Penerbitan Lain-lain

khadijah alavi, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, rosnah sutan, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, ruzian markom, zaini embong, kamarul baharani kalewon.  (2021).  kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka masa panjang (ltc) yang bersepadu dan mampan di malaysia pada tahun 2030.  - laporan perundingan kpwkm.  1-488. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  liabiliti luar jangka.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  nota belum bayar.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  status sosioekonomi & kesejahteraan masyarakat.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  intangible asset (ias 38/psak 19).  - 1-20. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  fixed asset (ias 16/psak 16).  - 1-45. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  ifrs16: from the lessee's viewpoint.  - 1-18. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  liabiliti.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  property, plant and equiipment: amendment to ias 16.  - 1-16. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2020).  socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  - socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  1-77. 

kamarul baraini keliwon.  (2020).  kos barang dijual.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2020).  pembarangan.  - 1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, suzana muhamad said, mohd rashan shah robuan, suhana johar, noraini hamzah, norngainy tawil, adi irfan che ani, suraya sharil, mohd. khairul azhar mat sulaiman mazlan.  (2020).  indigenous community education and entrepreneurship training centre.  - u4s international conference: how community engagement can drive innovative sustainability in 4ir era.  1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon & yusasniza mohd yunus.  (2018).  projek pemerkasaan sosio-ekonomi orang asli temuan kampung kachau luar melalui pembangunan eco-home village resort kertas kerja bagi mewujudkan platform crowdfunding di ukm.  - kertas kerja bagi mewujudkan platform crowdfunding di ukm. 

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

romlah binti jaffar;zaleha binti abdul shukor;kamarul baraini binti keliwon.  (2018).  value creation of companies in oil palm industry: the role of environmental performance and corporate governance.  -

kamarul baraini binti keliwon;khalijah binti ahmad;amizawati bt. mohd amir;yusasniza binti mohd yunus;zaini binti embong.  (2018).  kawalan dan pengurusan kewangan untuk projek penternak ikan patin di pulau manis.  -

yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon & aini aman.  (2018).  the role of business leaders in the era of disruptive technology.  - the 9th international management & accounting conference (imac9). 

kamarul baraini keliwon & zaini embong.  (2017).  poster hari inovasi fakulti pendidikan 2017 pada 11 oktober 2017.  - pengajaran perakaunan berasaskan projek.  1. 

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

zaini embong, yusasniza mohd munos, kamarulbaraini keliwon, doris padmini a/p selvaratnam, fathin faizah said, nur atiqah abdullah, noor hasni juhdi & nurul ain nafhah abd rahman.  (2017).  buku panduan latihan industri fep.  - 1-34. 

kamarul baraini keliwon.  (2017).  penjurnalan.  - 1. 

kamarul baraini keliwon & zaleha abdul shukor.  (2017).  managing internet financial reporting (ifr) disclosure position.  - the 16th malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema). 

kamarul baraini keliwon.  (2017).  pengenalan kepada perakaunan.  - 1. 

kamarul baraini keliwon, amizawati mohd amir, khalijah ahmad, yusasniza mohd yunus & zaini embong.  (2017).  kawalan dan pengurusan kewangan perniagaan milik-b40.  - 1.