Penerbitan Lain-lain

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 2113.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, mohammad azhan yahya.  (2020).  legal aid and literation awareness: bridging the university and community.  - 5th asiaengage regional conference: how community engagement can drive innovative sustainability in the 4ir era?.  10. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2020).  kesalahan ta'zir.  - 1-34. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (1).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (2).  - 1-27. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-22. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  sariqah dan curi-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  hirabah dan rompak-perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  riddah dan kesalahan aqidah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  syarbul khamr dan kesalahan dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  iqrar pengakuan sslah dan iqrar pengakuan.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  yamin-sumpah sebagai bayyinah.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qarinah-peranannya sebagai bayyinah dari perspektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  ra'yul khabir-expert evidence dan kitabah-documentary evidence sebagai bayyinah.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 2.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 1.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  konsep dan hikmah perkahwinan dalam islam.  - 1-23. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, tuan hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  modul sejarah pewarisan islam dan pengenalan faraid.  - 1-54. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perkahwinan dalam islam : nilah, rukun dan syaat nikah, mahar dan hantaran, halangan dalam perkahwinan, prosedur di malaysia.  - 1-25. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perseorangan.  - 1-73. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  hak dan tanggungjawab suami isteri dalam perkahwinan.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  hak berpoligami dalam islam.  - 1-24. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pembubaran perkahwinan dalam islam dan kesan daripadanya.  - 1-18. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perkara-perkara lain yang membubarkan ikatan perkahwinan.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  kesan pembubaran perkahwinan kepada pasangan.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  hak kanak-kanak dalam islam.  - 1-9. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: jenis-jenis hukuman dan pensabitannya.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengantar perundangan islam uk1113.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada syariah.  - 1-23. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  sejarah awal perkembangan islam.  - 1-19. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengantar kepada perundangan islam: sumber perundangan islam pada zaman rasulullah, al-quran, sunnah & ijtihad.  - 1-22. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  undang-undang islam pada zaman sahabat @khilafa' ar-rasyidin.  - 1-40. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perundangan islam pada zaman tabiín.  - 1-18. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perundangan islam pada zaman tadwin.  - 1-34. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  sumber perundangan selepas zaman rasulullah dan sahabat.  - 1-39. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  sejarah perundangan islam di malaysia.  - 1-37. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada sistem undang-undang di malaysia.  - 1-16. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  arahan tugasan dan pembentangan problem based learning.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  qawaid fiqhiyah: untuk bahasa arab.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  sumber istinbat hukum yang kedua dalam islam-sunnah.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  undang-undang angkasa lepas: definisi dan teori.  - 1-9. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  united nations office for outer space affair (unoosa).  - 1-7. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  teori had sempadan angkasa lepas.  - 1-9. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies.  - 1-19. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  rescue agreement : perjanjian penyelamatan & pemulangan angkasawan serta pemulangan objek yang dilancarkan ke angkasa lepas.  - 1-15. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  convention on international liability for damage caused by spaced objects.  - 1-27. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  convention on registration of objects launched into outer space.  - 1-16. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  resolution adopted by the united nations general assembly.  - 1-27. 

fatimah yusro hashim, mohammad helmi md said, ramalinggam rajamanickam, rahmah ismail.  (2020).  modul sangkutan klinik literasi dan bantuan guaman.  - 1-5.