Penerbitan Lain-lain

sharifah mastura, khairul nizam,ahmad abas, mohd shahrul,mohd marzuki,mohd talib,rakmi,norghani,kamisah,lilia,zaini,rosniza,lam,mokhtar,novel,syarina,aslinda,ahmad tarmizi,azizah,khirunisa.  (2019).  loading analysis and carrying capacity study in pasir gudang.  - 1-384. 

khairul nizam abdul maulud, sharifah mastura bt. syed abdullah, wan juliana bt. wan ahmad, lam kuok choy, syarina binti md sah, mohd zulfahmie bin mohamat zawawi, nur khairun ayuni binti jusoh sukri.  (2019).  identifying the impacted area of the central forest spine by using temporal satellite image.  - 1-6. 

rosniza aznie che rose, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar.  (2019).  family planning practices among oil palm smallholders community.  - mpob november 2019.  10. 

azmaliza kamis, lam kuok choy.  (2019).  analisis trend kes denggi mengikut daerah di semenanjung malaysia tahun 2012-2016.  - buletin gis dan geomatik.  1-17. 

mokhtar jaafar,kadaruddin aiyub, lam kuok choy, mohd azlan abdullah.  (2019).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  1-128. 

mastura binti mahmud;mohd. yusof bin abdullah;musa zainal abidin bin othman;ruzy suliza hashim;mohd. ekhwan bin toriman;mohd azlan shah bin zaidi;suhana binti saad;haslina binti arshad;mustazar bin mansur;lam kuok choy;mohd adib bin ismail;nurul safaniza.  (2019).  kajian smart mamak.  - 1-7. 

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, mastura mahmud, noorazuan md. hashim, rosmiza mohd zainol, rosniza aznie che rose, lam kuok choy, azahan awang, junaidi awang besar, mohd azlan abdullah.  (2019).  dokumen konsolidasi kurikulum prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  -

rosniza aznie che rose, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar.  (2019).  happiness matters. family wellbeing among mpob oilpalm smallholders.  - mpob november 2019.  3. 

lam kuok choy, ekhwan toriman & mastura mahmud.  (2018).  laporan penyelidikan kra-2017-001: pemetaan lokasi kedai dan pembangunan pangkalan data gis projek smart mamak.  -

khairul nizam abdul maulud, sharifah mastura syed abdullah, wan juliana bt. wan ahmad, wan shafrina wan mohd jaafar, lam kuok choy, syarina binti md sah & nur khairun ayuni binti jusoh sukri.  (2018).  identifying the impacted area of the central forest spine by using temporal satellite image.  - seminar pembentangan kemajuan dan hasil penyelidikan geran kursi perubahan iklim ukm ysd. 

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, lam kuok choy & mohd azlan abdullah.  (2018).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi. 

ab samad kechot, novel lyndon, mohd nor shahizan ali, rahim aman, shahidi abdul hamid, ahmad azmi ariffin, lam kuok choy dan khazri osman.  (2018).  kajian dasar kebudayaan kebangsaan.  - 100. 

othman jaafar, md pauzi ahmad, khairul nizam abd maulud, firdaus hamzah, rozaimi, zaidi che cob, wan juliana, zaini sakawi, rosniza aznie, yusof, lam kuok choy, syarina, azizah, norhayati ahmad, wan lotfi,khirunnisa mazelan,.  (2017).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan sekitar batuan tengah dan tubir selatan (interim 3).  - pintar - ukm sustainabili. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, mokhtar jaafar, lam kuok choy & azmi awang.  (2017).  aplikasi pemetaan gis dalam sistem pengesan geopolitik di kawasan parlimen sri gading, johor, malaysia.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-15 (skim xv). 

lam kuok choy.  (2017).  the analysis of rainfall variability and response of oil palm phenology in tropical climate using modis vegetation index..  - faseh.  104-105. 

lam kuok choy.  (2016).  the analysis of rainfall variability and response of oil palm phenology in tropical climate using modis vegetation index..  - geospatial world forum 2016. 

lam kuok choy.  (2016).  the analysis of rainfall variability and response of oil palm phenology in tropical climate using modis vegetation index..  - 1. 

othman jaafar, pauzi abdullah, zaidi che cob, zaini sakawi, lam kuok choy, rosniza aznie, khairul nizam abdul maulud, wan juliana wan ahmad & firdaus hamzah.  (2016).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan sekitar batuan tengah dan tubir selatan (interim 2).  - environmental impact asse. 

othman jaafar, md pauzi ahmad, khairul nizam abd maulud, firdaus hamzah, rozaimi, zaidi che cob, wan juliana, zaini sakawi, rosniza aznie, yusof, lam kuok choi, syarina, azizah, norhayati ahmad, wan lotfi,khirunnisa mazelan,.  (2015).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan di sekitar batuan tengah & tubir selatan (laporan awal/inception).  - environmental impact asse. 

lam kuok choy, amirah audadi madzen, mokhtar jaafar, nur hakimah asnawi..  (2015).  respon fenologi kelapa sawit terhadap hujan.  - impak kongres 2015 @ ukm. 

othman jaafar, pauzi ahmad, firdaus hamzah, khairul nizam abd maulud, zaini sakawi,lam kuok choy, zaidi che cob, wan juliana, rosniza aznie.  (2015).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan sekitar batauan tengah dan tubir selatan (laporan interim 1).  - environmental impact asse. 

mokhtar jaafar, sharifah mastura syed abdullah, lam kuok choy, hafizi mat salleh.  (2015).  aktiviti radionuklid 7be dalam air hujan dan potensinya sebagai perunut hakisan tanih.  - impak: kongres 2015@ukm. 

lam kuok choy, amirah audadi madzen, mokhtar jaafar & nur hakimah asnawi..  (2014).  response fenologi kelapa sawit terhadap hujan..  - impak kongres 2015 @ ukm.