Penerbitan Lain-lain

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks s ( pekali gini ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks r ( keluk lorenz ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks q ( cukai harta tempatan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks p ( cukai terpilih terhadap pendapatan modal ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks o ( gerak balas terhadap cukai barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks n ( proses keseimbangan umum ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks m ( insidens dalam keseimbangan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks l ( liputan dan tempoh ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks k (kes pelaksanaan cukai dalam pasaran barang).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks j ( cukai dalam pasaran barang ).  - 1. 

norhafizah abu hasan, nor liza abdullah, lai wei sieng, tee lain tze, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, maizatulakma abdullah, nur atiqah abdullah, wye chung khain, norain mod asri.  (2021).  jk pementoran.  - pementoran connect@fep semester 1 sesi 2021/2022.  1-20. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks a (takrif dan syarat kecekapan dari segi masyarakat ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks b ( syarat kecekapan penggunaan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks c (persamaan syarat kecekapan penggunaan ).  - 1. 

norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2021).  bumiputera financial behaviour towards investment in education.  -

norain mod asri.  (2021).  keluk kemungkinan utiliti.  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks i (peranan keanjalan permintaan dan penawaran ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks e ( syarat kecekapan pengeluaran ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks f ( syarat kecekapan umum ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks g (herotan cukai dalam pilihan isirumah ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks h ( kecekapan pilihan antara barang x dengan barang y ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  cukai eksais terpilih bab 3i.  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  beban berlebihan cukai bab 3 buku teks j.  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks k ( kecekapan cukai dalam pilihan antara masa lapang dengan barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks l ( kesan cukai dalam pilihan antara masa lapang dengan barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks m ( keseimbangan pengguna ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks n (keseimbangan pelabur).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks o ( kecekapan ekonomi dan dan kesan cukai terhadap penggunaan kini dan penggunaan masa depan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks a ( konsep insidens cukai ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks b (insidens mutlak, insidens kebezaan dan insidens belanjawan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks c ( prinsip insidens cukai ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks d (analisis keseimbangan separa insidens cukai barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks e ( penyesuaian kepada cukai uni : aliran keluk permintaan..  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks f ( penyesuaian kepada cukai ad valorem ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks g ( perbandingan kecekapan antara cukai unit dengan cukai ad valorem i ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukain bab 4 buku teks h (perbandingan kecekapan antara cukai unit dengan cukai ad valorem ii ).  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  prosedur the jigsaw classroom.  - 1-11. 

norain mod asri.  (2020).  exploratory factor analysis (efa).  - 1-13. 

norain mod asri.  (2020).  faktor mempengaruhi keseimbangan pendapatan dan kadar bunga.  - 1-5. 

norain mod asri.  (2020).  keberkesanan relatif dasar fiskal dan dasar kewangan.  - 1-6. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar, norain mod asri, mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, ishak abd rahman.  (2020).  laporan program advokasi kepenggunaan di ipta universiti kebangsaan malaysia.  - gern penyelidikan belum dapat didaftarkan sebab macfea belum kongsikan maklumat pembiayaan.  1-13. 

norain mod asri.  (2020).  laporan wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem di pembentangan laporan kemajuan geran kuri kepimpinan wanita.  - 1-12. 

norain mod asri.  (2020).  pengenalan pemikiran ekonomi.  - 1-16. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 part a.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan merkantalisme.  - 1-25. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 b.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 c.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 d.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 e.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 f.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 g.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 h.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  nvivo.  - 1-14. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan fisiokratik.  - 1-18. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan klasik pelopor.  - 1-11. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan marginalis pelopor.  - 1-10. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan neoklasik.  - 1-3. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan institusionalis.  - 1-9. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan kebajikan.  - 1-3. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan keynesian.  - 1-8. 

norain mod asri.  (2020).  teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.  - 1-4. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan chicago- the new classicism.  - 1-7. 

norain mod asri.  (2020).  kegagalan pasaran dan asas campurtangan kerajaan.  - 1-15. 

norain mod asri.  (2020).  pengenalan teori ekonomi kebajikan.  - 1-18. 

norain mod asri.  (2020).  teori barang awam.  - 1-19. 

norain mod asri.  (2020).  eksternaliti.  - 1-19. 

norain mod asri.  (2020).  monopoli dan dasar awam.  - 1-11. 

norain mod asri.  (2020).  teori agihan optimum.  - 1-9. 

norain mod asri.  (2020).  pilihan awam dan politik fiskal.  - 1-17. 

norain mod asri.  (2020).  prinsip penilaian perbelanjaan awam.  - 1-4. 

norain mod asri.  (2020).  teori pertumbuhan perbelanjaan awam.  - 1-8. 

nur syahirah che lah, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2020).  investment in children's education among the b40 during the ear of pandemic covid19: is it still a priority?.  - the 22nd malaysian finance association conference 2020 malaysian finance association.  43. 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2020).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem.  - kolokium penyelidikan kursi kepimpinan wanita 2020.  1-8. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 a.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part b.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part c.  - 1. 

norain mos asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part d.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part e.  - 1. 

norain mod asri.  (2019).  modul connect@fep tour 2019.  - connect@fep tour 2019.  1-6. 

norain mod asri, wye chung khain, mohd adib ismail, norlaila abu bakar, mohd azlan shah zaidi, mustazar mansur.  (2019).  econ hunt.  - modul econ hunt.  1-7. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  perdagangan antarabangsa.  - 1-26. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  model makroekonomi klasik.  - 1-62. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian.  - 1-40. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keseimbangan is-lm & keberkesanan dasar.  - 1-37. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  imbangan pembayaran dan kadar pertukaran asing.  - 1-61. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran wang dan analisis keluk lm.  - 1-29. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengenalan kepada makroekonomi.  - 1-53. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  wang, kadar bunga & pendapatan negara.  - 1-56. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  sistem perbankan & penciptaan wang.  - 1-88. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran barang dan analisis keluk is.  - 1-31. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  penentuan keseimbangan pendapatan negara.  - 1-62. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengukuran keluaran negara.  - 1-46. 

norlaila abu bakar, norain mod asri, iman athira binti laili & suhaila saad.  (2017).  masalah kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa wanita.  - 21st macfea national seminar 2017.