Penerbitan Lain-lain

irene chen ik ling, nafisah mohammed.  (2021).  perilaku penggunaan produk hijau dalam kalangan mahasiswa universiti kebangsaan malaysia.  - 1-22. 

kee jing jing, nafisah mohammed.  (2021).  faktor-faktor yang menentukan perbelanjaan kesihatan dalam golongan bekerja di daerah larut matang dan selama, perak..  - 1-19. 

nurul izzah syakirah shahirul basir, nafisah mohammed.  (2021).  amalan pengurusan sisa elektronik dalam kalangan penduduk nilai.  - 1-16. 

sally ester voo, nafisah mohammed.  (2021).  revolusi industri 4.0: persepsi pelajar ukm terhadap pendidikan digital.  - 1-20. 

nafisah mohammed, norlida hanim mohd salleh, riayati ahmad, noorshamliza chamhuri.  (2021).  covid-19: impak kepada psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia.  - 1-13. 

hui shu wei, nafisah mohammed.  (2021).  faktor-faktor pengangguran dalam kalangan belia di malaysia.  - 1-14. 

rizki dito subekti, nafisah mohammed.  (2020).  kesan liberalisasi kewangan terhadap penumpuan pasaran sepuluh bank komersial terbesar di indonesia.  - 1-23. 

fatin nur amirah hamdan, nafisah mohammed.  (2020).  sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi malaysia.  - 1-22. 

nor aisah neruddin wee, nafisah mohammed.  (2020).  pengaruh ekonomi keluarga b40 terhadap motivasi dan pencapaian akademik pelajar sarawak.  - 1-20. 

nurul atiqah zulkifli, nafisah mohammed.  (2020).  peranan media sosial dalam mempertingkatkan daya ssaing firma iks1.  - 1-16. 

megalavani rajasegaran, nafisah mohammed.  (2020).  penentu pelaburan langsung asing (pla) dalam sektor perkilangan di malaysia.  - 1-20. 

noor amirah yusof, nafisah mohammed.  (2020).  kesan variasi kadar pertukaran terhadap harga minyak kelapa sawit domestik.  - 1-24. 

parvenumar renganathan, nafisah mohammed.  (2020).  ketersediaan perusahaan kecil dan sederhana dalam menghadapi era ekonomi digital di malaysia.  - 1-18. 

nurul fathiah aziz, nafisah mohammed.  (2020).  perspektif ibu bapa terhadap suntikan vaksin kanak-kanak di malaysia.  - 1-30. 

nafisah binti mohammed;zulkefly bin abdul karim.  (2019).  market structure in malaysian dual banking system.  -

nafisah binti mohammed.  (2018).  market structure and performance in malaysian dual banking industry.  -

doris padmini selvaratnam, norshamliza binti chamhuri, nafisah mohammed, mustazar mansur, noor aini khalifah..  (2017).  modul p n p inovasi mikroekonomi..  - 1-7. 

nafisah binti mohammed, abdul ghafar ismail dan selamah maamor.  (2007).  competition and outreach in ar rahnu industry.  - workshop in islamic economics and finance. 

abd. ghafar ismail, mansor jusoh, zyadi md. tahir, mohd azlan shah zaidi, mohd zainudin salleh, nafisah mohamed, noor aini khalifah, zulkefly abdul karim.  (2000).  ekonomi kewangan antarabangsa.  - 1-306.