Penerbitan Lain-lain

nur niswah hasina mohammad amin, nur fazidah elias, amelia natasya abdul wahab.  (2020).  a systematic review on lean service and waste in service industry.  - 1-4. 

nor azlan ahmad, nur fazidah elias.  (2019).  model kejayaan sistem pengurusan pembelajaran (spp) teknik dan vokasional di malaysia satu kajian awal.  - softam postgraduate seminar 2019.  120-122. 

haslina binti arshad;hanilah binti hasan;norleyza binti jailani;siti aishah bt. hanawi;elankovan a/l a sundararajan;tengku siti meriam binti tengku wook;nur fazidah binti elias;mohd zakree bin ahmad nazri;ruzzakiah binti jenal;mohammad faidzul bin nasrudi.  (2019).  ukm mobile app.  - 1-6. 

william christopher, muhammad shah raziq bin md asri, tan siok yee, lam meng chun, zainal rasyid mahayuddin, nur fazidah elias, ruzzakiah jenal.  (2019).  app inventor - paint pot module.  - 1-11. 

nur qatrun nadiah binti jamaludin, ahmad khairil mursyid bin ibrahim, nur fazidah elias, lam meng chun, zainal rasyid mahayuddin, tan siok yee, ruzzakiah jenal.  (2019).  app inventor - module pong.  - 1-19. 

ahmad khairil mursyid bin ibrahim, nur qatrun nadiah binti jamaludin, ruzzakiah jenal, nur fazidah elias lam meng chun, zainal rasyid mahayuddin, tan siok yee.  (2019).  app inventor - module mole mash.  - 1-23. 

muhammad aiman bin abdollah, athirah binti mohamed rafi, nurul ain binti mazlan, zainal rasyid mahayuddin, ruzzakiah jenal, nur fazidah elias, tan siok yee, lam meng chun.  (2019).  app inventor - module fooddelivery (latest).  - 1-25. 

ghassan a. o. abusamhadana, nur fazidah elias, muriati mukhtar, umi asma' mokhtar.  (2019).  critical success factors for user engagement success in information systems development.  - softam postgraduate seminar 2019.  115-119. 

nurul liyana, haikal ikmal, syafiq aiman, ahmad nur hadi mustaqim, azzan bin amin, muhammad hanif, khairu naqib, tang jia hui, haziq hafizin, muhammad taqiuddin, lam meng chun, tan siok yee, zainal rasyid mahayuddin, ruzzakiah jenal, nur fazidah elias.  (2019).  how to android module.  - 1-55. 

kinn abass bakon, nur fazidah elias.  (2019).  an initial model of e-government success.  - softam postgraduate seminar 2019.  96-98. 

nur fadhlin nabihah, ooi kah choo, tan siok yee, lam meng chun, zainal rasyid mahayuddin, nur fazidah elias, ruzzakiah jenal.  (2019).  app inventor - minigolf module.  - 1-26. 

arief hakimi bin adri , ahmad haikal bin md said , lam meng chun, tan siok yee, zainal rasyid mahayuddin, ruzzakiah jenal, nur fazidah elias.  (2019).  app inventor - getthegold & spaceinvader module.  - 1-51. 

muriati bt. mukhtar;norleyza binti jailani;nur fazidah binti elias;ruzzakiah binti jenal;hazura binti mohamed.  (2018).  a service dominat requirements elicitation approach for desigining value centred e-services.  -

azrulhizam bin shapi`i;muriati bt. mukhtar;riza bin sulaiman;mohammad khatim bin hasan;nur fazidah binti elias.  (2018).  a reference model for integrated logistics information system.  -

amelia natasya abdul wahab, ruzzakiah jenal, muriati mukhtar, nur fazidah elias, ang mei choo, haslina arshad, noraidah ashaari@sahari & syaimak abdul syukor.  (2018).  implementasi mooc dalam menangani keperluan generasi-z terhadap pembelajaran matematik diskret.  - k-novasi pengajaran & pembelajaran 2018. 

amelia natasya abdul wahab, ruzzakiah jenal, muriati mukhtar, nur fazidah elias, ang mei choo, haslina arshad, noraidah ashaari@sahari & syaimak abdul syukor.  (2018).  implementasi mooc dalam menangani keperluan generasi-z terhadap pembelajaran matematik diskret.  - reactive research for sol. 

ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, hazura mohamed, nur fazidah elias & muriati mukhtar.  (2017).  modelling the customer behaviour by embedding value co-creation for sustainability of e-services.  -

aiman bazli & nur fazidah elias.  (2017).  sistem pengurusan lebihan makanan berasaskan web.  - siri laporan teknik softam. 

muriati mukhtar, hazura mohamed, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, norleyza jailani, nur fazidah elias,yazrina yahya.  (2017).  inovasi perkhidmatan dalam era revolusi perindustrian ke-4.  - research at ftsm 2017. 

amirul fahmi md ms`od & nur fazidah elias.  (2017).  aplikasi mudah alih sistem semakan saman kenderaan.  - siri laporan teknik softam. 

nor`aqilah & nur fazidah elias.  (2017).  aplikasi greengrocerygo untuk mengatasi masalah pembaziran makanan.  - siri laporan teknik softam. 

hasmaniza ainullah & nur fazidah elias.  (2017).  teknik rangkaian rantaian proses untuk mengenal pasti keperluan pelajar dalam mereka bentuk aplikasi pembelajaran mudah alih.  - siri laporan teknik softam. 

nursyahidah azri & nur fazidah elias.  (2017).  teknik rangkaian rantaian proses untuk mengenalpasti keperluan pengajar dalam mereka bentuk aplikasi sistem pengurusan pembelajaran.  - siri laporan teknik softam. 

muriati mukhtar, norleyza jailani, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, nur fazidah elias, siti aishah hanawi.  (2017).  e-service lab.  - research at ftsm 2017. 

nor alia safinas buyadi & nur fazidah elias.  (2017).  aplikasi mudah alih carian restoran makanan halal.  - siri laporan teknik softam. 

nur fazidah elias.  (2016).  graph application.  - 1-11. 

nur fazidah elias.  (2016).  mooc introduction to graph theory.  - 1-15. 

halimah bz, jamaiah y, noraidah s, azizah j, riza s, azlina a, nazlena ma, muriati m, masnizah m, mei choo a, rabiah ak, norshita mn, hazura m, n fazidah e, hairulliza mj.  (2016).  pembangunan dan pengesahan instrumen untuk kajian penilaian impak terhadap rangkaian penyelidikan dan pendidikan malaysia (myren).  - 71. 

nur fazidah bt elias.  (2016).  matrix and isomorphism.  - 1-11. 

hazura mohamed, rofizah mohamad, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, noraidah sahari, nur fazidah elias, shahnorbanun shahran.  (2015).  students` satisfaction towards research environment.  - global multidisciplinary academic conference (gmac) 2015. 

belal najeh abdullateef, nur fazidah elias, hazura mohamed.  (2015).  comparative study of open source learning management systems.  - softam postgraduate seminar 2015. 

fatimah hadani aziz, nur fazidah elias.  (2015).  menilai kualiti e-perkhidmatan dan kepuasan pengguna ke atas portal web pelajar.  - laporan teknikal softam. 

nur fazidah elias, hazura mohamed, rira rahayu arridha.  (2015).  measuring perceived e-service quality.  - the fourth asian conference on information systems (acis2015). 

hazura mohamed, rofizah mohamad, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, noraidah sahari, nur fazidah elias, shahnorbanun sahran.  (2014).  a comparison of local and international postgraduate students in supervision service experience.  - framework of visual inter. 

norfizah mat nor, muriati mukhtar, yazrina yahya, nur fazidah elias, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal.  (2014).  model kepuasan pengguna mysms berdasarkan nilai cipta-sama.  - softam-srru-2014-3. 

hazura mohamed, hairulliza mohd judi, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, nur fazidah elias, noraidah sahari, hazilah mohd amin.  (2014).  pembelajaran statistik melalui tutorial dalam kumpulan kecil pengalaman pelajar ftsm.  - framework of visual inter. 

wan azlin zurita wan ahmad, muriati mukhtar, yazrina yahya, nur fazidah elias, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal.  (2014).  nilai cipta sama dalam model pengukuran prestasi berdasarkan model dart.  - softam-ssru-2014-2. 

rira rahayu arridha, nur fazidah elias, hazura mohamed.  (2014).  the determinants of airlines online service satisfaction: a conceptual model..  - a hybrid algorithm for mo. 

nur fazidah binti elias.  (2014).  measuring the impact of knowledge management system using the is impact model: ab extension research.  -

belal najeh abdullateef, nur fazidah elias, hazura mohamed.  (2014).  evaluation and selection of learning management system open source software packages using decision making methods..  - 2014 softam postgraduate seminar. 

lan cao, nur fazidah elias.  (2009).  validating the is-impact model: two exploratory case studies in china and malaysia.  - pacific asia conference on information systems (pacis) 2009, hyderabad, india..