Penerbitan Lain-lain

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran kecenderungan memusat | bahagian 2 | min geometri.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran kecenderungan memusat | bahagian 1 | min aritmetik.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  bengkel tips & tricks pengajaran-fep siri 3.  - 1-13. 

aminudin mokhtar.  (2021).  topik 1: pengenalan kepada penyelidikan kendalian.  - 1-24. 

aminudin mokhtar.  (2021).  topik 2: penyelesaian secara graf.  - 1-14. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian | konsep asas & istilah penting | bahagian 1.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  pekali variasi.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran serakan | bahagian 1 | julat - varians - sishan piawai.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  peraturan empirikal.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  eppe2323 kaedah penyelidkan kendalian topik 4: model pengaturcaraan linear: kes- kes khas bahagian 1 masalah tidak tersaur dan tidak terbatas.  - 1-6. 

aminudin mokhtar.  (2021).  teorem chebyshev.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran serakan | bahagian 2 | contoh data sebenar.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kaedah penyelidkan kendalian topik 3: model pengaturcaraan linear: kaedah simpleks bahagian 1.  - 1-8. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kaedah penyelidkan kendalian topik 3: model pengaturcaraan linear: kaedah simpleks bahagian 2.  - 1-10. 

fadhilah nur ismail, aminudin mokhtar.  (2021).  analisis faktor yang mempengaruhi keinginan penggunaan kaedah pembayaran mudah alih kod qr dalam kalangan pengguna di malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian (persada 2021).  536-561. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian | pengiraan menggunakan jadual kontigensi | bahagian 3.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian pengiraan menggunakan jadual kontigensi | bahagian 2.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian | penentuan peristiwa bebas dan tidak tak bebas.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian pengiraan menggunakan jadual kontigensi, bahagian 1.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian, konsep asas dan istilah penting bahagian 2.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  garis panduan jawapan bertulis.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  eppe2323 kaedah penyelidkan kendalian topik 4: model pengaturcaraan linear: kes- kes khas bahagian 2 penyelesaian optimum alternatif dan kemerosotan.  - 1-5. 

aminudin mokhtar.  (2020).  anuiti v001 | nilai hadapan anuiti.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  panduan mengira statistik deskriptif dengan menggunakan kalkulator.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  statekoniaga | kuliah topik 1-03 (sambungan).  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  bunga-003 | bunga kompaun.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan-013 | fungsi log | bahagian 2.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  bunga 004 | bunga berkesan.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  penyelesaian fungsi eksponen dengan menggunakan kalkulator.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  ulangkaji pengamiran | mengira lebihan pengguna.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  had 004 | penyelesaian kes-kes khas.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan 014 | ulangkaji titik maksimum dan minimum.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  statekoniaga | kuliah topik 1-01.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  statekoniaga | kuliah topik 1-02 (sambungan).  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  langkah-langkah untuk mengeksport soalan mcq ke ukmfolio..  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  anuiti v003 | pelunasan pinjaman.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan-011 | kaedah prinsip pertama.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan-012 | fungsi log | bahagian 1.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  taburan kebarangkalian v003 | taburan normal piawai.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  taburan kebarangkalian v002 | taburan kebarangkalian selanjar.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  taburan kebarangkalian v001 | pengenalan taburan kebarangkalian.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  anuiti v002 | nilai kini anuiti.  - 1. 

aminudin bin mokhtar.  (2019).  bunga-001 | bunga biasa.  - 1. 

aminudin bin mokhtar.  (2019).  bunga-002 | bunga kompaun.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  pengamiran-008 | pengamiran cara gantian.  - 1. 

aminudin bin mokhtar.  (2019).  desmos-001 | melukis fungsi dengan menggunakan apps.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  eviews v001 | memindahkan data ke eviews.  - 1. 

suzana binti muhamad said;ros zam zam bt. sapian;aini binti aman;mariani binti abd majid;aminudin bin mokhtar;fathin faizah binti said;khairul naziya binti kasim;ruzita binti abdul rahim;yusasniza binti mohd yunus;roziana binti baharin.  (2019).  the impact and challenges of digital currency in malaysia.  -

aminudin mokhtar.  (2019).  eviews v003 | histogram dan keluk normal.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  eviews v002 | graf garisan, scatter plot dan statistik deskriptif.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  ol | activation code di open learning.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  fungsi v001 | fungsi linear.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2018).  pengamiran-006 | luas antara keluk.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pengamiran-007 | lebihan pengguna dan pengeluar.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-004 | penyelesaian pembezaan.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-005 | ekstrim relatif.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-007 | garis tangen.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  taburan normal-001 | penyelesaian taburan normal.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-008 | garis tangen.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pengamiran-005 | penyelesaian pengamiran.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-009 | aplikasi pembezaan.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-010 | terbitan peringkat lebih tinggi.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  keselanjaran-002 | penyelesaian keselanjaran.  -

aminudin mokhtar.  (2017).  fungsi kuadratik - graf fungsi kuadratik.  - https://www.youtube.com/watch?v=q3liv1u5f9w.  1. 

aminudin mokhtar.  (2017).  fungsi kuadratik - rumus kuadratik.  - https://www.youtube.com/watch?v=fotd-qmta0m.  1. 

aminudin mokhtar.  (2017).  permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasaran..  - https://www.youtube.com/watch?v=rxla5rvw1e8.  1. 

aminudin mokhtar.  (2017).  set nombor nyata.  - https://www.youtube.com/watch?v=roubybatu84.  1. 

aminudin mokhtar.  (2016).  fungsi - part 1.  - 1. 

basri talib,mohd anuar mohd amin,aminuddin mokhtar.  (2009).  analisis kecekapan teknikal dan potensi pengeluaran padi di malaysia.  - kajian keberkesanan pemas. 

mohd anuar mohd amin, basri abdul talib, aminudin mokhtar.  (2008).  keberkesanan pemasaran beras di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iii, 2008. 

sanep ahmad, siti hajar mohd jani & aminudin mokhtar.  (2008).  penyatuan matawang untuk penyelesaian masalah ekonomi: kes negara islam terpilih.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke iii, 2008. 

aminudin mokhtar & usha a/p thamotharan.  (2008).  pekerja asing di malaysia: faktor-faktor yang mendorong majikan mengambil pekerja asing.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke iii, 2008. 

prof. madya dr. mohd anuar md. amin, prof. madya dr. basri abdul talib, en. aminudin mokhtar.  (2008).  kajian keberkesanan pemasaran beras di malaysia.  - laporan teknik. 

mohd anuar md. amin, aminudin mokhtar, basri abdul talib & zainal abidin hashim.  (2007).  permasalahan di dalam pemasaran padi: kajian kes di barat laut selangor.  - persidangan kebangssan ppe fep. 

aminudin mokhtar.  (2006).  hubungan tabungan-pelaburan di negara asean: bukti ujian kointegrasi dengan faktor perubahan struktur.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia: pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari perspektif rancangan malaysia kesembilan..