Penerbitan Lain-lain

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul.  (2020).  communication skills attributes for ir 4.0 engineering graduates.  - 1. 

fazida hanim binti hashim;aini bt. hussain;muhammad fauzi bin mohd. zain;roszilah binti hamid;mohamad hanif bin md saad;mohd faisal bin ibrahim;wan mimi diyana binti wan zaki.  (2020).  construction site monitoring using multispectral lidar.  -

wan hamidon bin wan badaruzzaman;abdul amir h. kadhum;siti aminah bt. osman;muhammad fauzi bin mohd. zain;roszilah binti hamid;shahrizan bin baharom;azrul bin a mutalib;mohd. yazmil bin md. yatim.  (2020).  pembangunan sistem dinding menanggung beban panel konkrit berongga inovatif.  -

shahrizan bin baharom;wan hamidon bin wan badaruzzaman;roszilah binti hamid;azrul bin a mutalib.  (2020).  direct shear and flexural capacity of slim floor steel-concrete composite beam utilizing hollow steel tube shear connectors.  -

siti aminah bt. osman;wan hamidon bin wan badaruzzaman;roszilah binti hamid.  (2020).  near surface mounted (nsm) techniques for seismic retrofitting and strengthening of exterior reinforced concrete beam-column joint using glass fiber reinforced polymer (gfrp).  -

siti aminah bt. osman;wan hamidon bin wan badaruzzaman;anuar bin kasa;roszilah binti hamid;noraini binti hamzah;shahrizan bin baharom;azrul bin a mutalib;mohd. yazmil bin md. yatim;muhamad azry bin khoiry.  (2020).  development of affordable and innovative earthquake resistance (aier) system for low-rise residential buildings.  -

azrul bin a mutalib;wan hamidon bin wan badaruzzaman;zawawi samba bin mohamed;siti aminah bt. osman;noor ezlin bt. ahmad basri;roszilah binti hamid;shahrom binti md zain;noraini binti hamzah;suraya binti sharil;shahrizan bin baharom;nur izzi bin md yusoff.  (2020).  pengalaman pembelajaran komuniti servis bersepadu di dalam program kejuruteraan awam.  -

norinah binti abd. rahman;roszilah binti hamid.  (2020).  aplikasi ujian gema hentaman tanpa sentuh telefon pintar untuk mengesan kecacatan dalam papak konkrit..  -

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  malaysia researchers seek fire-resistant tunnels.  - aci concrete smartbrief.  1. 

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  making tunnel walls fire-resistant.  - new straits times.  1. 

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  pasukan penyelidik ukm hasilkan prototaip segmen lapisan terowong tahan api.  - ukm news portal.  1. 

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul.  (2020).  determination of ir 4.0 generic skills constructs for engineering graduates.  - 1. 

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  ukm researchers develop fire-resistant tunnel lining.  - material performance.  1. 

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  making tunnel walls fire-resistan.  - global construction online (gco).  1-2. 

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  researchers create fire-resistant tunnel lining.  - paintsquare.  1. 

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  ukm research team produced a prototype of fire-resistant concrete tunnel lining.  - hit ukm vol. 51- december 2019.  1. 

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib.  (2020).  universiti kebangsaan malaysia (ukm) starts initiative to develop a fire protection method for tunnels.  - tunnel contact.  1. 

roszilah hamid, fathiyah mohd kamaruzaman, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul.  (2019).  skills gap analysis : in understanding the skills development for ir 4.0 engineering graduates.  - k-novasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2019. 

roszilah hamid.  (2019).  fatigue behaviour of precast fibre reinforced high-volume fly ash concrete beams and slabs under high-cyclic load.  - research bulletin innovate.  31. 

nur suria ahmad and roszilah hamid.  (2019).  relationship between moisture content and dielectric values of concrete using ground penetrating radar method.  - 8 th international conference on applied sciences and engineering application 2019 (8th icasea 2019).  1-18. 

roszilah hamid, engku noor shuhada, nageswary s iyampillai, nor sarizal nor hassan, siti nurilam abu mansor, vincent lee, lim yong siang, masitah mohd mangsor, faiz mohd yusuf, muhammad rizal abdul rahim, mohd reza bin azmi.  (2019).  sirim eco 084:2019, radiant barrier and reflective insulation.  - eco- labelling criteria- radiant barrier and reflective insulation.  1-5. 

mohd kamaruzaman, f., hamid, r., mutalib, a.a., rasul, m.s..  (2019).  skills gap analysis: satisfaction and expectation of engineering educators in malaysia.  - 3rd asia international multidisciplinary conference 2019.  2. 

mohd kamaruzaman, f., hamid, r., mutalib, a.a., rasul, m.s..  (2019).  comparison of engineering skills with ir 4.0 skills.  - 3rd asia international multidisciplinary conference.  56. 

andy alie, roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd reza azmi, husen alhawat, mohd raihan taha, siti aminah osman dan azrul a mutalib..  (2019).  buletin pusat penyelidikan kebombaan (puspek).  - penyelidikan ukm-jbpm prototaip segmen terowong konkrit kekuatan tinggi rintang api nano silika dengan abu terbang.  4. 

shahrom binti md zain;sharifah mastura bt. syed abdullah;zawawi samba bin mohamed;siti aminah bt. osman;noor ezlin bt. ahmad basri;roszilah binti hamid;fatihah binti suja`;noraini binti hamzah;suraya binti sharil;khairul nizam abdul maulud;shahrizan bin b.  (2019).  pintar-ukm sustainability and green technology through ig-home module (ig-home).  -

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd. raihan taha, siti aminah osman, azrul bin a mutalib, mohd reza bin azmi and husen alhawat.  (2019).  innovative method of large scale fire testing of concrete tunnel lining.  - persidangan dan ekspo ciptaan institusi pengajian tinggi antarabangsa (pecipta) 2019.  1. 

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;noorhisham bin tan kofli;siti aminah bt. osman;roszilah binti hamid;hafizah bt. husain;norbahiah binti misran;mohd shahbudin bin mastar @ masdar;nizaroyani binti saibani;norngainy binti mohd tawil;adi irfan bin che ani;no.  (2018).  pembangunan modul projek bersepadu dalam mengurangi beban pelajar dan memantapkan kemahiran insaniah pelajar serta menggabungkan elemen integrasi di antara teori dan amalan.  -

puan shahrom md zain, lailatulfariha mamat, roszilah hamid, noor ezlin ahmad basri, fatihah suja, siti aminah osman, wan hanna melini wan dan muhammad imran muhamad junaidi.  (2018).  steem: gabungan kelestarian dan ilmu stem melalui ig-home.  - impak sekolah @ ukm. 

shahrom md zain, lailatulfariha mamat, roszilah hamid, noor ezlin ahmad basri, fatihah suja, siti aminah osman, wan hanna melini wan mokhtar & muhammad imran muhamad junaidi.  (2018).  steem : gabungan kelestarian dan ilmu stem melalui ig-home.  - impak sekolah@ukm. 

shahrom binti md zain;siti aminah bt. osman;noor ezlin bt. ahmad basri;nasri bin nasir;roszilah binti hamid;fatihah binti suja`.  (2018).  model pendidikan stem dan teknologi kitar semula.  -

jacob l. g. lim, sudharshan n. raman, muhammad fauzi mohd zain, roszilah hamid & fook chuan lai.  (2018).  strength and durability performance of ultra-high-performance cementitious composite enhanced with carbon nanofibres.  - sixth international conference on durability of concrete structures 2018 (icdcs2018). 

shahrom md zain, lailatulfariha mamat, muhammad imran mohd junaidi, roszilah hamid, noor ezlin ahmad basri, fatihah suja, siti aminah osman & wan hanna melini wan mohtar.  (2018).  ig-home inovasi rumah lestari impak pendidikan steem & keterlibatan komuniti.  - karnival inovasi pengajaran & pembelajaran knovasi 2018. 

roszilah hamid, azrul a. mutalib & shahrizan baharom.  (2018).  ig-home: bahan dan komponen binaan lestari di sekolah.  - rampai penyelidik siri 6 stem untuk komuniti. 

roszilah hamid, fathiyah mohd kamaruzaman & azrul a. mutalib.  (2018).  skills set for 4th industrial revolution engineering graduates by using analytical hierarchy process (ahp) method.  - karnival inovasi pengajaran & pembelajaran ukm (k-novasi p&p ukm) 2018. 

r. ahmad, r. hamid, & s. a. osman.  (2018).  effect of different curing conditions on compressive strength and durability of kenaf fibre reinforced blended cementitious composites.  - 2018 international conference on civil, architectural and environmental engineering (iccaee 2018). 

shahrom md zain & muhammad imran mohd junaidi.  (2017).  pendidikan stem dan ig_home inovasi rumah lestari.  - 1. 

muhamad azry khoiry, noraini hamzah, roszilah hamid & kamarudin abu taib.  (2017).  static fun learning.  - k-novasi p&p ukm 2017.  1. 

fathiyah mohd kamaruzzaman,roszilah hamid and azrul a. mutalib.  (2017).  interdisciplinary capstone design project in engineering curriculum: issues and challenges.  - the ingenieur.  31-38. 

roszilah hamid, mohd reza azmi & mohd huzairi johari.  (2017).  inovasi dalam pembelajaran berasaskan masalah: penggunaan perisian moden dan projek integrasi.  - k-novasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2017.  1. 

muhammad imran mohd junaidi, shahrom md zain, roszilah hamid, noor ezlin ahmad basri, fatihah suja, siti aminah osman & ruhizan mohammad yasin.  (2017).  stem educational model by innovative sustainable home (ig-home).  - 7th world engineering education forum. 

azrul a. mutalib, wan hamidon wan badaruzzaman, norazman mohamad nor, siti aminah osman, roszilah hamid, shahrizan baharom, sudarshan naidu s/o raman, firdaus moham.  (2017).  profil penyelidikan skim geran penyelidikan kpt: ergs-1-2013-pk04-ukm-02-1.  -

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib.  (2017).  a review on issues and challenges in incorporating complex engineering problems in engineering curriculum and proposed solutions.  - 7th world engineering education forum 2017. 

azrul a. mutalib, muhamad azry khoiry, mohd. yazmil md. yatim, shahrizan baharom, shahrom md. zain, noor ezlin ahmad basri, wan hamidon wan badaruzzaman dan roszilah hamid.  (2017).  implementation and adaptation of cdio in community project: civilens dedicated journey.  - 7th world engineering education forum 2017. 

j. g. l. lim, s. n. raman, m. f. m. zain, r. hamid, f. c. lai.  (2016).  properties of ultra-high performance cementitious composite incorporating hybrid micro-nano fibers.  - proceedings of the 7th international conference of asian concrete federation 2016 (acf2016). 

muhammad imran mohd junaidi, shahrom md zain, roszilah hamid, noorezlin ahmad basri, fatihah suja & siti aminah osman.  (2016).  stem education and innovative recycling technology module.  - research bulletin engineering & built environment (innovate). 

j. l. g. lim, s. n. raman, r. hamid, m. f. m. zain & f. c. lai.  (2016).  manufacturing of ultra-high performance cementitious composite incorporating carbon nanotubes under normal curing conditions.  - 13th international conference on concrete engineering and technology 2016. 

roszilah hamid, mohd huzairi johari, shahrizan baharom dan noraini hamzah.  (2016).  penambahbaikkan berterusan pengendalian dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kursus teknologi bahan melalui maklumbalas sistem penilaian pengajaran & penyeliaan.  - k-novasi p&p ukm 2016. 

noor azim mohd. radzi, roszilah hamid dan azrul a. mutalib.  (2016).  temperature variation in fire resistant concrete slab under iso 834 fire curve exposure.  - research bulletin engineering and built environment. 

haider mohammed owaid, zaid hameed majeed, ibtehaj taha jawad and roszilah b. hamid.  (2016).  utilization of alum sludge as pozzolanic material in sustainable high performance concrete.  - 22nd international scientific conference of laas. 

shahrom md zain, muhammad imran mohd junaidi, roszilah hamid, noor ezlin ahmad basri & siti aminah osman.  (2015).  stem sustainable education and innovative recycling technology.  -

mohamed h. mussa, azrul a.mutalib, roszilah hamid & sudharshan r. naidu.  (2015).  dynamic response of underground tunnels induced by ground truck explosion.  - international conference on innovative engineering & technologies, 27-28 november. 

roszilah binti hamid, abdul khalim bin abdul rashid, ramizi bin mohamed, siti aminah bt. osman.  (2015).  the correlation between rebar cross section loss due to corrosion and electromagnetic wave energy loss utilising ground penetrating radar (gpr).  -

lee chia wai and roszilah hamid.  (2015).  effect of chromium (ii, iii) oxide and cobalt oxide on the colour and fineness of cement.  - international conference on advanced material engineering & technology 2015. 

shufizan mohamed and roszilah hamid.  (2015).  the chemical composition and fineness of natural cement at different raw meal proportion.  - international conference on advanced material engineering & technology 2015. 

koh sin long, mudiono kasmuri, abu sufian zia hassan and roszilah hamid.  (2015).  dynamic increase factor of high strength concrete with silica fume at high strain rate loading.  - international conference on advanced material engineering & technology 2015. 

rahel khalid ibrahim and roszilah hamid.  (2015).  selected ph.d thesis abstract: the strength and micro structures of sustainable high strength high-volume fly ash concrete with nano materials exposed to high temperatures.  - innovate. 

azrul a. mutalib, shahrizan baharom, roszilah hamid, siti fatin mohd razali, siti aminah osman dan fatihah suja.  (2014).  penambahbaikan kualiti berterusan kurikulum.  - kongres pengajaran dan pembelajaran. 

roszilah binti hamid, sahrim bin hj. ahmad.  (2014).  mekanisme penyerapan radiasi neutron konkrit tetulang gentian prestasi tinggi dengan boron karbida untuk aplikasi loji reaktor nuklear.  -

r. hamid, y. khairullah and a. r. khalim.  (2014).  influence of the primary bridge component condition on the overall bridge condition rating.  - istanbul bridge conference 2014. 

elias @ ilias salleh et al..  (2013).  draf malaysian standard - moulded expanded perlite block and pipe thermal insulation - specification.  -

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd raihan taha dan lily khairiah kadaruddin.  (2012).  competition as an innovative student-centered learning method for open-ended laboratory work.  - international forum on engineering education 2012 (ifee 2012). 

roszilah hamid, shahrizan baharom, noraini hamzah, wan hamidon wan badaruzzaman, riza atiq o.k. rahmat and mohd raihantaha.  (2012).  assessment of psychomotor domain in materials technology laboratory work.  - international conference on teaching and learning in higher education (ictlhe 2012) in conjunction with regional conference on engineering education & research in higher education 2012 (rcee&rhed201. 

faizul ideris, lee hooi lan, s. prema sandrasegaran, jasni ali, chan seong aun, faiz mohd yusuf, wan ahmad jailani wan mahmud, suhaimee sabidin, roszilah hamid, nor mariah adam and mohammad ismail.  (2012).  ms 1758:1012 thermal insulation - vocabulary (first revision).  -

roszilah hamid, shahrizan baharom, mohd raihan taha & lily khairiah kadaruddin.  (2012).  pertandingan sebagai satu kaedah inovatif pembelajaran berpusatkan pelajar dalamkerja makmal penyelesaian terbuka.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm2012 - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina 2012. 

azrul a. mutalib, shahrizan baharom, siti fatin mohd razali, roszilah hamid, siti aminah othman and wan hamidon wan badaruzzaman.  (2012).  development of professional competencies in the csed curriculum at ukm.  - international forum on engineering education 2012 (ifee 2012). 

siti aminah osman, wan hamidon wan badaruzzaman, roszilah hamid, kamarudin taib, & abdul khalim rashid.  (2010).  pencapaian hasil program (po) bagi kursus asas rekabentuk konkrit tetulang untuk dua sesi pengajian berbeza.  - seminar pendidikan kejuruteraan & alam bina (peka` 10). 

r. hamid, mst. sadia mahzabin, md. shabbir hossain and w.h.w. badaruzzaman.  (2010).  material cost saving by opting to precast load bearing wall system for high rise residential housing.  - world engineering congress 2010- conference on buildings and infrastructure technology, kuching, sarawak,. 

m. f. ismail, lee hooi lan, s. p. sandrasegaran, ooi beng yean, faizul ideris, koh m. p., chong c. l., chan seong aun, faiz m. yusuf, w ahmad jailani w mahmud, suhaimee sabidin, roszilah hamid, et al..  (2010).  ms1020:2010 thermal insulation products for buildings - factory made mineral wool (mw) products - specification (first revision).  -

kasmuri, m. and hamid, r..  (2010).  analysis on crack and fracture energy of concrete subjected to high strain rate loading in pressure bar system.  - world engineering congress 2010 (wec2010) - conference on buildings and infrastructure technology, kuching, sarawak. 

m. f. ismail, lee h. l, s. p. sandrasegaran, lee c. l., chiew b. n., ooi b. y., koh m. p., chong c. l., w. a. j. wan madmud, f. mohd. yusuf, k. mohd yusof, r. hamid, m. s. jaafar, m. ismail.  (2009).  thermal insulation products for buildings - factory made mineral wool (mw) products - specification (first revision).  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

abu sufian md. zia hasan, r. hamid and a. k. ariffin.  (2008).  specimen size effect on dynamic behaviour of high performance concrete.  - international conference on advances in structural engineering and mechanics (asem08). 

r. hamid, a. k. ariffin, h. sanusi, s. a. osman, mudiono, rikki vitria.  (2008).  development of method for dynamic characterization of concrete subjected to high strain rate load.  - seminar pemantauan projek gup 2007. 

a.k. rashid, r. hamid, sagar das and khairullah.  (2008).  structure and plant integrity.  - 3 rd national seminar on material and strucrural integrity. 

roszilah hamid, ramizi bin mohamed, khairul anuar mohd nayan, siti aminah osman and kamarudin mohd yusof.  (2006).  automatic mapping of concrete strength in structural element.  - proceedings of the 6th asia-pasific structural engineering and construction conference (apsec 2006). 

roszilah hamid, siti aminah osman, kamarudin mohd yusof, noraini hamzah.  (2005).  pengendalian kerja makmal menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah berbanding kaedah pembelajaran berasaskan subjek (tradisi): satu kajian kes.  - seminar pengajaran dan pembelajaran berkesan "kearah pendekatan pembelajaran berasaskan hasil di fakulti kejuruteraan". 

nor ezlin ahmad basri, roszilah hamid & wan herman shahril wan abdullah.  (2004).  the effect of incorporating pet bottles as part of aggregate to the compressive strength of concrete.  - technical seminar jkas-jpz-gamuda 2004. 

roszilah hamid & prof. madya dr. kamaruddin mohd yusof.  (2000).  a study on the mechanical properties of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced mortar.  - buletin bulanan ijm : jurutera.