Penerbitan Lain-lain

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  manuskrip alam melayu dan penafsirannya.  - 1-22. 

mohd syukri yeoh abdullah, rohaimi rastam, zuraini mashrom.  (2020).  manuskrips : pembinaan semula pengajian islam dalam era (zaman) kerancuan (fitnah).  - the 1st dirundeng internasioanal conference on islamic studies 2020.  1-12. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  panduan umum penulisan ilmiah.  - 1-9. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  manuskrips : pembinaan semula pengajian islam dalam era kerancuan (zaman).  - 1-10. 

ros mahwati ahmad zakaria, norfarahhana ismail, zuliskandar ramli, muhammad shafiq mohd ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  mapping the endangered islamic art heritage in malacca (mahkota masjid) or the decorative roof finial design of traditional mosques.  - lisbon-malacca port cities twin conferences 2019/2020: abstracts, 9th aice-bs2019lisbon, faculty of architecture, university of lisbon (ulisboa), portugal, 03-04 july 2019.  67-68. 

mohd syukri yeoh abdullah, rohaimi rastam, md zuraini mashrom.  (2019).  pengalaman sejarah ilmu tarekat rohani alam melayu.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-26. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohd arieff rosman, md zuraini mashrom.  (2019).  panduan perjalanan (suluk) ahlillah alam melayu dalam umdat al-muhtajin, shaykh abdul rauf singkel.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-16. 

md zuraini bin mashrom, mohd syukri yeoh bin abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah.  (2019).  bayan shurut al-shaykh wa al-murid karya shaykh abdul rauf al-singkili: pengenalan intisari dan analisis kandungan.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-28. 

shahrul hilmi bin othman, mohd syukri yeoh bin abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah,ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  pengaruh ibn hajar al-haitami dalam muamalat kitab mirat al-thullab.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-12. 

ahmad safwan bin raihan, mohd syukri yeoh bin abdullah, ros mahwati binti ahmad zakaria.  (2019).  tafsir al-khazin dalam tarjuman al-mustafid (surah albaqarah) karya shaykh abdul rauf ali alfansuri alsingkili.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-26. 

razif mohamed salleh, mohd syukri yeoh abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2019).  pengaruh ulama mazhab syafii dalam bab jenayah karya mir'at al-tullab.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-21. 

rabiatul adawiyah binti mohd kamal, mohd syukri yeoh bin abdullah, rosmahwati binti ahmad zakaria.  (2019).  penilaian jihad isis menurut ahli sunnah wal jamaah.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-28. 

ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  lataif quraniyah sebagai tren pengajian tafsir dalam era revolusi industri 4.0.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-12. 

supyan hussin, abdul latif samian, mohd juzaiddin ab aziz, zuliskandar ramli, asyaari muhamad, mohd syukri yeoh abdullah, chong shin, nor zalina harun, mohd faizal musa, junaini kasdan, mohamad nasrin mohamad nasir, ros mahwati ahmad zakaria, ahmad rizal.  (2019).  transformasi portal malaycivilization.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

amani ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  financing scientific research and its impact on human development malaysia as a model.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-16. 

nurfarahhana ismail, ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli & syukri yeoh abdullah.  (2019).  pemetaan lokasi mahkota atap masjid vernakular di negeri melaka.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

amani ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  the impact of the social environment and the method of islamic call in social construction.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-22. 

ahmad azlan raihan, mohd syukri yeoh abdullah, rosmahwati ahmad zakaria.  (2019).  hukum pengamalan ilmu harimau jadian (jin) di kalangan masyarakat alam melayu.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-20. 

alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah binti ab. halim zaharom bin ridzwan.  (2019).  pengaruh kitab minhaj al talibin karya imam alnawawi dalam bab munakahat kitab mirat al-tullab karya shaykh abdul rauf alsingkili.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-24. 

yusri mohamad ramli & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  wahdat al-adyan menurut hamzah fansuri.  - kolokium siswazah atma siri 1/2018. 

chong shin, james t. collins, karim harun & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  menerokai konsep baru ``masuk melayu`` melalui etnolinguistik suku penan muslim dan melayu-melanau sarawak.  -

mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut shaykkuala.  - seminar tareqat tasawuf. 

shahrul hilmi bin othman, dr. mohd syukri yeoh bin abdullah, dr. muammar ghaddafi hanafiah, dr. ros mahwati ahmad zakaria.  (2018).  muamalat dalam mirat althullab satu pengenalan intisari.  - jejak melayu lintas nusantara. 

razif mohamed salleh,dr mohd syukri yeoh abdullah,dr asma hakimah ab. halim, dr zaharom ridzwan.  (2018).  jenayah menurut shaykh abdul rauf bin ali alfansuri alsingkili dalam manuskrip mirat altullab satu pengenalan awal.  - jejak melayu lintas nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini bin mashrom, dr. amani ali elmetwaly, yusri mohamad ramli, dr. asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut karya-karya shaykh abdul rauf singkel.  - jejak melayu lintas nusantara. 

yusri mohamad ramli & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  wahdat al-aydan menurut hamzah fansuri.  - kolokium siswazah atma siri 1/2018. 

alyasak bin berhan, dr. mohd syukri yeoh bin abdullah, dr. asma hakimah binti ab. halim, dr. zaharom bin ridzwan.  (2018).  munakahat menurut shaykh abdul rauf bin ali alfansuri alsingkili dalam manuskrip miraat altullab: satu pengenalan intisari.  - jejak melayu lintas nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  institusi kesultanan dan zawiyah.  - muzakarah sultan nazrin muizzuddin shah. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, mohamad syukri yeoh, ab halim muhammad.  (2018).  harta waqaf menurut kitab miratu tullab dan perundangan di malaysia.  - jejak melayu lintas nusantara. 

shahrul hilmi bin othman, dr. mohd syukri yeoh bin abdullah, dr. muammar ghaddafi hanafiah, dr. ros mahwati ahmad zakaria.  (2018).  pengenalan awal muamalat dalam mirat al-thullab fi tashil al-marifah al-ahkam al-shariyyati lil maliki al-wahhabi.  - tadarus islam nusantara. 

razif mohamed salleh, dr mohd syukri yeoh abdullah, dr asma hakimah ab. halim, dr zaharom ridzwan.  (2018).  jenayah dalam manuskrip mirat al-tullab: satu pengenalan intisari.  - tadarus islam nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini bin mashrom, dr. amani ali elmetwaly, yusri mohamad ramli, dr. asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut shaykhkuala.  - tadarus islam nusantara. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, mohamad syukri yeoh & ab halim muhammad.  (2018).  harta waqaf menurut kitab miratu tullab dan piawai shariah accounting and auditing of islamic financial institution (aoifi).  - tadarus islam nusantara. 

alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah binti ab. halim, zaharom bin ridzwan.  (2018).  munakahat dalam manuskrip miratul tullab: satu pengenalan awal.  - tadarus islam nusantara. 

amani ali, suraiya ahmad yazid, mohd syukri yeoh.  (2018).  zaman firaun antara teknologi dan penyembunyian tamadun.  - e-prosiding seminar falsafah dan tamadun 2018 (sefata 2018). 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom & abdul manam mohammad.  (2017).  manuskrip usul tarekat shadhaliyyah shaykh ahmad zarruq.  - wacana siri 4.2017 manuskrip ahlillah alam melayu peringkat antarabangsa. 

rohimuddin nawawi al-banteni & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  menyingkap rahsia jiwa (sirr al-asrar analisis manuskrip shaykh yussuf al-makassari.  - wacana siri 4.2017 manuskrip ahlillah alam melayu peringkat antarabangsa. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman & zuraini mashrom.  (2017).  amalan masjid malaysia (asalusul sejarah, sumber (sanad), kaifiat dan hujahnya.  - pembentangan proposal penyelidikan.  1-9. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  konvensyen kedaulatan islam dalam institusi kesultanan alam melayu.  - muzakarah dymm sultan nazrin mu`izzuddin shah.  1-12. 

mohd syukri yeoh abdullah & arieff salleh bin rosman.  (2017).  usul dakwah mufti (shaykh al-islam) kerajaan aceh darussalam abad ke 17 masihi: shaykh abdul rauf singkel..  - tokoh dakwah nusantara peringkat negeri melaka. 

arieff salleh rosman mohd, syukri yeoh abdullah abdul & manam mohamad.  (2017).  yaqazah menurut imam jalal aldin al-suyuti dalam manuskrip tanwir al-halak fi ruyat al-nabi wa al-malak.  - wacana bersiri 2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

muhammad syukri yeoh abdullah & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  pemetaan sanad tarekat (jalan) rohani alam melayu.  - wacana bersiri 2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, arieff salleh rosman & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  manhaj tarekat rohani shaykhkuala.  - seminar internasional fakulti usuluddin dan filsafat. 

muhammad syukri yeoh abdullah & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  pemetaan sanad tarekat rohani shaykh abd al-rauf al-singkli alam melayu.  - seminar antarabangsa fakulti usuluddin dan filsafat. 

arieff salleh rosman, mohd syukri yeoh abdullah & zuraini mashrom.  (2017).  amalan yasin dan tahlil di madinah al-rasul menurut shaykh abdul rauf al-singkili.  - seminar anatarabangsa fakulti usuluddin dan filsafat. 

md. zuraini mashrom mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  prinsip jalan tasawuf al-junaydiyyah.  - majlis rukyah ramadan 1438h. 

damanhuri basyir, md zuraini mashrom & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  adab ahlillah dalam tarekat rohani alam melayu.  - wacana siri 3/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

muammar ghaddafi hanafiah wan nasyruddinwan abdullah mohdsyukriyeohabdullah.  (2017).  pengenalan kepada kaedah penyelidikan sastera kitab.  - bengkel pengenalan penyelidikan manuskrip alam melayu. 

shuhadak mahmud al-jaafari & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  tarekat jaafariyyah ahmadiyyah muhammadiyyah: tokoh dan manhaj.  - wacana siri 3/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

wan nasyrudin wan abdullah muammar ghaddafi hanafiah mohd. syukri yeoh abdullah.  (2017).  tarjuman mustafid pengalaman kendiri.  - bengkel pengenalan penyelidikan manuskrip alam melayu. 

sayyid buhar musal kassim mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  manuskrip azkar al-abrar shaykh mohd ghawts khatiruddin.  - wacana siri 1/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

abdul manam mohamad ,arieff salleh rosman & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  yaqazah menurut ulama ahlillah alam melayu.  - wacana siri 1/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

ali m. abdillah mohd syukri yeoh abdullah md zuraini mashrom.  (2017).  ontologi dan kosmologi analisis manuskrip shaykh abdul muhyi pamijahan..  - wacana siri 2/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

md zuraini mashrom & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  usul tarekat al-junaydiyyah.  - wacana siri 2/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

al sama dalam tarbiyah al-ruhiyyah alam melayu.  (2016).  al sama dalam tarbiyah al-ruhiyyah alam melayu.  - wacana siri3/2016 manuskrip alam melayu peringkat antrabangsa. 

damanhuri basyir, md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  akhlak ahlillah dalam tarekat rohani alam melayu: analisis manuskrip bayan shurut al-shaykh wa al-murid dan dukhkhan al- lulu wa al jawahir.  - wacana siri 2/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa, tema manuskrip ahlillah. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  refleksi sejarah tarekat rohani alam melayu.  -

abdul manam mohamad, mohd syukri yeoh abdullah, yusri mohamad ramli and ahmad zamani nawi.  (2016).  wahdat al-wujud dalam perdebatan ulama melayu analisis maarij al-lahfan tok ku paloh.  - wacana siri 2. 2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa manuskrip ahlillah. 

rohimuddin nawawi mohd syukri yeoh abdullah yusri mohamad ramli.  (2016).  nur muhammad dalam perdebatan ulama melayu.  - wacana siri 2 2016 manuskrip alam melayu peringkat antrabangsa manuskrip ahlillah. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  manhaj, tarekat rohani, manuskrip, alam melayu.  -

mohd syukri yeoh bin abdullah, arieff salleh bin rosman, rohaimi rastam, yusri muhammad ramli.  (2016).  peleraian konflik ontologi (wujudiyyah) aceh abad ke 17 masehi: analisis al-insan al-kamil abdul karim al-jili oleh shaykh abdul rauf singkel..  - program pembukaan pengajian kitab al-insan al-kamil al-jili. 

md zuraini bin mashrom, mohd syukri yeoh abdullah dan arieff salleh bin rosman.  (2016).  manhaj tarekat rohani alam melayu.  - wacana siri 1/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa manuskrip ahlillah. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  zawiyah dalam lipatan sejarah dan kebudayaan alam melayu.  - wacana tarekat rohani dan displin ilmunya. 

mohd syukri yeoh abdullah,rohaimi rastam,md zuraini mashrom.  (2016).  refleksi sejarah ilmu tarekat rohani alam melayu.  - wacana siri 1/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa manuskrip ahlillah. 

muhammad khairi mahyuddin mohd syukri yeoh abdullah yusri mohamad ramli.  (2016).  tanazullat al-rabb menurut ulama melayu.  - wacana siri 4.2016 manuskrip alam melayu tema manuskrip ahlillah. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  tarekat rohani di malaysia satu refleksi sejarah.  - wacana tarekat rohani dan displin ilmunya. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  tarekat rohani dan displin ilmunya.  - wacana tarekat rohani dan displin ilmunya. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  tarekat rohani di malaysia.  - first international conference on sufism (ics) building love and peace for indonesian society(rahmatan lilalamin). 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff kosman, zuraimi mashrom.  (2016).  tarekat shattariyyah dan dasar ajarannya.  - forum dan majlis zikir perdana johor 2016. 

mohd syukri yeoh abdullah,arieff salleh bin rosman,rohaimi rastam.  (2016).  peranan tarekat shattariyyah dan tantangannya dalam sejarah menuju kejayaan masa depan umat negara dan bangsa.  - pasumuan agung mursyid thoriqoh shathoriyyah nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah & arieff salleh bin rosman..  (2016).  zawiyah tanoh abee dalam kenangan.  - wacana siri5/2016 manuskrip alam melayu. 

arieff salleh bin rosman & mohd syukri yeoh abdullah..  (2016).  al-jawahir al-khamsah kitab panduan amalan rohani ulama alam melayu.  - wacana siri 5/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, zuraini mashrom.  (2016).  awrad al-qushasiyyah : satu kajian analisis.  - pembentangan dan diskusi kitab awrad al-qushasiyyah. 

mohd syukri yeoh abdullah md zuraini mashrom.  (2016).  taraqqi al-abd menurut ulama melayu.  - wacana siri 4.2016 manuskrip alam melayu tema manuskrip ahlillah. 

arieff salleh bin rosman, mohd syukri yeoh abdullah, abdul manam bin mohamad.  (2015).  kod etika kefatwaan dan mufti menurut imam muhyiddin al-nawawi.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman, abdul manam bin mohamad.  (2015).  usul shaykh abdul rauf singkel, mufti kerajaan aceh darussalam abad ke 17.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan alam melayu. 

abdul manam bin mohamad al-merbawi, mohd syukri yeoh abdullah,arieff salleh bin rosman.  (2015).  sumbangan pemikiran rohani shaykh wan sulaiman bin wan siddiq, shaykh al-islam (mufti) negeri kedah..  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun melayu. 

prof. madya dr. mohd syukri yeoh abdullah, mohd kamal mahdi, yusri mohamad ramli.  (2015).  syair sidang fakir shaykh hamzah fansuri mursyid tarekat qadiriyyah.  - wacana atma: syair sidang fakir shaykh hamzah fansuri murshid tarekat qadariyyah. 

zulkifli al-bakri, mohd syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah.  (2015).  peranan dan sumbangan shaykh al-islam/ qadi al-malik al-adil/ mufti dalam pembinaan kegemilangan tamadun kesultanan di alam melayu.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah, abdul manam mohammad, zuraini mashrom.  (2015).  tarekat shahdaliyyah, tahqiq, shaykh ahmad zarruq.  - persidangan anggota jilsah al-turuq al-sufiyyah bil.1/1436h. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman, abdul manam bin mohamad.  (2015).  model kesultanan alam melayu `sultan iskandar muda meukuta alam, kerajaan aceh darussalam, abad ke 17 masihi.  - semiar baldatun toyibbah (ii) model kesultanan melayu nusantara. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  hierarki jawatan dan disiplin fatwa kadi dan mufti di alam melayu.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu. 

yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  wahdat al-adyan dalam pemikiran al-hallaj dan hamzah fansuri.  - kolokium siswazah atma semester 2 2014/2015. 

prof. dr. mohd nasir omar, prof. dr. abdul latif samian, prof. madya dr. mohd shukri yeoh abdullah & encik yusri mohammad ramli.  (2014).  gerakan pluralisme agama di alam melayu.  - kursus perbandingan agama. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2013).  zawiyah tanoh abe dalam kenangan.  - seminar abdul rauf singkel. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2013).  the education rohani journey ahlillah shaykh kuala.  - seminar abdul rauf singkel. 

mohd. syukri yeoh abdullah & abdul latif samian.  (2011).  the economic impact of zawiyah in the malay world. (tajuk slide :zawiyah and its economic dimension).  - simposium antarabangsa islam dan tamadun bil 1/2011. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  zawiyah; institusi ilmu pertama di alam melayu.  - majlis silaturrahim pondok dan sambutan maulidur rasul 1431h. 

fairuzah basri, mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2011).  naskhah `umdat al-muhtajin`: inventori dan diskripsi.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad, faizurah basri, rosle jumat, syabuddin gade, maskur samir & achyar zein.  (2011).  zawiyah tanoh abee: sejarah dan perkembangannya.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

abd. rahman ismail & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  ilmu kebatinan kependekaran melayu.  - kolokium siswazah atma, puri pujangga. 

rosle jumat, mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2011).  daqa`iq al-huruf, karya shaykh abdul rauf ali al-fansuri al-singkili: suatu pengenalan intisari.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad, fairuzah basri, sayyid buhar musal kassim, mohd faisal mohd top & rosle jumat.  (2011).  sumperan zawiyah cot kala dalam islamisasi alam melayu.  - syarahan awam, universiti islam negeri (uin) syarif hidayatullah. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  pengaruh ciri-ciri manuskrip arab dalam penulisan manuskrip alam melayu.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

rosli jumat, mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad, fairuzah basri, sayyid buhar musal kassim.  (2011).  daqa`iq al-huruf : satu kajian tekstologi (karya murshid shaykh abdul muyhi pamijahan, iaitu shaykh abdul rauf ali al-fansuri al-singkili).  - seminar internasional "sharia values in sufi order perspective" (comparative study between shattariyah in malaysia and naqsabandiyah in indonesia). 

mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2011).  dakwah zawiyah cot kala abad ke-10 masihi : suatu refleksi sejarah.  - seminar antarabangsa tasawuf program mukhayyam tarbawi. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  gerakan tarekat shattariyyah malaysia: satu refleksi pengalaman.  - seminar internasional "sharia values in sufi order perspective" (comparative study between shattariyah in malaysia and naqsabandiyah in indonesia). 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  awrad al-ayyam wa layali.  -

ahmad redzuwan mohd yunus dan mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  kajian budaya etnik malaysia.  -

mohd syukri yeoh abdullah.  (2008).  pemikiran dakwah shaykh abdul.  -

anwar fakhri bin omar, mohd syukri yeoh abdullah dan salmah ahmad.  (2000).  risalah mukjizat al-quran.  -