Penerbitan Lain-lain

norul hajar nordin, muhammad rizal razman & sharifah zarina syed zakaria.  (2014).  school canteen guidelines for a better living towards enhancing quality of life among school students.  - 4th international conference on human habitat and environment 2014. 

rabiatul jannah binti mohamad, sharifah zarina syed zakaria & muhammad rizal razman.  (2014).  malaysian public sustainable values construction: a review.  - 4th international conference on human habitat and environment 2014. 

yusri hamzah & muhammad rizal razman.  (2014).  an overview the weaknesses of the environmental impact assessment (eia) implementation in malaysia.  - 4th international conference on human habitat and environment 2014. 

muhammad rizal razman, sakina shaik ahmad yusoff, shamsuddin suhor, rahmah ismail, azimon abdul aziz & kartini aboo talib @ khalid.  (2011).  perlindungan alam sekitar terhadap sumber air daratan bagi kesejahteraan kualiti hidup pengguna melalui undang-undang tort: tumpuan kepada aspek kecuaian.  - persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke 3 (2011). 

rahmah ismail, sakina shaik ahmad yusoff, shamsuddin suhor, kartini aboo talib @ khalid, azimon abdul aziz & muhammad rizal razman.  (2011).  consumer protection in trade : trader`s liability for false, misleading and deceptive conduct and representation.  - proceeding 2nd international conference on business and economicresearch. 

kadaruddin aiyub, kadir arifin, shaharudin ahmad, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhamad rizal razman.  (2011).  mitigasi perubahan iklim melalui program kecekapan tenaga dan perubahan tingkahlaku.  - prosiding persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke3. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin & azahan awang.  (2004).  the role of precautionary principle in environmental protection: international legal perspectives.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004. 

kadir arifin, jamaluddin md jahi, muhammad rizal razman, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2004).  punca pencemaran bunyi di malaysia dan pengurusannya.  - 3rd annual seminar on sustainability science & management 2004. 

azahan awang, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin & muhammad rizal razman.  (2004).  pembandaran dan peningkatan kualiti hidup masyarakat bandar kuala lumpur: satu realiti atau fantasi.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004.