Penerbitan Lain-lain

rokiah @ rozita ahmad, nur riza mohd suradi, noriza majid, faridatulazna ahmad shahabuddin, azmin sham rambely, ummul khair salma din & zalina mohd ali.  (2010).  peranan projek tahun akhir dalam pembangunan modal insan di pusat pengajian sains matematik, ukm.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010. 

z. mustafa, n. s. ahmad, n. m. suradi, f. a. a. sahabudin, z. m. ali, w. r. ismail, n. zainal abidin & m. r. abd hamid.  (2010).  shifting of career from engineering to management.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

m.r. ab hamid, z. mustafa, n.r. mohd suradi, m. abdullah, f. idris, w.r. ismail, z. mohd ali & n. zainal abidin.  (2010).  an instrument for measuring university leadership values based on value-based total performance excellence model: preliminary findings.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

zalina mohd ali, zainol mustafa, yip shao ying, norkisme zainal abidin, faridatulazna ahmad shahabuddin & nur riza mohd suradi.  (2010).  tanggapan pelajar terhadap perkhidmatan e-pembelajaran bagi kursus-kursus pusat pengajian sains matematik.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sainsdan teknologi maklumat (stem). 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, faridatulazna ahmad shahabuddin, zainol mustafa dan norkisma zainal abidin.  (2010).  budaya kerja berkumpulan dalam peningkatan kualiti pembelajaran kursus statistik asas.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

nur riza mohd suradi, zalina mohd ali dan hairunnisa mohamad ibrahim.  (2008).  kajian kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan klinik swasta di bandar baru bangi.  - simposium kebangsaan sains matematik ke-16. 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, zainol mustafa dan qurnulla tri yoanasari.  (2007).  pendekatan pembangunan fungsi kualiti dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan perpustakaan.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina (peka07). 

zainol mustafa, nur riza mohd suradi, wan rosmanira ismail, wan norsiah mohamed, faridatulazna ahmad shahabuddin, zalina mohd ali, rofizah mohamad.  (2007).  permodelan kualiti pendidikan kejuruteraan menggunakan analisis lintasan kajian awal.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina 2007 (peka07). 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, chee ming hwei, rofizah mohammad dan nora muda..  (2005).  kajian kewajaran pelaksanaan penggunaan bahasa inggeris bagi kursus statistik i.  - seminar sehari: isu pengajaran dan pembelajaran sains matematik[cd]. port dickson, negeri sembilan..