Penerbitan Lain-lain

hazura mohamed, siti fadzilah binti mat noor, noraidah binti sahari @ ashaari, abdul hadi bin abd rahman, fadhilah binti rosdi, ibrahim bin mohamed, khairul azmi bin abu bakar, nazatul aini binti abdul majid, nur fazidah binti elias, tan siok yee, ruzza.  (2022).  booklet usulan projek.  - 1-34. 

tengku siti meriam tengku wook, noraidah sahari @ ashaari, siti fadzilah mat nor, hazura mohamed, lam meng chun dan mohammad faidzul.  (2022).  aplikasi pembelajaran menggunakan teknik gerak interaksi multimodal gabungan mod sentuhan dan input suara dalam pembelajaran kanak-kanak.  - minggu penyelidikan dan inovasi (mpi 2022).  1-2. 

lim ka li, hazura mohamed.  (2022).  sistem pemilihan ciri-ciri antara muka aplikasi pembelajaran berasaskan ahp.  - 1-20. 

tengku siti meriam bt tengku wook, noraidah sahari @ ashaari, hazura mohamed, siti fadzilah mat nor, noorazean mohd ali, rodziah latih dan nor azan mat zin.  (2022).  v-amuse c: virtual museum e-commerce.  - international invention, innovation & technology exhibition (itex'22).  1-2. 

siti fadzilah mat noor, tengku siti meriam tengku wook, nur fazidah elias, hazura mohamed, norhayati ibrahim, wan salwina wan ismail, norasikin fabil, anuradha a/p thiagarajan.  (2022).  memanfaat prinsip reka bentuk pengalaman pengguna dalam pembangunan sistem terapi berasaskan komputer.  - persidangan kependudukan kebangsaan 2022.  1-2. 

mohd helmi rakhani, hazura mohamed.  (2022).  penentuan metrik penilaian laman web agensi kerajaan malaysia berasaskan proses hirarki analitik.  - 1-27. 

nur fazidah elias, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, siti aishah hanawi, norleyza jailani.  (2022).  the 3rd service science symposium/simposium sains servis ke-3.  - buletin akses.  38-39. 

hazura mohamed dan ajk projek tahun akhir.  (2022).  program kemuncak inovasi digital 2022.  - akses advancing knowledge for success.  16. 

hazura binti mohamed;zaihosnita binti hood;ravie chandren a/l muniyandi;khairul azmi bin abu bakar;kauthar binti mohd daud.  (2022).  kualiti guru pendidikan islam dalam pdp.  -

ruzzakiah binti jenal;muriati bt. mukhtar;siti aishah bt. hanawi;hazilah mohd amin;hazura binti mohamed.  (2021).  modelling the customer behavior by embedding value co-creation for sustainability of e-services.  -

syaimak binti abdul shukor;hazura binti mohamed.  (2021).  framework to integrate environment factors in assessing sustainability for palm oil production supply chain..  -

hazura mohamed, kauthar mohd daud, khairul azmi abu bakar, ravie chandren muniyandi, zaihosnita hood, azhar a. kadir.  (2021).  kesediaan guru menggunakan pelantar pembelajaran digital dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021 evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: langkah kehadapan.  1-14. 

hazura mohamed, kauthar mohd daud, khairul azmi abu bakar, ravie chandren muniyandi, zaihosnita hood, azhar a. kadir.  (2021).  kesediaan guru menggunakan pelantar pembelajaran digital dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah.  - k-novasi 2021.  11-13. 

nur fazidah elias, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, siti aishah hanawi, hazilah mohd amin.  (2021).  towards service sustainability.  - akses-advancing knowledge for success.  22. 

tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat noor, noraidah sahari@ashaari, hazura mohamed, mohammad faidzul nasrudin, lam meng chun.  (2021).  penilaian telusuran kognitif terhadap kebolehgunaan reka bentuk antara muka aplikasi interaksi multimodal.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021 evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: langkah kehadapan.  40-43. 

hazura mohamed, meng chun lam, nurhizam safie, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, hairulliza mohamad judi, nur shafin athirah mohd shuhaimi.  (2021).  sistem buku log latihan industri ftsm : itils.  - buletin akses.  1-43. 

hazura mohamed, zurina muda dan syazwani ramli.  (2021).  teknologi pembelajaran visual spatial bagi kanak-kanak masalah pembelajaran.  - 1. 

siti fadzilah binti mat noor;noraidah bt. sahari @ ashaari;zurina binti muda;nor azan binti mat zin;tengku siti meriam binti tengku wook;hafiz bin mohd sarim;hazura binti mohamed.  (2020).  permainan digital untuk kesedaran bencana.  -

hazura binti mohamed;muriati bt. mukhtar;siti aishah bt. hanawi;noraidah bt. sahari @ ashaari;hairulliza binti mohamad judi;nur fazidah binti elias;ruzzakiah binti jenal.  (2020).  model gangguan dalam rantaian bekalan industri penternakan.  -

shaun jeremy foo, hazura mohamed.  (2020).  sistem penilaian latihan industri berasaskan web.  - 1-10. 

choy sow yan, hazura mohamed.  (2020).  aplikasi permainan pecahan matematik untuk murid lembam.  - 1-13. 

mariela sing, siti fadzilah maat noor, hazura mohamed.  (2020).  aplikasi mudah alih kesedaran obesiti di kalangan pelajar sekolah rendah.  - 1-12. 

noraidah bt. sahari @ ashaari;hazura binti mohamed;afzan binti adam.  (2020).  pembangunan aplikasi hibrid dr lada 1.0.  -

wan mohd rais ikmal hafizi bin wan radzi, siti aishah hanawi dan hazura mohamed.  (2020).  aplikasi muzinas.  - pta-ftsm-2020-219.  1-7. 

che nursyamimi amni binti che mat ghani, hazura mohamed.  (2020).  interaktif resume.  - 1-22. 

sabariah binti muhammad nor, hazura mohamed, siti aishah hanawi.  (2020).  peramalan kemasukan murid berkeperluan khas.  - 1-20. 

khairil anuar bin azman hisham, hazura mohamed, nor samsiah sani.  (2020).  pengklasifikasian prestasi pelajar menggunakan pendekatan pembelajaran mesin.  - 1-14. 

hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, nurhizam safie, siti aishah hanawi, nor shamsiah sani.  (2020).  penilaian keberkesanan program latihan industri berasaskan model kirkpatrick.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

noraidah sahari, hazura mohamed, afzan adam, shafinah kamarudin.  (2020).  aplikasi mudah alih hibrid bagi penasihatan penyakit dan rawatan tanaman lada hitam (dr. lada 1.0).  - akses.  6. 

syaimak abdul shukor, hazura mohamed.  (2020).  framework to integrate environment factors in assessing sustainability for palm oil production supply chain..  - lp-ftsm-2020-05.  1-7. 

nur shafin athirah binti mohd shuhaimi, hazura mohamed.  (2020).  sistem buku log latihan industri berasaskan web (itils).  - 1-23. 

nor mazia binti mohamed khairuddin, hazura mohamed.  (2019).  faktor penentu kejayaan penggunaan sistem e-jinayat berasaskan model utaut.  - laporan teknik.  1-15. 

azura ishak, rosseni din, hazura mohamed.  (2019).  rest module.  - international conference and exposition on inventions by institutions of higher learning (pecipta).  1. 

syazwani ramli, hazura mohamed, zurina muda.  (2019).  conceptual framework for spatial technology for disable learner.  - international conference on recent advancements in science and technology.  18. 

syazwani ramli, hazura mohamed, zurina muda.  (2019).  penggunaan intervensi teknologi bagi kanank-kanak masalah pembelajaran: satu kajian kes.  - seminar kebangsaan pendidikan negara.  1902-1911. 

siti fadzilah binti mat noor;noraidah bt. sahari @ ashaari;hairulliza binti mohamad judi;tengku siti meriam binti tengku wook;hazura binti mohamed.  (2019).  model m-pembelajaran berasaskan latihan teknikal dan pendidikan vokasional.  - 1-7. 

azura ishak, rosseni din, hazura mohamed.  (2019).  rest module using a four-steps approach based on case study example and infographic for spss novice users.  - international summit of innovation & design exposition 2019.  1. 

siti fadzilah binti mat noor;tengku siti meriam binti tengku wook;hazura binti mohamed.  (2018).  teknik gerakan sentuhan sistem interaksi multimodal untuk kanak-kanak.  -

muriati bt. mukhtar;norleyza binti jailani;nur fazidah binti elias;ruzzakiah binti jenal;hazura binti mohamed.  (2018).  a service dominat requirements elicitation approach for desigining value centred e-services.  -

suhaila binti zainudin;noraidah bt. sahari @ ashaari;siti fadzilah binti mat noor;tengku siti meriam binti tengku wook;masnizah binti mohd;mohd ridzwan bin yaakub;hazura binti mohamed;azuraliza binti abu bakar.  (2018).  meramal sentimen umum tehadap ukm menerusi media sosial.  -

nor azimah ibrahim, hazura mohamed, hairulliza mohd judi.  (2018).  penerimaan schoology dalam pembelajaran secara kolaboratif.  - laporan teknik.  1-18. 

tengku siti meriam tengku wook, noraidah sahari @ashaari, hazura mohamed, siti fadzilah mat noor, muhammad faisal asha'ari, zurina muda, ruzian markom & shahrul nazmi sannusi.  (2018).  rangka kerja pengurusan jejak digital secara matang dalam media baharu.  -

nur athirah nabila mohd idros, hazura mohamed & ruzzakiah jenal.  (2018).  determinant factors of customer satisfaction for e-hailing service: a preliminary study.  - the 3rd international conference of reliable information and communication technology (irict 2018). 

nurlyana amirrudin, tengku siti meriam tengku wook & hazura mohamed.  (2018).  pameran maya tamadun manusia bewah menggunakan teknologi realiti perluasan.  -

azura ishak, rosseni din & hazura mohamed.  (2018).  modul rest bagi kursus asas spss.  - k-novasi p&p ukm 2018. 

muhammad afiq muslee & hazura mohamed.  (2018).  ipc-aap allowance calculation system.  -

nurliyana zainuddin & hazura mohamed.  (2018).  development of corporate video for foundation enterprise resource planning programme.  -

mohamad nurman yaman, noraidah sahari, nasrul amir abdul, hazura mohamed, hairulliza mohamad judi.  (2017).  postgraduates` perception towards learning and research facilities in the ukm medical centre.  - 12th international medical education conference 2017. 

norfayanis yamaudin & hazura mohamed.  (2017).  perpustakaan digital permainan tradisional melayu.  - softam-ssru-2017-20. 

syazwani azmi,siti fadzilah mat noor & hazura mohamed.  (2017).  kebolehgunaan model m-pembelajaran tvet.  - conference in education on technical and vocational education and training. 

muhammad afiq muslee & hazura mohamed.  (2017).  permainan beteraskan pembuatan alatan permainan tradisional.  - softam-ssru-2017-21. 

syazwani azmi, siti fadzilah mat noor & hazura mohamed.  (2017).  model m-pembelajaran tvet.  - ekspo mytvet.  1-2. 

tengku siti meriam tengku wook, nor azan mat zin, noraidah sahari @ ashaari, siti fadzilah mat noor, zurina muda, amirah ismail, hazura mohamed, lailatul qadri zakaria, noorazean mohd. ali & hairulliza mohd judi.  (2017).  teknik panorama realiti maya (prm) jenis kubus dalam persekitaran muzium maya.  - innovation & commercialisation conference 2017. 

noraidah sahari, hazura mohamed, afzan adam, shafinah kamarudin, zainal rasyid mahayuddin & riza sulaiman.  (2017).  dr lada: aplikasi penasihatan penyakit dan rawatan tanaman lada hitam mudah alih (iccon2017).  -

siti fadzilah mat noor, hazura mohamed, tengku siti meriam tengku wook, noraidah sahari@ashaari, hairulliza muhammad judi & syazwani azmi..  (2017).  model m-pembelajaran tvet.  - ump tvet exposition 2017. 

hairulliza mohd judi, noraidah ashaari @ sahari & hazura mohamed.  (2017).  tips penggunaan teknik statistik dalam penulisan.  - a hybrid algorithm for mo. 

nor hidayah hussain, tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat noor and hazura mohamed.  (2017).  multi-touch gestures in multimodal systems interaction among preschool children.  - the 2017 6th international conference on electrical engineering and informatics (iceei). 

ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, hazura mohamed, nur fazidah elias & muriati mukhtar.  (2017).  modelling the customer behaviour by embedding value co-creation for sustainability of e-services.  -

hairulliza mohamad judi. noraidah sahari @ ashaari, hazura mohamed.  (2017).  jangan keliru lagi gunalah teknik statistik lazim dengan yakin.  - knovasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2017. 

nurliyanai zainuddin & hazura mohamed.  (2017).  permainan tradisional melayu.  - softam-ssru-2017-22. 

muriati mukhtar, norleyza jailani, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, nur fazidah elias, siti aishah hanawi.  (2017).  e-service lab.  - research at ftsm 2017. 

muriati mukhtar, hazura mohamed, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, norleyza jailani, nur fazidah elias,yazrina yahya.  (2017).  inovasi perkhidmatan dalam era revolusi perindustrian ke-4.  - research at ftsm 2017. 

tengku siti meriam tengku wook.  (2016).  cultural heritage online.  - new straits times.  1-2. 

hairulliza mohamad judi, hazura mohamed, noraidah sahari,.  (2016).  peningkatan persekitaran penyelidikan bagi menjamin kualiti siswazah ukm.  - knovasi pengajaran dan pembelajaran ukm. 

halimah bz, jamaiah y, noraidah s, azizah j, riza s, azlina a, nazlena ma, muriati m, masnizah m, mei choo a, rabiah ak, norshita mn, hazura m, n fazidah e, hairulliza mj.  (2016).  pembangunan dan pengesahan instrumen untuk kajian penilaian impak terhadap rangkaian penyelidikan dan pendidikan malaysia (myren).  - 71. 

abdiaziz mohamed, rossilawati sulaiman & hazura mohamed.  (2016).  privacy awareness on facebook among ukm students.  -

hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, rofizah mohammad.  (2016).  postgraduate students experience in research supervision.  - the 4th international conference on mathematical sciences, icms4 2016. 

hazilah mohd amin, hazura mohamed, siti aishah hanawi, afzan adam, nur haizum mustafa.  (2016).  gaya pembelajaran pelajar prasiswazah ftsm.  -

suraya che kamal, hazura mohamed, rossilawati sulaiman.  (2016).  persepsi pengguna terhadap faktor keselamatan konsep membawa peranti anda sendiri.  -

siti aishah hanawi, nur zakiah mohd saat, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, hazilah mohd amin, lee si ting.  (2016).  penggunaan augmentasi realiti dalam animasi kepentingan pokok..  - softam-ssru-2016-1. 

farith farhili ismail, hazura mohamed.  (2015).  graphic user interfaces for office central mobile application: internship experience.  -

hazura mohamed, rofizah mohamad, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, noraidah sahari, nur fazidah elias, shahnorbanun shahran.  (2015).  students` satisfaction towards research environment.  - global multidisciplinary academic conference (gmac) 2015. 

siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, hazilah mohd amin, nur zakiah mohd saat.  (2015).  student perceptions on support staff service quality.  - a hybrid algorithm for mo. 

nor hidayah hussain, tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat noor dan hazura mohamed.  (2015).  rangka kerja teoretikal gerak isyarat multi- sentuhan sistem interaksi multimodal untuk kanak- kanak.  - softam postgraduate seminar 2015. 

hairulliza mohamad judi and hazura mohamed.  (2015).  evaluation and selection of computer laboratory layout using grey relational analysis.  - 2015 6th international conference on mechanical, industrial and manufacturing technologies (mimt 2015). 

hazilah mohd amin, nur haizum mustafa, afzan adam, hazura mohamed, siti aishah hanawi, umi asma.  (2015).  gaya pembelajaran pelajar sains komputer.  - prosiding kongres pengajaran & pembelajaran ukm2015. 

nur fazidah elias, hazura mohamed, rira rahayu arridha.  (2015).  measuring perceived e-service quality.  - the fourth asian conference on information systems (acis2015). 

belal najeh abdullateef, nur fazidah elias, hazura mohamed.  (2015).  comparative study of open source learning management systems.  - softam postgraduate seminar 2015. 

t.siti meriam t.wook,nor azan mat zin,noraidah sahari @ashaari,siti fadzilah mat noor,hazura mohamed,hairulliza mohamad judi,noorazean mohd ali,amirah ismail,zurina muda,lailatul qadri,normala rahim.  (2015).  virtual museum project.  -

hazura mohamed, rofizah mohamad, hairulliza mohamad judi, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, noraidah sahari, nur fazidah elias, shahnorbanun sahran.  (2014).  a comparison of local and international postgraduate students in supervision service experience.  - framework of visual inter. 

nor hidayah hussain, tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat noor & hazura mohamed.  (2014).  rangka kerja teknik gerakan sentuhan sistem interaksi multimodal untuk kanak-kanak.  - 2014 softam postgraduate seminar. 

belal najeh abdullateef, nur fazidah elias, hazura mohamed.  (2014).  evaluation and selection of learning management system open source software packages using decision making methods..  - 2014 softam postgraduate seminar. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashari, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, hazura mohamed.  (2014).  rekabentuk maklum balas pembelajaran statistik inferens melalui pengecaman kesilapan yang kerap dilakukan.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm2013. 

zawiyah m. yusof, hazura mohamed, jamaiah yahaya, kamsuriah ahmad, muriati mukhtar, nor azan mat zin, ravie chandren muniyandi, rossilawati sulaiman, siti fadzilah mat noor.  (2014).  2014 softam postgraduate seminar : book of abstract.  - 2014 softam postgraduate seminar. 

norfizah mat nor, muriati mukhtar, yazrina yahya, nur fazidah elias, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal.  (2014).  model kepuasan pengguna mysms berdasarkan nilai cipta-sama.  - softam-srru-2014-3. 

hazura mohamed, hairulliza mohd judi, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, nur fazidah elias, noraidah sahari, hazilah mohd amin.  (2014).  pembelajaran statistik melalui tutorial dalam kumpulan kecil pengalaman pelajar ftsm.  - framework of visual inter. 

wan azlin zurita wan ahmad, muriati mukhtar, yazrina yahya, nur fazidah elias, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal.  (2014).  nilai cipta sama dalam model pengukuran prestasi berdasarkan model dart.  - softam-ssru-2014-2. 

rira rahayu arridha, nur fazidah elias, hazura mohamed.  (2014).  the determinants of airlines online service satisfaction: a conceptual model..  - a hybrid algorithm for mo. 

hairulliza mohamad judi, hazura mohamed.  (2014).  evaluation of new computer laboratory layouts using grey relational analysis.  - a hybrid algorithm for mo. 

hairulliza mohamad judi, hazura mohamed and noraidah sahari.  (2013).  student centered learning in statistics: analysis of systematic review.  - 13th international educational technology conference. 

bahari idrus, zurina muda, zawiyah m. yusof, hazura mohamed, siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal dan zuraidah zakaria..  (2013).  prosedur projek tahun akhir (pta) pusat pengajian teknologi maklumat ftsm, ukm.  - 1-15. 

siti aishah hanawi, ruzzakiah jenal, hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, noraidah sahari@ashaari, shahnorbanun sahran,
hazilah mohd amin & shahrina shahrani.  (2011).  persepsi pelajar terhadap kualiti perkhidmatan staf sokongan.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, rossilawati sulaiman dan shahrina shahrani.  (2011).  penerokaan masalah umpukan pelajar kepada penyelia di ftsm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

hazura mohamed,noraidah sahari @ ashaari, hairulliza mohamad judi, tengku siti meriam tengku wook.  (2011).  faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar ftsm.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ashari, hazura mohamed, tengku siti meriam tengku wook.  (2010).  penentuan profil pelajar berdasarkan sikap terhadap statistik..  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm. 

noraidah sahari @ ashaari, hairulliza mohamad judi, hazura mohamed, tengku meriam tengku wook.  (2010).  tinjauan sikap pelajar terhadap kursus statistik.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010. 

tengku siti meriam tengku wook, hazura mohamed,
noraidah sahari @ ashaari, hairulliza mohamad judi,.  (2010).  inovasi rekabentuk konseptual antaramuka spin.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010. 

erna budhiarti nababan, abdul razak hamdan, mohammad khatim hasan, hazura mohamed.  (2004).  the development of a hybrid algorithm for the determination of spc allocation.  - seminar kawalan proses berstatistik. 

nazatul aini abd. majid, m. khatim hasan, hazura mohamed dan abd malik md yusof.  (2004).  pembangunan sistem pemilihan carta kawalan secara automatik berdasarkan konsep taakulan abduksi.  - seminar kawalan proses berstatistik. 

erna budhiarti nababan, abdul razak hamdan, mohd. khatim hasan, hazura mohamed.  (2004).  a probability approach to the determination of spc allocation in a production line.  - international conference on statics and mathematics and its application in the development of science and technology. 

erna budhiarti nababan, abdul razak hamdan, mohd khatim hasan, hazura mohamed.  (2003).  transition probability in allocating spc.  - ftsm/ july 2003/lt16. 

mohammad khatim hasan, hazura mohamed, noraidah sahri, shahnorbanun sahran, siti aishah hanawi.  (2002).  statistik untuk it dan pengurusan (ma 202 01) - unit 1 (statistik dan keperihalannya).  -