Penerbitan Lain-lain

mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron & nur kamariah ensimau.  (2019).  student's perception against education programme.  - the 3rd international conference on special education 2019.  150-151. 

abdul halim mohd nasa, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar.  (2016).  keberkesanan kaedah terapi muzik dan seni dalam meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

mohd fadli mustafa kamal, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar.  (2016).  penggunaan teknik peneguhan bagi mengatasi masalah tingkah laku hiperaktif.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

mazidah ahmad, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan token ekonomi dalam modifikasi tingkah laku kanak-kanak autism di sekolah swasta.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

nur rawaidah rahmat, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan prelodi-go meningkatkan kemahiran menentukan kedudukan dan arah dalam mata pelajaran bahasa inggeris murid berkeperluan khas.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

mohd hanafi bin mohd yasin, safani bin bari, jamil bin ahmad, mohd mokhtar bin tahar, hasnah binti toran.  (2014).  pusat sehenti (one stop centre) pengurusan kerjaya golongan oku penglihatan, pendengaran, masalah pembelajaran dan fizikal.  -

lim chen yen, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar.  (2012).  jenis-jenis genggaman pensel dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran di klang, selangor.  - seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi sains sosial dan kemanusiaan. 

mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, hasnah toran.  (2012).  keberkesanan kurikulum vokasional pendidikan khas dalam membantu pengurusan kerjaya pelajar pekak lepasan sekolah.  - seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi sains sosial dan kemanusiaan. 

norlena salamuddin, mohd taib harun, safani bari, tajul arifin muhamad, mohd mokhtar tahar, zolkepeli harun, norzali nordin, taip abu.  (2010).  impak pelaksanaan karnival pengajian tinggi negara.  - kajian keberkesanan kaeda.