Penerbitan Lain-lain

nuryazmin ahmat zainuri,noorhelyna razali, haliza othman,alias jedi, noraishikin zulkarnain, firdaus mohamad hamzah & zulkifli mohd nopiah.  (2018).  k-novasi 2018,pendidikan 4.0:graduan kalis masa depan.  - item analisis bagi subjek kalkulus vektor di fakulti kejuruteraan dan alam bina, ukm.  1. 

noorhelyna razali*, nuryazmin ahmat zainuri, alias jedi, haliza othman, noraishikin zulkarnain, zulkifli mohd nopiah & firdaus mohd hamzah.  (2018).  menguasai matematik melalui pembelajaran berasaskan projek.  - k-novasi 2018: pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan.  1. 

muhamad alias md jedi, noraishikin zulkarnain, haliza othman, noorhelyna razali, nuryazmin ahmat zainuri, ang wei lun, zulkifli mohd nopiah & mohd syuhaimi ab rahman.  (2018).  pengukuhan kemahiran data analitik melalui sijil profesional aras 1.  - 1. 

noorhelyna razali*, haliza othman, firdaus mohd hamzah, nuryazmin ahmat zainuri, noraishikin zulkarnain, ang wei lun & alias jedi.  (2018).  the influence of pre-requisite results on engineering students performance in complex analysis.  - knovasi 2018 pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan.  1. 

nur arzilah binti ismail;haliza binti othman;zulkifli bin mohd nopiah;firdaus bin mohamad hamzah;khamisah binti jafar;norngainy binti mohd tawil;mohd haniff bin osman.  (2018).  pendedahan awal matematik kejuruteraan dalam projek inovasi sains dan teknologi kejuruteraaan menerusi pembelajaran berasaskan masalah (pbm) di peringkat sekolah menengah.  -

haliza othman, alias jedi, noorhelyna razali, nuryazmin ahmat zainuri, noraishikin zulkarnain, ang wei lun, sharainie sahrin, firdaus mohd hamzah & zulkifli mohd nopiah.  (2018).  klinik matematik: sokongan pembelajaran matematik untuk pelajar-pelajar kejuruteraan di fkab, ukm, memberi kesan positif kepada pendidikan stem.  - k-novasi pengajaran dan pembelajaran ukm2018.  1. 

muhamad alias md.jedi, noraishikin zulkarnain, haliza othman, noorhelyna razali & nuryazmin ahmat zainuri.  (2018).  k-novasi 2018, pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan.  - geometrobot: pengukuhan pemahaman pelajar terhadap kursus kaedah berangka.  1. 

ang wei lun, alias jedi, noraishikin zulkarnain, noorhelyna razali, haliza othman, nuryazmin ahmat zainuri, firdaus mohd hamzah, sharainie sharin, zulkifli mohd nopiah.  (2018).  k-novasi p&p ukm 2018.  - pemahaman penguasaan pelajar terhadap kalkulus vektor: korelasi antara pencapaian dalam pra-ujian dan ujian sebenar. 

noraishikin zulkarnain, alias jedi, haliza othman, noorhelyna razali, nuryazmin ahmat zainuri, ang wei lun, firdaus mohd hamzah, sharainie sahrin & zulkifli mohd nopiah.  (2018).  pengaruh gaya kognitif terhadap pencapaian pelajar kejuruteraan melalui kursus persamaan kebezaan.  - k-novasi 2018, pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan.  1. 

izamarlina asshaari, haliza othman, norngainy mohd tawil & nur arzilah ismail.  (2014).  pembelajaran koperatif dalam kalkulus vektor.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina (peka 2013) kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2013. 

haliza othman , fadiah hirza muhammad ariff , nur arzilah ismail , izamarlina asshaari ,
nuryazmin ahmad zainuri , noorhelyna razali ,
zulkifli mohd nopiah.  (2010).  engineering students` performance in mathematical courses: the case study of faculty of engineering & built environment, universiti kebangsaan malaysia.  - the 1st regional conference on applied and engineering mathematics proceedings (rcaem), eastern & oriental hotel, pulau pinang. 

izamarlina asshaari , haliza othman, nuryazmin ahmad zainuri, fadiah hirza mohammad ariff, noorhelyna razali, nur arzilah ismail, zulkifli mohd nopiah.  (2010).  a comparison on students` entry performance from year 2006 at faculty engineering, built & environment university kebangsaan malaysia.  - the 3rd regional conference on engineering education and research in higher education.