Penerbitan Lain-lain

nur riza bt. mohd. suradi;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;mohd juzaiddin bin ab aziz;nora binti muda;najwa binti ahmad zawawi;suhaili binti alma`amun;zamira hasanah binti zamzuri;mohd aftar bin abu bakar;noratiqah binti mohd ariff.  (2019).  memberdayakan pendidikan mahasiswa ukm dari keluarga b40.  - 1-4. 

muhammad helmi bin norman;melor binti md yunus;mohd juzaiddin bin ab aziz;norizah @ norazah binti mohd nordin;mohd rosmadi bin mokhtar;marlia binti mohd hanafiah;harwati binti hashim.  (2019).  modul graduan ukm global berinovasi futuristik revolusi industri ke-4.  - 1-6. 

supyan hussin, abdul latif samian, mohd juzaiddin ab aziz, zuliskandar ramli, asyaari muhamad, mohd syukri yeoh abdullah, chong shin, nor zalina harun, mohd faizal musa, junaini kasdan, mohamad nasrin mohamad nasir, ros mahwati ahmad zakaria, ahmad rizal.  (2019).  transformasi portal malaycivilization.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

bassam al-salemi, masri ayob, shahrul azman mohd noah & mohd. juzaiddin ab aziz.  (2017).  feature selection based on supervised topic modeling for boosting-based multi-label text categorization.  - reactive research for sol. 

bassam al-salemi, masri ayob, shahrul azman mohd noah, mohd. juzaiddin ab aziz.  (2017).  feature selection based on supervised topic modeling for boosting-based multi-label text categorization.  - 6th international conference on electrical engineering and informatics (iceei2017).  1-6. 

jamaludin badusah, norazah mohd nordin, mardina abdullah, kamal halili hasan, fariza mohd nor, azmi baharudin, marlia hanafiah, wan muna ruzanna wan mohammad, helmi norman, aisyah kamarozzaman.  (2016).  pembangunan modul pembelajaran, model penyelidikan transdisplin abad ke 21, ukm 21st century tr model.  - knovasi pengajaran dan pembelajaran 2016. 

eric jose olmedo panal, mohd juzaiddin ab aziz, norhamidi muhamad & jimena andrea barrera chapparo.  (2016).  mission report: mission offshore programs vietnam.  -

jamaludin badusah, nor fariza mohd nor, mardina abdullah, mohd juzaiddin abd aziz, norazah nordin, azmi baharudin, marlia mohd hanafiah, wan muna ruzanna wan mohammad, helmi norman,kamal halili hassan.  (2015).  pembangunan kemahiran insaniah melalui modul kemahiran penyelidikan graduan ukm penyelidik mahir.  -

mohd syazwan baharuddin, abdullah mohd. zin, muriati mukhtar, muhd juzaiddin abd aziz,faridah hussin, shahnorbanun sahran, asmaul-husna mohd husaimi, haslina arshad, rais imam, azuraliza abu et al.....  (2015).  laporan tahunan fakulti teknologi dan sains maklumat 2013-2014.  -

umi asma mokhtar, zawiyah m. yusof, mohd juzaiddin ab aziz.  (2014).  model pengkelasan fungsional: pendekatan pengurusan rekod.  - 2014 softam postgraduate seminar. 

abdallah s.a. shatat, zawiyah m. yusof and mohd juzaidin abd aziz.  (2013).  relationship between user engagement and information system success factor and the impact on the business intelligence systems effectiveness.  - 3rd international conference on research and innovation in information systems (icriis`13). 

tg no rizan maasum, saadiyah darus, siti hamin stapa, nazlia omar, mohd juzaiddin aziz.  (2008).  implementation of computer based essay marking tool for esl learners.  - merapatkan jurang digital: inisiatif malaysia..