Penerbitan Lain-lain

nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, zaimah ramli, suraiya ishak, zanisah man.  (2023).  keperluan elemen tanah komunal bagi memperkasa komuniti orang asli ke arah keselamatan pemilikan tanah.  - persidangan ekonomi malaysia (perkem) ke 16.  1-20. 

suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, rohayu ab majid, fatin umaira muhamad azian.  (2022).  housing affordability factor as a mediator in the relationship between sustainability factors on home ownership.  - 3rd international conference on the built environment and engineering 2022.  1-9. 

suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, zainudin awang, fatin umaira muhamad azian, noviatin syarifuddin.  (2022).  affordable structural models in housing ownership.  - international real estate research symposium (irers) 2022.  131. 

suhana ismail, azima abdul manaf, rohayu ab majid, siti hasniza rosman, fatin umaira muhamad azian, noraliza basrah.  (2022).  sustainable affordable structural model in home ownership.  - 11th international real estate research symposium (irers) revitalising real estate: the next normal.  1. 

azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli.  (2021).  menangani isu tanah ncr di sabah dengan menggunapakai pendekatan institusi ekonomi.  -

zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan usahawan agropreneur muda mada.  - 1-56. 

zaimah binti ramli;azima bt. abdul manaf;sarmila binti md sum;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan dalam kalangan agropreneur muda mada.  -

azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad, adli baco.  (2019).  isu dan pertikaian pemberimilikan tanah kaum bumiputra di sabah.  - international conference on indigenous peoples, icip2019, 3rd -5th september 2019 at kuala tahan, national park, pahang malaysia.  1-10. 

azima a.m, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2019).  pekebun kecil sawit dan kedinamika intergrasi sosial.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-14.  1-16. 

sivapalan a/l v. selvadurai ,mohd. yusof hussain ,azima abdul manaf , mohd. helmi abd. rahim,rosniza aznie che ros.  (2019).  pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit.  - 1-11. 

azima abdul manaf.  (2019).  kenali kampung baru.  - astro awani. 

azima abdul manaf.  (2019).  kelestarian pembangunan tanah rizab melayu melalui kaedah pemetaan berpenglibatan.  - buletin cemerlang.  8-11. 

alia shafiqah zainol, zaimah, r., sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pengurusan kewangan usahawan mada: kajian kes di kubang pasu, kedah.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian (persada 2019).  1-8. 

hazita azman, ravichandran vengadasamy, abd hair abdullah, azima abdul manat, jamilah mustafa. abdul latiff ahmad, maimon abdullah, khatijah hussin, hasrul hashim, mohd nor shahizan ali, suhana saad, siti hamin stapa, moh helmi abd rahim, mohd yusof abdul.  (2017).  green rose.  - fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.  46-47. 

azima abdul manaf, novel lyndon, zaimah ramli, hair awang, suhana saad, sarmila md sum, sivapalan selvadurai, mohd yusoff hussain, fuad mat jali dan mokhtar jaafar.  (2017).  ncr land in sarawak:issue and challenges.  - faseh (fssk research highlights).  102-103. 

hazita bt. azman, maimon @ maimoon binti abdullah, samiah bt. kadri, anizan bt. isahak, mohd. helmi bin abd. rahim, mohd. yusof bin abdullah, hasrul hashim, sharifah mastura bt. syed abdullah, et. al..  (2014).  projek sekolah hijau green rose ukm-pintar.  -

suhana saad, azima abdul manaf, mohd yusof hussain & kamariah mokhtarroji.  (2011).  keterancaman komuniti pulau aur, mersing: kesan daripada penghirahan keluar penduduk.  - persidangan kebangsaan masyarakat, ruang dan alam sekitar (matra 2011). 

azima abdul manaf, mohd yusoff husain, suhana saad dan nurul kamariah.  (2011).  aplikasi pendekatan institusi ekonomi ke atas tanah pertanian terbiar di pulau-pulau sekitar mersing, johor.  - persidangan kebangsaan masyarakat, ruang dan alam sekitar (matra 2011). 

che abd rahim mohamed, fathul karim sahrani, azima abdul manaf, mustaffa omar, zaidi che cob & lee jen nie(penyunting).  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara. siri penyelidikan & maklumat perairan malaysia, siri ke-3.  - 256. 

azima abdul manaf dan nurul kamariah mokhtarroji.  (2010).  mpa:suatu perbandingan dalam pemakaian konsep diantara negara.  - conference on marine ecosystem of malaysia (comem 2010). 

azima abdul manaf, mohd samsuddin, suhana saad dan hamzah jusoh.  (2009).  pola dan proses pemilikan tanah oleh orang-orang pulau di kawasan darat mersing: kajian kes di kampung sri bahagia.  - seminar penyelidikan pantai timur johor 2009: mersing warisan terpelihara. pusat penyelidikan ekosistem marin,ukm. 

azima abdul manaf, er ah choy, suhana saad, aznie rosniza dan noordeyana.  (2009).  prospek dan kemajuan bukit fraser sebagai destinasi ekopelancongan.  - seminar biokejuruteraan, penilaian ekosistem dan spesies 2009. 

azima abdul manaf.  (2009).  dunia melayu : tanah adat minang malaysia ?indonesia, masalah dan cabaran.  - seminar unhas-ukm (serumpun iv): penelitian dunia melayu malaysia- indonesia. 

rosniza aznie che rose, noordeyana tambi, suhana saad, azima abd. manaf.  (2009).  kajian kepuasan pelancong di bukit fraser.  - prosiding seminar bio-kejuruteraan penilaian ekosistem & spesies 2009 (sbesa 2009), universiti kebangsaan malaysia. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, jalalulddin abdul malek, sivapalan selvadurai, azima abdul manaf, masri ayob & marsitah mohd radzi.  (2008).  kajian pembentukan indeks keefisienan bandaraya utama semenanjung malaysia (poster penyelidikan fakulti sains sosial dan kemanusiaan 2008).  -