Penerbitan Lain-lain

nurulhuda mohamad yusof, zaimah ramli.  (2020).  tahap perancangan kewangan persaraan dalam kalangan generasi milenium.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skim 2020).  1-5. 

nur marina ibrahim, zaimah ramli.  (2020).  tahap kebolehupayaan kewangan dalam kalangan generasi milenium.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skim 2020).  1-5. 

novel lyndon, sivapalan selvadurai, rosniza aznie che rose, suhana saad, zaimah ramli.  (2020).  pekebun kecil luar bandar komuniti bidayuh minyak kelapa sawit & mpob: satu hubungan simbiotik.  - majalah impak kursi endowmen mpob-ukm.  1-2. 

yew wong chin, junaidi awang besar, abd hair awang, zaimah ramli, azlina abdullah, suhana saad.  (2020).  pemerkasaan ekonomi belia orang asli melalui kelapa sawit.  - impak ( feb 2020 ).  22. 

rosniza aznie binti che rose;zaini bin sakawi;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;mimi hanida binti abdul mutalib;novel anak lyndon;rosmiza binti mohd zainol.  (2019).  pengujian pendekatan "penangguhan perkahwinan" dalam kalangan masyarakat b40 bandar di kuala lumpur.  - 1-7. 

abd. hair bin awang;zaimah binti ramli;fatin umaira binti muhamad azian.  (2019).  membangunkan model pemindahan teknologi dan produktiviti pekebun kecil sawit persendirian: analisis persamaan struktur (structural equation model/sem).  - 1-8. 

zaimah ramli, sarmila md sum, mohd yusof hussain & novel lyndon.  (2019).  faktor-faktor penentu kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit: kajian kes di negeri sabah.  -

zaimah ramli, sarmila md sum, novel lyndon. mohd yusof hussain, abd hair awang.  (2019).  oil palm smallholders' integration practice pattern.  - majalah impak mpob-ukm 2019.  18. 

zaimah ramli, nur marina ibrahim.  (2019).  kebolehupayaan kewangan dalam kalangan generasi milenium: kerangka konsep.  - postgraduate research seminar (pogres) 2019.  1-8. 

nur muzdalifah zulkarnain & zaimah, r..  (2019).  perancangan kewangan ke arah perkahwinan dalam kalangan belia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2019).  17-24. 

alia shafiqah zainol, zaimah, r., sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pengurusan kewangan usahawan mada: kajian kes di kubang pasu, kedah.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian (persada 2019).  1-8. 

nurainsah sepeai, zaimah, r..  (2019).  pengurusan kewangan usahawan: kajian kes usahawan kada di kota bahru, kelantan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2019).  9-16. 

siti aminah sazali, zaimah, r..  (2019).  tahap pengetahuan dan penerimaan wanita terhadap insentif i-suri: kajian kes cheras, kuala lumpur.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2019).  25-32. 

azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad, adli baco.  (2019).  isu dan pertikaian pemberimilikan tanah kaum bumiputra di sabah.  - international conference on indigenous peoples, icip2019, 3rd -5th september 2019 at kuala tahan, national park, pahang malaysia.  1-10. 

azima a.m, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2019).  pekebun kecil sawit dan kedinamika intergrasi sosial.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-14.  1-16. 

suhana saad, sivapalan selvadurai, ali salman, sarmila md. som, zaimah ramli.  (2019).  encouraging youth involvement in the oil palm industry.  - 7. 

novel lyndon, sivapalan selvadurai, rosniza aznie che rose, suhana saad, zaimah ramli.  (2019).  bidayuh rural community palm oil smallholders & mpob: a symbiotic relationship.  - impact magazine mpob november 2019.  28. 

zaimah ramli, nurulhuda mohamad yusof.  (2019).  perancangan kewangan persaraan dalam kalangan generasi milenium: kerangka konsep.  - postgraduate research seminar (pogres) 2019.  1-7. 

yew wong chin, junaidi awang besar, abd hair awang, zaimah ramli, azlina abdullah & suhana saad.  (2018).  indigenous youth in malaysian oil palm industry.  - impak.  17. 

zaimah, r., sarmila, m.s. novel lyndon & mohd yusof hussain.  (2017).  palm oil integration practice amongst the palm oil smallholders in sabah, malaysia.  - international conference on vital issues in social sciences, communication and management research.. 

zaimah, r. , sarmila, m.s. , novel lyndon & mohd yusof hussain.  (2017).  faktor-faktor mempengaruhi kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit di sabah.  - international conference on social transformation, community and sustainable development, icstcsd 2017..  63. 

zaimah ramli, sarmila md sum, novel lyndon & mohd yusof hussain.  (2017).  pelaksanaan dan kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit di johor dan sabah.  - abstract book of 6th international conference on social science research 2017.  36. 

zaimah ramli, sarmila md sum, novel lyndon & mohd yusof hussain.  (2017).  program integrasi sawit: laluan kepada meningkatkan kesejahteraan kewangan pekebun kecil sawit.  - poster rampai penyelidik siri 4 2017, fssk-ukm.  1. 

zaimah ramli, novel lyndon, sarmila md. sum & mohd yusof hussain.  (2017).  palm oil integration programme: a pathway to the palm oil smallholders` financial well-being.  - faseh, fssk reserach highlights.  110-111. 

sarmila ms, zaimah r, rusyda r, novel l, rosniza aznie cr, sivapalan s.  (2017).  co-operative and local agriculture community.  - impact.  49. 

azima abdul manaf, novel lyndon, zaimah ramli, hair awang, suhana saad, sarmila md sum, sivapalan selvadurai, mohd yusoff hussain, fuad mat jali dan mokhtar jaafar.  (2017).  ncr land in sarawak:issue and challenges.  - faseh (fssk research highlights).  102-103. 

rosniza aznie che rose, benny lim, zaimah ramli, novel lyndon, rosmiza mohd zainol, sarmila md sum, mimi hanida am & zaini sakawi.  (2017).  kriteria pilihan pasangan dan kesannya kepada penangguhan perkahwinan masyarakat b40 bandaraya kuala lumpur.  - international conference on social, transformation, community and sustainable development. 

rosniza aznie che rose, zaimah ramli, sarmila md sum, rosmiza mohd zainol, novel lyndon, zaini sakawi, mimi hanida abdul mutalib.  (2017).  penangguhan perkahwinan dalam kalangan masyarakat b40 bandar di kuala lumpur frgs/1/2016/ss07/ukm/03/1.  - program rampai penyelidik ukm siri 4.  1. 

zaimah ramli.  (2017).  financial-savvy malaysian families.  - impact.  50. 

zaimah ramli.  (2016).  guru perlu ambil inisiatif mantapkan pengetahuan pengurusan kewangan.  - majalah pendidik. 

zaimah ramli, novel lyndon, sarmila md sum, mohd yusof hussain, kamil azmi tohiran, ym raja zulkifli raja omar, nursuhana dahari, hasmiza desa.  (2016).  program integrasi sawit: laluan kepada meningkatkan kesejahteraan kewangan pekebun kecil sawit.  - model kesedaran dan kepri. 

zaimah ramli, sarmila md sum.  (2012).  history of dual-career families in malaysia.  - the 5th international conference on southeast asian studies (mahidol-ukm 5). 

zaimah ramli.  (2011).  pengetahuan dan tingkahlaku kewangan belia: perbandingan gender..  - persidangan kebangsaan masyarakat, ruang dan alam sekitar (matra 2011). 

zaimah ramli.  (2007).  keteguhan kewangan pekerja: kajian ke atas pekerja keluarga dwi-kerjaya.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

zaimah ramli.  (2006).  pengurusan kewangan kredit mikro di kalangan wanita: kajian kes ke atas sahabat aim.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

zaimah ramli.  (2006).  sahabat sebagai pengguna kredit: harapan dan realiti.  - seminar kebangsaan macfea ke-11.