Penerbitan Lain-lain

vishnu a/l janarthanan bahari idrus.  (2021).  aplikasi proses kaunseling secara dalam talian.  - 1-16. 

bahari bin idrus, mohammad khatim bin hasan, zainal rasyid bin mahayuddin, faizan qamar.  (2021).  implementing quantum algorithm for least squares data fitting using ibm-q.  - advancing knowledge for success (akses).  31. 

noor ashikin othman, mohammad khatim hasan dan bahari idrus.  (2021).  pendiskritan tidak piawai model beddington deangelis dengan abtp-trimean bentuk kedua.  - 1-10. 

noor ashikin othman, mohammad khatim hasan dan bahari idrus.  (2021).  simulasi model beddington deangelis dengan abtp trimean bentuk pertama.  - 1-10. 

mohd harith akmal zulfaizal fadillah, bahari idrus, mohammad khatim hasan.  (2021).  introduction to ibm quantum & qiskit.  - 1-30. 

noor ashikin othman, mohammad khatim hasan dan bahari idrus.  (2021).  model interaksi mangsa dan pemangsa bagi persaingan dan simbiosis ekonomi multiorganisasi.  - 1-16. 

mohd harith akmal zulfaizal fadillah, bahari idrus, mohammad khatim hasan.  (2021).  implementation of quantum linear solver algorithm: review.  - 1-12. 

noor ashikin othman, mohammad khatim hasan dan bahari idrus.  (2021).  prediction of malaysian gross domestic product and foreign direct investment using numerical method with optimization approach.  - 1-7. 

noor ashikin othman, mohammad khatim hasan dan bahari idrus.  (2021).  the impact of brent crude oil price on malaysian gross domestic product: interaction analysis.  - 1-9. 

noor ashikin othman, mohammad khatim hasan dan bahari idrus.  (2021).  kaedah berangka tidak piawai dengan trimean bagi meramal keluaran dalam negara kasar dan harga minyak mentah.  - 1-4. 

mohammad khatim hasan dan shahizan mazlan.  (2021).  kaedah algoritma berangka tak piawai bagi mensimulasi pembolehubah makroekonomi.  - 1-15. 

muhammad izzuddin abdul malik, bahari idrus.  (2020).  pembangunan aplikasi mudah alih perkhidmatan mahasiswa.  - pta-ftsm-2020-124.  1-27. 

ummul amani bt. abu mansor, bahari idrus.  (2020).  aplikasi mudah alih dietme.  - pta-ftsm-2020-064.  1-27. 

tan ying fen, bahari idrus.  (2020).  ibm-q: pengkomputeran quantum berasaskan awan.  - pta-ftsm-2020-113.  1-27. 

fatin sabrina bt. mohamad fauzi, bahari idrus.  (2020).  aplikasi mudah alih suntikan imunisasi.  - pta-ftsm-2020-142.  1-27. 

muhamad syabil mohd fharok, bahari idrus.  (2019).  modul interaktif tatacara pergerakan solat sempurna.  - pta-ftsm-2019.  1-11. 

nurul iddayu azlan bahari idrus.  (2018).  sistem penjadualan syif.  - pta-ftsm-2018-171. 

bahari bin idrus;azizi bin abdullah;zainal rasyid bin mahayuddin;anton satria prabuwono.  (2018).  three dimensional size measurement for irregular shape object using monte carlo method.  -

wong kok mun & bahari idrus.  (2018).  aplikasi permainan multimedia pembelajaran bahasa inggeris.  -

haslina binti arshad;riza bin sulaiman;elankovan a/l a sundararajan;shahnorbanun binti sahran;syaimak binti abdul shukor;bahari bin idrus;azrulhizam bin shapi`i;rizuana binti iqbal hussain;nazatul aini binti abd majid;zainal rasyid bin mahayuddin;mohammad.  (2018).  mobile sensing technology for augmented reality and medical application.  -

li ao, bahari idrus & azizi abdullah.  (2018).  integration of a* algorithm and brute force algorithm in solving a multi destination path planning.  -

muhammad nur fateeh & zulkarnain bahari idrus.  (2018).  aplikasi mudah alih pengurusan kewangan (smartgaji).  - pta-ftsm-2018-013. 

mohd amnan mat & bahari idrus.  (2017).  aplikasi smart remote access equipment (srae).  -

ezuana sukawai & bahari idrus.  (2017).  sistem pengautomasian pengumpukan artikel jurnal kepada pewasit.  -

dewi susmawaty saiful arifin & bahari idrus.  (2017).  pembangunan aplikasi mudah alih untuk menyemak nahu bahasa melayu peringkat sekolah rendah.  -

nurhayati abdul aziz, bahari idrus & eddie shahril ismail.  (2017).  kriptografi quantum-simulasi protokol bb84.  -

sumayyah mohamed rehan, bahari idrus & khairul azmi abu bakar.  (2016).  penggunaan kaedah prnu dalam sistem pengecaman asal usul imej digital.  -

muhammad pu, nazatul aini abd majid, bahari idrus.  (2016).  framework based on mobile augmented reality for translating food menu in thai language to malay language.  - the 3rd international multi-conference on artificial intelligence technology (m-cait 2016). 

joko siswantoro, anton satria prabuwono, azizi abdullah, bahari idrus.  (2015).  pembangunan kotak pembatas 3d dari beberapa citra.  - snastia 2015 masa depan industri teknologi informasi: tantangan, peluang, dan strategi bisnis. 

bahari idrus dan zawiyah m. yusof.  (2013).  ikhtisar projek tahun akhir.  -

bahari idrus, zurina muda, zawiyah m. yusof, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal dan zuraidah zakaria..  (2013).  prosedur projek tahun akhir (pta) pusat pengajian teknologi maklumat ftsm, ukm.  - 1-15. 

bahari idrus, azrulhizam shapi`i, amelia natasya abd wahab, ruzzakiah jenal.  (2005).  perisian penentuan kos berasaskan aktiviti (abc) untuk industri pembuatan.  - seminar kebangsaan komputeran industri, palm garden resort putrajaya. 

siti aishah hanawi, mohammad khatim hasan, bahari idrus, noryanti nasir dan chew boon lam.  (2004).  manual bagi memula dan menamatkan stesen kerja makmal parallel virtual machine(pvm) dan panduan pembinaan pustaka pvm.  - siri laporan teknikal, ftsm. 

siti aishah hanawi, mohammad khatim hasan, bahari idrus, zarina shukur, noryanti nasir dan chew boon lam.  (2004).  spesifikasi input/output dan aplikasi bagi kaedah berangka.  - siri laporan teknikal ftsm : ftsm/oktober 2004/lt20.