amat.  (2013).  perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar bermasalah pembelajaran : kekangan kepada pelaksanaan daripada perspektif kaunselor dan guru pendidikan khas.  - seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan 2013. 

rafidah aziz, yee pek yunn, zuria mahmud, salleh amat, amla salleh.  (2011).  kaunseling kepada kanak-kanak dalam keluarga yang mengalami perceraian.  - perkama international counseling convention kuala lumpur. 

mazdalina mat desa, amla salleh, zuria mahmud, salleh amat.  (2011).  penerapan amalan nilai murni dalam kelas dan dalam kehidupan seharian pelajar.  - perkama international counseling convention kuala lumpur. 

nur hidayat mushaimi, norumaza hashim, fajrillah, salleh amat.  (2011).  pendidikan dalam kaunseling silang budaya.  - perkama international counseling convention kuala lumpur. 

kamarul md shah & salleh amat.  (2011).  analisis awal konstruk kecekapan kaunseling pelbagai budaya dalam konteks budaya malaysia.  - perkama international counseling convention kuala lumpur. 

aini abu bakar, lim wan jing, mohd. rodi ishak, salleh amat.  (2011).  kecekapan kaunseling pelbagai budaya dan efikasi kendiri kaunseling dalam kalangan kaunselor sekolah.  - perkama international counseling convention kuala lumpur. 

kamarul md shah, salleh amat.  (2011).  pengalaman menjalankan sesi kaunseling bersama klien berlainan budaya: satu refleksi oleh pengamal kaunseling.  - seminar kebangsaan kaunseling silang budaya. 

hanani harun rasit, hasnah toran, salleh amat & asmah ismail.  (2011).  perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk pelajar berkeperluan khas: isu keterpinggiran.  - seminar kebangsaan kaunseling silang budaya. 

zuraiyah ramli, salleh amat, zuria mahmud, amla salleh.  (2011).  bagaimana kecerdasan emosi dikaitkan dengan salah laku dalam kalangan pelajar bermasalah.  - perkama international counseling convention kuala lumpur. 

salleh amat.  (2011).  kaunseling pelbagai budaya: isu, kecekapan dan kesediaan dalam kalangan kaunselor.  - seminar kebangsaan kaunseling silang budaya. 

rohana bachik, zuria mahmud, amla salleh, salleh amat.  (2011).  kejelekitan keluarga dan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar sosioekonomi rendah.  - perkama international counseling convention kuala lumpur. 

azharizah saimi, noor haslinda shuib, rohana saarani dan salleh amat.  (2010).  persepsi dan kefahaman kaunselor pelatih terhadap kaunseling pelbagai budaya di malaysia.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan 2010 (terengganu). 

ame husna kamin, siti nurul atikha rasol, siti nurhidayatul akmar esbah, & salleh amat..  (2010).  buli satu fenomena sosial dalam kalangan remaja di malaysia.  - seminar psikologi kebangsaan 2010. 

kamarul md shah & salleh amat.  (2010).  isu kaunseling pelbagai budaya dalam peerkhidmatan bimbingan dan kaunseling di malaysia.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan 2010- terengganu. 

noriah mohd. ishak, siti rahayah ariffin, mohd izham mohd hamzah & salleh amat.  (2009).  the roles of emotional intelligence and emotion-focused solution: developing leadership qualities among college students.  - 4th international conference on interdisciplinary social sciences. 

mohd. anuwi husain, salleh amat.  (2009).  gaya didikan ibu bapa dan personaliti dalam kalangan pelajar.  - persidangan kebangsaan kaunseling 2009. 

sharani mohd said, salleh amat.  (2009).  proses dan pelaksanaan perkhidmatan kaunseling : satu pengalaman di jabatan pelajaran negeri.  - persidangan kebangsaan kaunseling 2009. 

salleh amat, zuria mahmud, amla salleh, hashimah ibrahim.  (2009).  tanggungjawab remaja dan hubungannya dengan komunikasi keluarga.  - international conference on social sciences and humanities (icosh 09). 

mohd. sani ismail, amla salleh, salleh amat.  (2009).  kematangan kerjaya dan effikasi kendiri kerjaya pelajar : implikasinya terhadap kaunseling kerjaya..  - konvensyen perkama: kepelbagaian dan kesejagatan dalam kaunseling. 

salleh amat; zuria mahmud, amla salleh, hashimah ibrahim.  (2009).  hubungan antara gaya hidup dan tanggungjawab remaja malaysia.  - konvensyen perkama: kepelbagaian dan kesejagatan dalam kaunseling.