Penerbitan Lain-lain

nadzirah norudin, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  fun facts sudut pandang pascasiswazah berkaitan modul e-debat.  - international conference on arabic language and culture (i-arabic 2022).  1-14. 

suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2022).  i-pkb: keterlibatan industri dalam penilaian projek kamus bergambar.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022.  1-26. 

nuratiqah md yusof, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  keberkesanan aplikasi atas talian dalam pembelajaran nahu sarf.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (e-kospati) 2021.  1-13. 

raudzah salleh, suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad & fatin nabilah wahid.  (2021).  glosari digital istilah budaya terjemahan melayu-arab.  - the 3rd international shariah compliant idea, invention, innovation & design expo 2021.  1. 

mohamad azwan kamarudin, suhaila zailani @ ahmad, muhammad nazri rostam.  (2021).  tinjauan perbandingan respon penerimaan pelajar pascasiswazah terhadap aktiviti debat bahasa arab secara bersemuka dan secara maya.  - 1-38. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  simulasi eksplorasi pengukuhan pdpr bahasa arab secara virtual.  - 1-20. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2021).  panduan 6p kecekapan pengendalian kem bahasa arab secara virtual.  - 1-42. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  simulasi eksplorasi menuju kejayaan misi 24434 secara virtual.  - 1-16. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2021).  panduan kecekapan pengendalian kem bahasa arab secara virtual berasaskan 6 p.  - 1-23. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  kesantunan berbahasa menerusi al-quran.  - 1-28. 

nur aimi salma mohd rafi, nurfarzana huda mohd noor, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster tokoh penahu arab.  - abu al-aswad al-du'ali.  1. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  fiqh wudhu' dan solat wanita.  - 1-29. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maheram ahmad, zamri arifin, farid mat zain, ermy azziaty rozali, rabitah mohamad ghazali, nik farhan mustapha, nurazan mohmad rouyan.  (2020).  pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia.  - 1-28. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

nurfathihah tahar, nurul nadiah mohd aris, nur ainaa fitriah md noor, nadzirah norudin, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  pekerjaan masyarakat pedalaman di sarawak.  - 1-23. 

amelina halim, nur ain mohammad, siti nurhazwani md. shah, ruhil syamilah rusmizi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  homestay.  - 1-17. 

muhammad iman mmohd zaini, safwan shafie, umi kalsum salleh, ahmad syauqi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  perkamusan arab al-ma'kulat al-taqlidiah fi al-qaryah.  - (masakan tradisional kampung).  1-14. 

shafikah kamarudin, nur mazzareynna abdul rahman, siti aishah yasri, norhayati mohamad zabhi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  perkamusan arab al-amakin al-rai'ah lil-ziyarah fi qaryah boyan.  - (tempat-tempat menarik untuk dilawati di kampung boyan).  1. 

safwan shafie, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  sejarah tatabahasa arab wad'u hadith al-nabiy ka dalil nahwiy.  - wad'u hadith al-nabiy ka dalil nahwiy.  1. 

nadzirah norudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  sejarah tatabahasa arab tatawwurat 'alamat al-i'rab.  - tatawwurat 'alamat al-i'rab.  1. 

nur firdaus fitri abdul hamid, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa tabaqat al-nuhat al-basariyyin.  - tabaqat al-nuhat al-basariyyin.  1. 

siti nurhazwani md shah, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa qadaya 'ilm al-nahw 'ind al-kufiyyin wa al-basariyyin.  - qadaya 'ilm al-nahw 'ind al-kufiyyin wa al-basariyyin.  1. 

nurain shahidah samsudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa masadir 'ilm al-nahw.  - masadir 'ilm al-nahw.  1. 

nurfarzana huda mohd noor , hakim zainal, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa marahil tatawwur al-dars al-nahwi.  - marahil tatawwur al-dars al-nahwi.  1. 

nur aimi salma mohd rafi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa khilaf al-ulama' al-nahwi 'an al-qiraat.  - khilaf al-ulama' al-nahwi 'an al-qiraat.  1. 

nurfathihah tahar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa fikrah al-madrasah al-nahwiah al-kufiah.  - fikrah al-madrasah al-nahwiah al-kufiah.  1. 

nurul izzah atirah mohd rasyid, shafikah kamarudin, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-ashmuni.  - tokoh penahu arab al-ashmuni.  1. 

ahmad shauqi abdul hadi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  - asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  1. 

muhammad arif yahya, suhaila zailani ahmad.  (2020).  the covid 19 pandemic and challenges faced when implementing online learning by lecturers at the faculty of islamic studies in universiti kebangsaan malaysia.  - 6th international conference on lifelong education and leadership for all iclel 2020.  147. 

nihal hannani izahar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-nahwu al-qur'ani.  - al-nahwu al-qur'ani.  1. 

muhammad iqbal hanafi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-misriah.  - al-madrasah al-misriah.  1. 

muhammad iman mohd zaini, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-kufiah.  - al-madrasah al-kufiah.  1. 

nurhafizah abdul sambah, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-basariah 69h-286h.  - al-madrasah al-basariah 69h-286h.  1. 

ruhil syamilah rusmizi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-baghdadiah.  - al-madrasah al-baghdadiah.  1. 

nur najihah mokhtar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-andalusiah.  - al-madrasah al-andalusiah.  1. 

murshidah hilmi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa ahmiah al-shahid al-nahwi.  - ahmiah al-shahid al-nahwi.  1. 

nurul nadiah mohammad aris, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab ibnu jinni.  - ibnu jinni.  1. 

nurul izzah atirah mohd rasyid, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab al-kisa'i.  - tokoh penahu arab al-kisa'i.  1. 

nurhafizah abdul sambah, ruhil syamilah rusmizi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab tha'lab.  - tha'lab.  1. 

muhammad iqbal hanafi, safwan shafi`e, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab al-zujaji.  - al-zujaji.  1. 

muhammad iman mohd zaini, ahmad syauqi abdul hadi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab ibn 'aqil.  - ibn 'aqil.  1. 

siti nurhazwani md shah, murshidah hilmi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab rihlah ilmiah al-zamakhshari.  - rihlah ilmiah al-zamakhshari.  1. 

nurul nadiah mohammad aris, nurfathihah tahar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-farra'.  - tokoh penahu arab al-farra'.  1. 

nadzirah norudin, nor firdaus fitri abd hamid, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainall.  (2020).  tokoh penahu arab al- akhafish.  - tokoh penahu arab al- akhafish.  1. 

kaseh abu bakar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  model eec: panduan merekabentuk perkhemahan bahasa dalam talian.  - karnival arabic international e-innovation teaching & learning 2020 (aiitel2020).  1-28. 

nur syahirah azariah azaman, nurain shahidah samsudin, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-khalil ibn ahmad al-farahidi.  - al-khalil ibn ahmad al-farahidi.  1. 

nihal hannani izahar, nur najihah mokhtar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  hayat al- mubarrad (kehidupan al-mubarrad).  - 1. 

ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2019).  analisis simbol terhadap terjemahan sajak di hadapan al-quran karya kemala ke dalam bahasa arab.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  105-119. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, muhammad rabbani mazlan.  (2019).  pembelajaran bahasa arab untuk generasi y dan z di malaysia.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  1-16. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad & hakim zainal.  (2019).  poster k-novasi p&p ukm 2019.  - pendekatan kolaboratif-aktif dalam mu'askar lughawi. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, siti rohani jasni.  (2019).  poster k-novasi 2019.  - gamifikasi untuk pengukuhan kemahiran morfologi arab. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal.  (2019).  pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  54-70. 

suhaila zailani @ ahmad & zulkifli nawawi.  (2018).  mahir bahasa arab melalui permainan papan pasrif.  - impak sekolah @ ukm. 

ermy azziaty binti rozali;wan kamal bin mujani;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;farid bin mat zain;ezad azraai bin jamsari;suhaila binti zailani @ ahmad;azmul fahimi bin kamaruzaman;rabitah binti mohamad ghazali.  (2018).  model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w.  -

dr. suhaila zailani @ ahmad dan encik zulkifli nawawi.  (2018).  mahir bahasa arab melalui permainan papan tasrif.  - impak sekolah @ ukm. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2018).  pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran bahasa arab hari bahasa arab sedunia 2018.  - mu'askar lughawi vi kolaborasi strategik ukm, ilmi dan lmns. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  ujian diagnostik morfologi arab (udma) untuk mengesan kelemahan pelajar smka dalam ilmu sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, faizah jusoh, siti rohani jasni, nor asyikin hasan adali & nurul wardah nazifah razali.  (2018).  mahir kosa kata arab melalui permainan sullam al-najah.  - pertandingan k-novasi pengajaran dan pembelajaran 2018.  1. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, raja muhammad imran raja abdul aziz, syahidrul ashraff zamri.  (2018).  gamifikasi 1 minit, apa kata pelajar?.  - pertandingan k-novasi pengajaran dan pembelajaran 2018.  1. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi & siti rohani jasni.  (2018).  gamifikasi untuk pengukuhan nahu dan sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal & nor asyikin hasan adali.  (2017).  permainan sullam al-najah untuk meningkatkan kemahiran kosa kata.  - pertandingan inovasi pnp bahasa arab sempena hari bahasa arab sedunia 2017.  1. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  hikayat 1001 malam perngaruhi sastera melayu, filem malaysia.  - berita harian.  36. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  sistem tahkik dalam kajian manuskrip melayu.  - berita harian.  34. 

raja muhammad imran raja abdul aziz, syahidrul ashraff zamri, noorhaidatul najiha idris, nur kamariah ahmad, nurul syafina rosman, nur diyana azman, najla farahanim zamri, shafiqah abdul kader zailani & suhai.  (2017).  gamifikasi dan promosi kitab tajarub al-umam.  - gamefikasi nusus.  0. 

kaseh abu bakar, hakim zainal & suhaila zailani.  (2017).  mep: learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  - mep:learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  1. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0. 

rabitah mohamad ghazali, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  penghasilan peta interaktif dalam pengajaran kursus sejarah dan tamadun islam (sti).  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

salmah ahmad, suhaila zailani @ hj. ahmad, maheram ahmad.  (2016).  aplikasi tahqiq timur tengah dalam kajian manuskrip alam melayu.  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, hakim zainal.  (2016).  aplikasi papan permainan al-mushtaqqat.  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

mohd nur naqiuddin zaid,nor azam mohd sukor, zulfikha senin & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  al-madrasah al-basriah.  - poster kursus pppj 1233 sejarah tatabahasa arab.  1. 

norayah edip, siti attiyah marzuki & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta al-madrasah al-andalusiah.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

nur atikah mazlan, nurul iffah abdol rahim & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  usul al-nahw al-`arabi.  - poster kursus pppj 1233 sejarah tatabahasa arab.  1. 

aini ziyana azri, nur fitriah anis mohd nasri & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta tatawwur al-tafkir al-nahwi.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

nurul abidah yusoff, siti nur fatin farhana yusof & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta al-madrasah al-misriah.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

nus shaidatul akma mat salleh, nur fatihah mohamad `aasri & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta al-madrasah al-kufiah.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

saifullah mohd nasri, abdul rahim mohd ali, abu dzar ahmad, ahmad zawawi md yusof, muhammad izzuan zulkifly, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-mushtaqqat.  -

normawiyah suparman, munirah abd ghani, wan afifah megat idrus saiddi, nasibah ismail, nurul shuhada ismail @ musah, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-mushtaqqat.  -

siti nurul izah musa, nurul athirah mohd bakri, sharifah noorhidayah syed aziz, syahidatul aisyah sidek khalid, siti hajar basiron.  (2015).  `ilm al-ishtiqaq.  -

siti fatma mansor, nor arifah mohamed zemudin, juliah mahmod, siti hafizah mohamad nazeer, nurul izzah mohamed, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-asma` al-mushtaqqat.  -

suhaya deraman, fazlina fadzil, jazilah ramly, norsyuhada ashaari, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-ishtiqaq.  -

syaqiq ibrahim, zafrullah mohd sabri, lissailin baharudin, hilmi saparudin, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-asma` al-mushtaqqat.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad, hajah salmah ahmad, hakim zainal dan kaseh abu bakar.  (2015).  kem bahasa arab sebagai medium pemantapan kemahiran bahasa.  - seminar antarabangsa kurikulum b.arab: uin syarif hidayatullah jakarta dan fpi. 

nur adibah alias dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  perbandingan pilihan padanan perkataan antara kamus al-wasit dengan kamus idris al-marbawi.  - seminar antarabangsa kurikulum b.arab: uin syarif hidayatullah jakarta dan fpi. 

mohd nazry zulkifli , suhaila zailani @ ahmad.  (2015).  al-kisa`i.  -

ku nursyarieza ku harith, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2015).  sibawayh.  -

azlia cahyani ngalawi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-madrasah al-misriyyah.  -

nurhidayah hassan, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2015).  abu `ali al-farisi.  -

nur sariyah suhaimi, suahila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-akhfash al-awsat.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

nor azima mohd rodzi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-madrasah al-andalusiah.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

wardah al-jannah nazri, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  madrasah al-basariah.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

nur nabeela ilias, nurul asmak liana bakar, siti aishah ali, nabihah ismail @ ghazali, wan maherah wan muhammad, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-asma` al-mushtaqqat : ma akhadh min ghayruh wadl `ala shay`u mawsuf bi-sifat.  -

ku syarieza ku harith, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  sibawayh.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

siti nazihah yusof, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-farra`.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

syatirah mohd yusri, suhaila zailani @ hj. amad.  (2015).  ibn malik.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

tuan nurafifah tuan omar, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-khalil ibn ahmad.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  konsep 3k dalam peta minda al-mushtaqqat.  - k-novasi ukm. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  dokumentari tokoh tatabahasa arab.  - inovasi pengajaran dan pembelajaran k-novasi (karnival & kongres pengajaran dan pembelajaran ukm). 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  hassan bin thabit.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  al-sirah al-nabawiyah li ibn hisham.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  risalah abd al-hamid al-katib.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  intro pppj2312 kajian teks arab dan tamadun islam.  -

mohammad fahmi mustafa, siti norhamisah md desa, hasyimah ibrahim dan suhaila zailani.  (2014).  ibnu jinni.  -

nur azura roslan, siti fatimah mohd jais, syolehah agus dan suhaila zailani.  (2014).  ibnu hisham.  -

nur adibah alias dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab kitab al-ain.  -

nor asyikin hasan adali dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab jamharah al-lughah.  -

nurul syuhada ahmad dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab maqayis al-lughah.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  hadis tentang perumpamaan mukmin yang membaca al-quran.  -

mohammad fahmi mustafa dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab lisan al-arab.  -

nurul syuhada ahmad, nur adibah alias, nurul wardah nazifah razali, dan suhaila zailani.  (2014).  sibawayh.  -

mohd noor aiman mansor dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab asas al-balaghah.  -

mohd noor aiman mansor.  (2014).  poster perkamusan arab asas al-balaghah.  -

muhammad asyraf zainal dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab al-sihah.  -

ramadanti idrus dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab al-munjid fi al-lughah wa al-a`lam.  -

nor amirah tarmidzi dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab muhit al-muhit.  -

farhana nuratiqah redzuan, nur shakilah atiqah, marzieta azman & suhaila zailani.  (2014).  al-imam al-suyuti.  -

khazri osman, suhaila zailani.  (2012).  tahap penggunaan e-translate dalam penulisan bahasa arab pelajar fakulti pengajian islam.  - language & education conference. 

suhaila zailani @ hj ahmad dan nurhasma muhammad saad.  (2009).  padanan kata gantinama dan kata gelaran bahasa melayu dalam teks terjemahan hikayat 1001 malam.  - international conference on languages (upals icl 2009). 

nurhasma muhammad saad dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2009).  penggunaan kata pinjaman bahasa arab dalam enakmen undang-undang keluarga islam di malaysia..  - international conference on languages (upals icl 2009).