Penerbitan Lain-lain

norasmahani hj nor , zulkefli aini & khadijah abdul razak.  (2015).  impak teknologi maklumat dan komunikasi (tmk) dalam menjana kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan islam.  - international seminar on tarbiyah (isot 2015). 

fairuzzah harun, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak & norhapizah mohd burhan.  (2014).  the internalization of islamic moral values: role of teachers training institution.  - global curriculum & instruction network (gcin) conference 2014. 

mohd izham mohd hamzah, ab. halim tamuri, mohd aderi che noh & khadijah abdul razak.  (2010).  profesionalisme guru-guru pendidikan islam: kajian persepsi pelajar di sekolah-sekolah menengah malaysia.  - 15th international conference on education (university brunei darussalam).