Penerbitan Lain-lain

zaihosnita hood, fadhilah rosdi.  (2018).  project guideline for tk2093.  -

siti nursyahira suhaimi & zaihosnita hood.  (2017).  portal persatuan penduduk (ppp).  - softam-sis- 2017-21. 

hazilah mohd amin, mohd zamri murah & zaihosnita hood.  (2016).  developing creative teaching module: business simulation game in teaching entrepreneurship.  -

zaihosnita hood, afzan adam dan dalbir singh.  (2015).  tk2093 human machine interface (human computer interaction) poster presentation..  - e-buletin figura april-september 2015. 

zaihosnita hood & noraidah sahari @ ashaari.  (2015).  reka bentuk elemen notasi bagi menyokong strategi menganotasi penyelidik.  - softam postgraduate seminar 2015. 

zaihosnita hood & noraidah sahari@ ashaari.  (2014).  rangka kerja koleksi anotasi penyelidik.  - softam postgraduate seminar 2014. 

zaihosnita hood.  (2014).  rangka kerja klasifikasi anotasi penyelidik bagi menyokong pembacaan aktif.  - seminar siswazah kakitangan cuti belajar ukm 2014. 

zaihosnita hood, noraidah sahari @ ashaari.  (2014).  a study on annotation practices among researchers.  - bit`s 3rd annual world congress of emerging infotech-2014 (infotech 2014). 

zarina shukur, syahanim mohd salleh dan zaihosnita hood.  (2010).  triz dalam projek berasaskan perisian: mengubah mentaliti ciplak kepada pencetus inovasi.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem).