Penerbitan Lain-lain

wan zulkifli wan hassan, latifah amin, hasnan kasan, zarina othman, wahiza wahi, azizi umar, syaidatun nazirah abu zahrin, hamdzun haron, rozmel abdul lattif, amirul mukminin mohamad, nor afian yusuf.  (2015).  tinta citra.  -

hamdzun bin haron, nor afian bin yusof.  (2015).  keindahan tembikar tradisional di alam melayu.  -

hamdzun haron.  (2011).  transformasi teknologi pembuatan labu sayong: kajian kes.  - kreativiti di kalangan si. 

abdul salam yussof, syaidatun nazirah abu zahrin, hamdzun haron, nasruddin yunos, affian yusof.  (2010).  mempertingkatkan penguasaan kemahiran berfikir dengan menggunakan teknik simulasi.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 -gugusan sains sosial. 

hamdzun haron, maharam mamat, mashitoh yaacob & maznah hj ibrahim.  (2002).  seni dan alam sekitar.  - seni dan alam sekitar.