Penerbitan Lain-lain

nor aini haji idris & mohd ali mohd noor.  (2008).  usahawan industri makanan halal: analisis persepsi dan sikap.  - seminar keusahawan islam ii: menjana keutuhan keushawanan dan kepenggunaan islam. 

nor zakiah ahmad, mohd ali mohd nor, hairunnizam wahid, zulkefly abdul karim.  (2002).  modul perkembangan pemikiran ekonomi (ex3033).  - 1-526.