Penerbitan Lain-lain

mohd rizal palil, lokhman hakim osman, mara ridhuan che abdul rahman.  (2021).  sistem penggulungan radiografi industri pintar (windr53).  - agensi nuklear malaysia.  1-52. 

mohd rizal palil, lokhman hakim osman, mara ridhuan che abdul rahman.  (2021).  smart industrial radiography winder system.  - 1-38. 

mohd rizal palil, lokhman hakim osman, mara ridhuan che abdul rahman.  (2021).  laporan kajian pasaran fasa 1 (prototype 2)- smart winder agensi nuklear malaysia.  - 1-52. 

mohd hafiz safiai, ezad azraai jamsari, mohd rizal palil, mahadir ahmad.  (2020).  penyatuan zon waktu dan takwim hijri dalam kalangan negara anggota asean dan kesannya terhadap sosio-ibadah.  - 1-8. 

mohd rizal palil.  (2018).  wawancara gst dan sst.  - bernama radio - wawancara gst dan sst. 

mohd rizal palil.  (2018).  bernama radio - ulasan bajet 2019.  - bernama radio live streaming. 

mohd rizal palil.  (2018).  ala carte pagi bernama radio.  - ala carte pagi bernama radio. 

ruhanita bt. maelah;amizawati bt. mohd amir;mohd rizal bin palil.  (2018).  eco-control practices and performance in environmentally sensitive industries.  -

mohd rizal bin palil;noor inayah bt. yaa`kub;mohamad bin abdul hamid.  (2018).  peranan sistem percukaian dalam pembangunan waqaf.  -

mohd rizal bin palil;hawati binti janor;noor inayah bt. yaa`kub;mohamad bin abdul hamid.  (2018).  kajian mewujudkan bank waqaf pendidikan tinggi malaysia melalui kerjasama institusi pendidikan tinggi dengan bank-bank perdagangan di malaysia.  -

wan kamal bin mujani;rohayu bt. abdul ghani;ruzian bt. markom;zinatul ashiqin binti zainol;mohd rizal bin palil;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  kajian impak sosial dalam pembangunan governans bersepadu wakaf pendidikan tinggi negara melalui statut wakaf dan bank wakaf.  -

haslina hassan , ruhanita maelah, amizawati mohd amir & mohd rizal palil.  (2017).  environmental management accounting in construction industry in malaysia.  - proceeding of the 8th international conference of the asian academy of applied business. 

mohd rizal bin palil, yusasniza mohd yunus.  (2016).  laporan business process reengineering (bpr) di bahagian cukai, perbendaharaan malaysia bagi membekal, menghantar, memasang, mereka bentuk, membangun, mengkonfigurasi, melaksana, mengurus,.  - -. 

nur khalidah bt dahlan, noor inayah bt. yaakub, mohamad abdul hamid, mohd rizal palil.  (2014).  how islamic banking does justice to malaysian society?.  - international conference on islamic business, art, culture and communication (icibacc 2014). 

ahmad raflis che omar, mohamad abdul hamid, abdullah sanusi othman, jumaat abd moen, mohd rizal palil, suraiya ishak, mohd fauzi mohd jani.  (2014).  perisian analisa kewangan (fas).  -

mohd rizal palil, rosiati ramli, ahmad fariq mustapha & norul syuhada abu hassan.  (2012).  goods and services tax (gst): comlliance costs among small and medium enterprises (smes) on malaysia.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

mohd rizal palil.  (2011).  tex knowledge and tax compliance behavior in self assessment system: what can we learn from the case of malaysia.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

mohd rizal palil dan mara ridhuan che abdul rahman.  (2004).  relationship between taxknowledge and fulfillment of tax return on self-assessment systems: a survey on individual malaysian taxpayers..  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

mara ridhuan che abdul rahman dan mohd rizal palil.  (2003).  the effect of risk propensity on the choice of accounting major and understanding the belief underlying their decision: theory of reasoned action approach.  - koleksi laporan penyelidikan ukm.