Penerbitan Lain-lain

zaimah ramli, sarmila md sum, novel lyndon. mohd yusof hussain, abd hair awang.  (2019).  oil palm smallholders' integration practice pattern.  - majalah impak mpob-ukm 2019.  18. 

mastura binti mahmud;fatimah wati bt. halim;abd. hair bin awang;noraznita binti anor basri;aliah binti ismail;mohd nasir bin selamat;fauziah binti ibrahim.  (2019).  kekangan penerbitan akademik ukm.  -

abd. hair bin awang;zaimah binti ramli;fatin umaira binti muhamad azian.  (2019).  membangunkan model pemindahan teknologi dan produktiviti pekebun kecil sawit persendirian: analisis persamaan struktur (structural equation model/sem).  - 1-8. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

mohd. nor shahizan ali, novel lyndon, abd. hair awang, nur akasyah jaafar.  (2019).  does the young generation of the oil palm community follow the trends on sharing photographic image?.  - buletin mpob.  22. 

yew wong chin, junaidi awang besar, abd hair awang, zaimah ramli, azlina abdullah & suhana saad.  (2018).  indigenous youth in malaysian oil palm industry.  - impak.  17. 

mslinda haron, abd hair awang, suhana saad & iskandar rela zainuddin.  (2018).  transformational leadership and creativity among administrative and diplomatic service officer in selected public service agencies.  - 3rd international conference on economics business management and social sciences. 

hanim kamaruddin, rohaida nordin, rubiah anak ajan, siti waffa abdul jabar, vivien yew wong chin, abd hair awang.  (2018).  law and nature from the perspective of sg tekai indigenous people.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

ishak bin yussof;rahmah bt. ismail;abd. hair bin awang;norlin binti khalid.  (2018).  dynamic comparative modeling on factors affecting fdi inflows between malaysia and selected asean+3 countries.  -

mohd azlan shah zaidi, doris padmini s. selvaratnam, chamhuri siwar, denison jayasooria, norizan abd. razak, sharifa ezat wan puteh, ong puay liu, fazal mohamed bin mohamed sultan, rozmi ismail, abd hair awang, fariza md. sham & muhammad helmi norman.  (2017).  expert report: b40 views, challenges and aspirations.  -

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, mohd yusof hussain, abd hair awang, novel lyndon & abdullah sanusi othman.  (2017).  the ethics of middleman`s business within the small scale of oil palm production value chain.  - international palm oil congress (pipoc 2017). 

azima abdul manaf, novel lyndon, zaimah ramli, hair awang, suhana saad, sarmila md sum, sivapalan selvadurai, mohd yusoff hussain, fuad mat jali dan mokhtar jaafar.  (2017).  ncr land in sarawak:issue and challenges.  - faseh (fssk research highlights).  102-103. 

ahmad raflis che omar, suraiya ishak, abd. hair awang, mohd yusof hussain, novel lyndon & abdullah sanusi othman.  (2017).  the roles of fruit dealers middlemen and the palm oil smallholders.  - kolokium penyelidikan 2015 & 2016, kursi endowmen mpob-ukm 2017. 

halima begum, a.s. a. ferdous alam, abd hair awang.  (2017).  sustainable development of islamic microfinance: a way out for poverty reduction..  - asia international multidisciplinary conference. 

hazita azman, ravichandran vengadasamy, abd hair abdullah, azima abdul manat, jamilah mustafa. abdul latiff ahmad, maimon abdullah, khatijah hussin, hasrul hashim, mohd nor shahizan ali, suhana saad, siti hamin stapa, moh helmi abd rahim, mohd yusof abdul.  (2017).  green rose.  - fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.  46-47. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, mohd yusof hussain, abd hair awang, novel lyndon & abdullah sanusi othman..  (2017).  middlemen & the supply chain of palm oil smallholders.  - impact.  63. 

halima begum, faruk bhuyian, a. s. a. ferdous alam, abd hair awang.  (2016).  productivity improvement and hr costs reduction through hris: a survey on banking industry in bangladesh.  - international symposium on sustainable development and management, utm international business school (utm ibs). 

shamsul amri bin baharuddin, ahmad rizal bin mohd yusof, nazri bin muslim, chong sheau tsuey, ermy azziaty binti rozali, denise koh choon lian, nurhafilah binti musa, sharipah nor puteh, et. al..  (2015).  kesepaduan sosial negara.  -

halima begum, mohammed robiul alam a. s. a. ferdous alam, abd hair awang.  (2015).  islamic microfinance as an instrument for poverty alleviation.  - international conference on business, management, tourism and hospility (bizmatour 2015). 

zafir mohd makhbul, ishak yussof, abd hair awang & arawati agus.  (2011).  kriteria pengambilan dan pemilihan graduan dari perspektif pengurusan sumber manusia.  - persidangan kebangsaan sains sosial unimas 2011 pembangunan ke arah masa depan yang mapan. 

zafir mohd makhbul, ishak yussof & abd hair awang.  (2011).  analisis jurang persepsi majikan terhadap graduan institusi pengajian tinggi.  - persidangan kebangsaan sains sosial unimas 2011 pembangunan ke arah masa depan yang mapan. 

abd. hair awang, junaenah sulehan, noor rahamah hj. abu bakar, mohd. yusof hj. abdullah, ong puay liu.  (2011).  perdagangan informal rentas sempadan malaysia-indonesia: kajian kes di serikin, daerah bau, sarawak.  - persidangan kebangsaan sains sosial unimas 2011 pembangunan ke arah masa depan yang mapan. 

junaenah sulehan, noor rahamah hj. abu bakar, abdul hair awang, mohd. yusof hj. abdullah, ong puay liu.  (2010).  development at the margins:livelihood and sustainability of communities at sarawak-kalimantan borders.  - 7th international malaysian studies conference. 

abd. hair awang, rahim md. sail, khadijah alavi dan ismi arif ismail.  (2010).  imej dan kesetiaan pelajar terhadap pendidikan teknikal dan latihan.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

abd hair awang, rahmah ismail, zulridah mohd noor.  (2010).  kualiti dan impak program latihan: penilaian majikan di sektor perkhidmatan terpilih.  - bengkel penyelidikan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia. 

rahmah ismail, zulridah mohd noor & abd. hair awang.  (2010).  keberkesanan program latihan di bawah kumpulan wang pembangunan sumber manusia.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

er ah choy, sivapalan selvadurai, abdul hair awang, hamzah jusoh.  (2009).  jaringan strategik malaysia-indonesia dalam memperkasakan ekonomi dalam era global fakulti sains sosial dan pembangunan.  - diskusi panel pembangunan di dumai, riau. 

mohd. yusof hj. abdullah, noor rahamah hj. abu bakar, junaenah sulehan, abd. hair awang, ong puay liu.  (2009).  border dynamism: market, exchange and sustainability: the case of serikin, bau district, sarawak.  - three - country conference on people`s participation & rural development. 

mohd. yusof hj. abdullah, noor rahamah hj. abu bakar, junaenah sulehan, abd. hair awang, ong puay liu.  (2009).  kegunaan participatory rural appraisal (pra) untuk penilaian kepentingan : pelajaran dari jawa barat dan jawa timur, indonesia.  - international conference on social science and humanities (icosh09). 

mohd. yusof hj. abdullah, noor rahamah hj. abu bakar, junaenah sulehan, abd. hair awang, ong piuy liu.  (2009).  kedinamisan sempadan: pasaran, pertukaran dan pengekalan: suatu kes di serikin, daerah bau sarawak.  - simposium kebudayaan indonesia- malaysia ke 11. 

mohd. yusof hj. abdullah, noor rahamah hj. abu bakar, junaenah sulehan, abd. hair awang, ong puay liu.  (2009).  memobilisasikan penyertaan lokal melalui participatory rural appraisal (pra) bagi penilaian keperluan : isu dan cabaran.  - international conference on media and communication: indigenising communication knowledge: engaging national policies and academic pursuits. 

zulridah mohd noor rahmah ismail abd hair awang.  (2009).  impact of training on wages in the malaysian services sector.  - eurasia business and economics society (ebes) 2009 conference. 

rahmah ismail, zulkifly osman, ishak yussof, liew chei siang, abd. hair awang.  (2009).  laporan akhir penyelidikan daya saing pekerja dalam sektor perkhidmatan swasta di malaysia.  - faktor penentu agihan pen. 

dr abd hair awang , dr mohd yusof hussain , dr jalaluddin abdul malek , mohammad shafari ruslin.  (2008).  promoting knowledge transfer at science & technology park in malaysia: a case study at serdang high-technology park (sht).  - international conference on innovation, competitiveness and growth. the institute of economics, zagreb, croatia. 27 november.. 

dr abd hair awang , dr mohd yusof hussain , dr jalaluddin abdul malek , mr mohammad shafari ruslin.  (2008).  determinants of knowledge transfer at science & technology park: a ccase study at technology park malaysia (tpm).  - international conference on global change. 

junaenah sulehan. ong puay liu, abd hair awang, mohd yusof abdullah, noor rahamah abu bakar.  (2008).  antara dua negara: kehidupan komuniti sempadan sarawak-kalimantan.  - sebumi ii, seminar bersama, anjuran universiti kebangsaan malaysia (ukm) dan universitas indonesia (ui), di universitas indonesia (ui), depok, jakarta.