Penerbitan Lain-lain

salasiah hanin hamjah.  (2021).  pengurusan emosi bimbang menurut islam.  - 1-27. 

salasiah hanim hamjah.  (2021).  regional dialogue: recent islamic research and study trends in indonesia, malaysia, and thailand.  - 1-24. 

salasiah hanin hamjah.  (2021).  program cakna riqab 2.  - 1-20. 

wan kamal bin mujani;ruzian markom;siti marwany bt. abdul;hamzaini bin abdul hamid;salasiah binti hanin hamjah;ahmad munawar bin ismail;sahilah binti abd. mutalib;kartini binti aboo talib khalid;wan mohd hirwani bin wan hussain.  (2021).  menangani isu-isu sosio ekonomi dan politik dalam islam kontemporari bagi mencapai kesejahteraan komuniti .  -

salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2021).  ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan.  -

rosmawati binti mohamad rasit;zainab binti ismail;salasiah binti hanin hamjah;salmy edawati binti yaacob;muhammad adib bin samsudin;zulkefli bin aini;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami.  -

salasiah hanin hamjah.  (2021).  bahagia dunia akhirat.  - 1-29. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, norazman amat, md noor saper, abdul ghaffar surip, zaini said, rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari, zulkefli aini, muhammad adib samsudin, che maryam ahmad, ahmad irdha mokhtar, hasa.  (2021).  e-terapi keluarga sakinah.  - 1-145. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah.  (2021).  covid-19 ujian atau musibah?.  - suaranita.  6-7. 

salasiah hanin hamjah.  (2021).  mardhatillah matlamat keluarga bahagia.  - 1-38. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah.  (2021).  kekuatan spiritual menghadapi pkp.  - suaranita (buletin sukmanita ukm).  7. 

salasiah hanin hamjah.  (2021).  pengurusan emosi dan stres dalam era pandemik covid-19.  - 1-35. 

wan ibrahim wan ahmad,salasiah hanin hamjah,norazman amat,md. noor saper, fadilah mohamed,che rozita che abd rahman,rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari,zulkifli aini,zaini said,che maryam ahmad,mahnessa a. kadir,hasanah abd. khafidz et al..  (2020).  development of e-therapy for sakinah family.  - the first international webinar on social science.  1. 

salasiah hanin hamjah.  (2020).  pengurusan emosi wanita.  - 1-40. 

salasiah hanin hamjah.  (2020).  pendekatan ilaj khuluq rawatan personaliti narsisistik.  - 1-29. 

wan ibrahim wan ahmad,salasiah hanin hamjah,norazman amat,md. noor saper, fadilah mohamed,che rozita che abd rahman,rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari,zulkifli aini,zaini said,che maryam ahmad,mahnessa a. kadir,hasanah abd. khafidz et al..  (2020).  8 marital relationship problems.  - the first international webinar on social science.  1. 

salasiah hanin hamjah.  (2020).  beza pensyarah dulu dan kini.  - sinar harian.  20. 

a`dawiyah binti ismail;zainab binti ismail;salasiah binti hanin hamjah;haziyah binti hussin;mohd al adib bin samuri;rosmawati binti mohamad rasit.  (2020).  kesedaran mengenai keganasan terhadap wanita dalam kalangan pekerja wanita: kajian di kuala lumpur.  -

rosmawati mohamad rasit, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, salmy edawati yaacob, adawiyah ismail, siti jamiaah abd jalil, hasanah abd. khafidz, nozira salleh, a'thiroh masyaa'il tan, suariza@hidayah muhammad, azimah misrom.  (2020).  pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia.  - 52. 

fariza bt. md. sham; jawiah binti dakir; noor aziah binti mohd awal; siti rugayah binti tibek; salasiah binti hanin hamjah; a`dawiyah binti ismail; siti maheran binti ismail @ ibrahim.  (2020).  program pemantapan kekuatan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka.  - 1-5. 

salasiah hanin hamjah, wan kamal mujani, haziyah hussin, rosmawati mohamad rasit, ahmad munawar ismail, izzah nur aida zur raffar, azizi ahmad termizi.  (2020).  role of spiritual aspect in building a prosperous society at putrajaya.  - university for society (u4s) international conference.  1-14. 

salasiah hanin hamjah.  (2020).  membanding, resah atau bahagia.  - akhbar sinar harian.  20. 

wan ibrahim wan ahmad, zainab ismail, suzaily wahab, salasiah hanin hamjah, muhammad adib samsudin, hazlin kadir@shahar, hielda noviyanty.  (2020).  family as a partner of public health: exploring the roles of the family in health promotion and mental health prevention.  - first international webinar on social science.  1. 

salasiah hanin hamjah.  (2019).  bahagia menurut perspektif imam al-ghazali.  - suaranita, persatuan sukmanita ukm.  7-8. 

jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13. 

salasiah hanin hamjah.  (2019).  tadbir urus patuh syariah.  - dewan tamadun islam.  4-8. 

rosmawati mohamad rasit , zainab ismail, salasiah hanin hamjah, muhammad adib samsudin, zulkefli aini, salmy edawati yaacob, shahrul nazmi sannusi , md rozalafri johori.  (2019).  laporan teknikal psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami (frgs/1/2017/ssio3/ukm/02/6).  - 1-20. 

salasiah hanin hamjah.  (2018).  gila bukan jalan mati.  - majalah alislam. 

salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar, rosmawati mohamad rasit & zuliza mohd kusrin.  (2018).  adolescents perception of fathers leadership style in the family.  - international conference on business, economy, social sciences and humanities (bessh) academic fora. 

salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar, rosmawati mohamad rasit & zuliza mohd kusrin.  (2018).  adolescents perception of fathers leadership style in the family.  - conference proceedings on business economic, social science and humanities. 

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini aboo talib, rosmawati rasit, muhammad rahim & izzah nur aida.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya.  -

rosmawati mohamad rasit,salasiah hanin hamjah, fariza md. sham , muhamad faisal ashaari, mohd izhar ariff mohd kashim, zulkefli aini, shahrul nazmi sannusi, azimah misrom, nur hikmah yahya.  (2018).  kumpulan penyelidikan inovasi-2017-003 penghasilan filem pendek dakwah berdasarkan modul "da`eiscript2screen" bengkel penulisan skrip patuh syariah.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm. 

muhamad faisal bin asha`ari;md. sapar @ mohd. safar bin hasim;salasiah binti hanin hamjah;rosmawati binti mohamad rasit.  (2018).  pembangunan indikator khurafat dalam filem bergenre seram dan mistik.  -

wan kamal mujani & salasiah hanin hamjah.  (2018).  penstrukturan fpi melestarikan kecemerlangan.  - buletin fakulti pengajian islam (futuristik). 

salasiah hanin hamjah & azmul fahimi kamaruzaman.  (2018).  penyelidikan berimpak melalui hubungan dengan industri 2017 - 2018 fpi.  - buletin fakulti pengajian islam (futuristik). 

salasiah hanin hamjah & jaffary awang.  (2018).  pengiktirafan kepakaran ahli akademik fpi.  - buletin fakulti pengajian islam (futuristik). 

salasiah hanin hamjah & latifah abdul majid.  (2018).  penerbitan akademik warga fpi terus unggul.  - buletin fakulti pengajian islam (futuristik). 

salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2018).  pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya.  -

azizi ahmad termizi, salasiah hanin hamjah, imran ho abdullah, shamsul amri baharudin, wan kamal mujani, hamzah jusoh, kartini aboo thalib, habibah ahmad, jaffary awang, ahmad munawar ismail, haziyah hussin, rosmawati mohamad rasit, fatimah wati halim et.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya 2018-2022.  - 64. 

rosmawati binti mohamad rasit;siti rugayah binti tibek;salasiah binti hanin hamjah;muhamad faisal bin asha`ari;muhammad adib bin samsudin;ahmad irdha bin mokhtar;zulkefli bin aini.  (2018).  pengukuran parameter komunikasi silang budaya terhadap pembangunan industri pelancongan islam berdasarkan produk perhotelan patuh syariah di malaysia.  -

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & hasbi mat harun.  (2018).  kecemerlangan penyelidikan fpi 2017 - 2018.  - buletin fakulti pengajian islam (futuristik). 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah, fariza md.sham, zulkefli aini, muhamad faisal asha'ari, mohd izhar ariff mohd kashim, shahrul nazmi sannusi & azimah misrom..  (2018).  anugerah harta intelek negara 2018 (filem pendek dakwah berdasarkan modul 'daiescript2screen' bengkel penulisan skrip patuh syariah).  -

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah, azimah misrom & nur hikmah yahya.  (2018).  socio-cultural discourse of muslim society in social semiotics aspect of advertising text in malaysia.  - international conference business, economics, social science & humanities. 

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini abo talib, rosmawati mohamad rasit, mohammad rahim kamaludin.  (2018).  rampai penyelidik fakulti pengajian islam ukm 2018.  - blueprint masyarakat sejahtera putrajaya. 

rosmawati mohamad rasit, . zainab ismail, salasiah hanin hamjah, salmy edawati yaacob, zulkefli aini , muhammad adib samsudin, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori, azimah misrom & nur hikmah yahya.  (2018).  kumpulan penyelidikan frgs/1/2017/ssi03/ukm/02/6 : psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm. 

salasiah hanin hamjah, moktar hussain.  (2017).  buletin futuristik fpi.  - jurnal di fakulti pengajian islam. 

latifah abdul majid, salasiah hanin hamjah.  (2017).  buletin futuristik fpi.  - pengiktirafan hasil penulisan fpi. 

jamiah manap, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, arena che kasim, aizan sofia, salina nen, nor jana saim, norul huda sarnon, noordeyana tambi, mohd rezal hamzah, mohd wisman, nurul nabila mohd izani.  (2017).  mkkz unleashing the potential of the z generation.  - faseh fssk research highlights.  94-95. 

wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, mohd nasran mohamad, roziah sidik@mat sidek, shofian ahmad, salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib khalid & haziyah hussin.  (2017).  pelan pelaksanaan 2016-2018 indeks syariah malaysia.  - 92. 

a`dawiyah ismail, salasiah hanin hamjah, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 1-182. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid, hasbi mat harun.  (2017).  buletin futuristik fpi.  - dana penyelidikan dan inovasi fpi bertambah. 

jamiah manap, aizan sofia amin, arena che kasim, fazilah idris, noordeyana tambi, salasiah hanin hamjah, mohammad rezal hamzah, norul huda sarnon, norjana saim, salina nen, siti fardaniah abdul aziz & nurul nabila mohd izani.  (2017).  laporan akhir penyelidikan frgs pembangunan modul kemahiran keibubapaan bagi mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z) frgs/1/2014/ssi09/ukm/02/6.  - measuring social capital:. 

izzah nur aida zur raffar & salasiah hanin hamjah.  (2017).  personaliti bapa menurut perspektif islam dan aplikasinya dalam keluarga.  - persidangan antarabangsa komuniti muslim dan pemikiran. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen, nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  - international conference on social and economic development (icsed) 2016, universiti malaysia terengganu. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  -

salasiah hanin hamjah.  (2016).  penat menjadi baik! berpatah balik setelah berhijrah.  - majalah al-islam.  20-22. 

salasiah hanin hamjah.  (2016).  hendak bela ular? usahlah.  - majalah al-islam. 

salasiah hanin hamjah.  (2016).  susu ibu mudah..menjadi susuan sukar.  - majalah al-islam. 

rosmawati binti mohamad rasit, siti rugayah binti tibek, razaleigh bin muhamat @ kawangit, muhamad faisal bin asha`ari, salasiah binti hanin hamjah, zabidi mohamed.  (2015).  pembinaan modul melalui program realiti ‚??kaatib senario‚?? siri pencarian penulis skrip filem dan drama patuh syariah.  -

salasiah hanin hamjah.  (2015).  pena ketua editor.  - buletin futuristik. 

nurul qolbi mohd ngalim, muhammad adib samsudin, ahmad irdha mokhtar, muhammad faisal asaari & salasiah hanin hamjah.  (2015).  pemeliharaan akal (hifz al-`aql) dalam gaya hidup profesional muslim: satu kajian literatur.  - kolokium antarbangsa, jejak warisan ilmu islam ke brunei. 

nurul qolbi mohd ngalim, ahmad irdha mokhtar, salasiah hanin hamjah & abu dardaa mohamad.  (2015).  keutamaan dalam kualiti hidup saudara baru menurut perspektif maqasid syariah.  - bicara dakwah 2015. 

halimatussakdiah binti ali, salasiah hanin hamjah.  (2015).  kepentingan gaya hidup islam dalam konteks saudara baru.  - bicara dakwah 2015. 

salasiah hanin hamjah & moktar hussain.  (2015).  penerbitan dan penyelidikan domain hakiki akademik.  - buletin futuristik. 

izzah nur aida zur raffar & salasiah hanin hamjah.  (2015).  musibah banjir daripada perspektif islam.  - suaranita. 

rosmawati mohamad rasit, siti rugayah tibek, salasiah hanin hamjah, fariza md. sham, muhamad faisal asha`ari, muhammad adib samsudin, a`dawiyah ismail.  (2015).  mengangkat elemen patuh syariah dalam karya filem di malaysia.  - impak kongres 2015. 

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, mohd al-adib samuri, fariza md. sham, zuliza mohd. kusrin & zainab ismail.  (2015).  modul spiritual islam dalam menangani masalah remaja hamil luar nikah.  -

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, mohd al-adib samuri, fariza md. sham, zuliza mohd kusrin & zainab ismail.  (2015).  modul spiritual islam dalam menangani masalah remaja hamil luar nikah.  - impak kongres 2015@ukm. 

fariza md sham, salasiah hanin hamjah, rozmi ismail, intan farhana saparudin, siti norlina muhamad & mohd izhar ariff mohd kashim.  (2015).  simptom histeria remaja sekolah di kesan lebih awal melalui hysti.  - impak. 

nur syazwina mustapa & salasiah hanin hamjah.  (2015).  pengiktirafan momentum kecemerlangan kakitangan.  - buletin futuristik. 

nur syazwina mustapa & salasiah hanin hamjah.  (2015).  pengiktirafan luar aahli akademik di persada kebangsaan.  - buletin futuristik. 

zulkefli aini, abd. hakim mohad, rosmawati mohamad rasit, muhammad faisal asha`ari, siti rugayah tibek, muhammad adib samsudin, salasiah hanin hamjah, ahmad irdha mokhtar, s. salahudin suyurno.  (2014).  komunikasi dakwah antara budaya dalam masyarakat majmuk di sabah.  - seminar serantau dakwah dan etnik. 

rosmawati mohamad rasit, prof. siti rugayah tibek, assoc. prof. salasiah hanin hamjah, assoc. prof. fariza md sham, muhamad faisal ashaari, muhammad adib samsudin.  (2014).  educating film audience through social cognitive theory (sct) reciprocal model.  - international conference on new horizons in education (inte 2014). 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2014).  tahap penghayatan agama warga tua: kes warga tua di pondok moden al-jenderami, sepang selangor malaysia.  - seminar pascasarjana indonesia-malaysia ke-1. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah, siti rugayah tibek, muhamad faisal ashaari.  (2014).  penerimaan aplikasi web 2.0 melalui sistem i-folio dalam kalangan pelajar modul komunikasi islam berdasarkan teori resapan inovasi rogers (1983).  - seminar pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah, siti rugayah tibek, muhammad faisal ashaari, muhammad adib samsudin, zulkefli aini & ahmad irdha mokhtar.  (2014).  industri pelancongan islam dan pembangunan etnik di malaysia.  - regional seminar on dakwah & etnicity (rsde). 

intan farhana saparudin & fariza md sham.  (2014).  faktor gangguan emosi dalam fenomena histeria massa remaja muslim.  - buku abstrak kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2013. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, fariza md. sham, rosmawati mohd. rasit, adawiyah ismail.  (2014).  spiritual approach in managing work-related stress of academicians.  - international conference on new horizons in education. 

salasiah hanin hamjah.  (2014).  ilaj bi al-khuluq dan ldk-penceramah jemputan kursus lanjutan kaunseling syarie, ilim.  -

salasiah hanin hamjah.  (2014).  pengurusan stress dan konflik rumahtangga-penceramah jemputan seminar aku terima nikahnya.  -

salasiah hanin hamjah.  (2014).  komunikasi efektif suami isteri-penceramah jemputan seminar aku terima nikahnya.  -

rosmawati mohamad rasit, siti rugayah hj. tibek, salasiah hanin hamjah, fariza md. sham, adawiyah ismail, muhamad faisal ashaari, muhamad adib samsudin.  (2014).  mengangkat elemen patuh syariah dalam karya filem di malaysia.  - impak kongres 2015. 

salasiah hanin hamjah.  (2014).  jom atasi stress-penceramah jemputan program citra siswi.  -

adawiyah ismail, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, haziyah husien, mohd. al-adib samuri, suhaila mohd. sharil.  (2014).  bentuk-bentuk keganasan terhadap wanita di tempat awam : tinjauan literatur.  - seminar pasca-sarjana indonesia-malaysia. 

adawiyah ismail, salasiah hanin hamjah & fairuz hafiizh othman.  (2014).  islah sikap masyarakat berjiran terhadap orang asli menurut islam di sungai raia.  - seminar antarabangsa dakwah & etnik 2014. 

salasiah hanin hamjah.  (2014).  penyucian jiwa: pengaruhnya kepada keberkesanan latihan.  - konvensyen latihan islam peringkat kebangsaan kali ke 3. 

salasiah hanin hamjah izzah nur aida zur raffar rosmawati mohamad rasit.  (2014).  filem dan gaya kepimpinan keluarga melayu analisis dari perspektif islam.  - regional seminar on dakwah and ethnicity. 

jabatan kemajuan islam malaysia jakim.  (2013).  modul bantuan kendiri.  - 273. 

jabatan kemajuan islam malaysia.  (2013).  manual kaunseling syarie.  - 319. 

azyyati mohd nazim,fariza md sham,salasiah hanin hamjah.  (2013).  pendekatan ngo wanita islam dalam menangani remaja berisiko di kuala terengganu.  - international seminar on islamic jurisprudence in contemporary society 2013(islac 2013). 

muhammad adib samsudin, ahmad munawwar ismail, jaffary awang, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, zamri arifin, ahma.  (2013).  isu pengajaran subjek kaedah penyelidikan (pppy6283) fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia menurut perspektif penysarah pengajar.  - abstract international conference on social education and community. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanim hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rosidah jemain, elmi baharuddin.  (2012).  pembinaan indeks kecerdasan rohani warga tua di kompleks warga emas al-jenderami, selangor.  - strategi peningkatan moti.  2-63. 

fariza md sham, salasiah hanin hamjah, rozmi ismail, ruzanna zamzam, siti norlina muhamad & mohd izhar ariff mohd kashim.  (2012).  histeria: punca dan kaedah manangani menurut perspektif psikologi islam.  - strategi peningkatan moti. 

nazirah kamal basah, salasiah hanin hamjah, zainab ismail, fariza md.sham, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri dan rosmawati mohd rasit.  (2012).  faktor-faktor yang menyumbang kepada kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja.  - seminar gerakan dakwah dan cabaran semasa peringkat kebangsaan "tribulasi & mehnah membina kematangan dakwah". 

salasiah hanin hamjah (dr.) & roshimah shamsudin (dr.).  (2011).  pengurusan emosi wanita bekerjaya daripada perspektif al-sunnah..  - international conference on humanities. 

salasiah hanin hamjah.  (2011).  perubahan emosi dan tingkahlaku saudara kita selepas memeluk islam.  - wacana dakwah saudara muslim. 

salasiah hanin hamjah.  (2011).  pendekatan kaunseling dakwah kepada saudara baru orang asli..  - seminar isu-isu orang asli & peribumi.. 

fariza md sham, salasiah hanin hamjah, mohd. izhar ariff, rozmi ismail, siti norlina mohamed, ruzanna zamzam & jalal yusuf..  (2011).  a study of hysteria among youth in a secondary school in malaysia..  - abstract international congress on psychology, religion and culture, university of tehran & psychology and counseling organization of i.r iran on may 14-16, 2011. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, adawiyah ismail & nadhirah mohd. arib..  (2011).  kaedah penerapan ibadah dalam kaunseling: satu tinjauan awal..  - perkama international counseling convention. 

salasiah hanin hamjah..  (2011).  pendekatan spiritual dalam dakwah menerusi youtube..  - bicara dakwah ke -10. 

salasiah hanin hamjah.  (2010).  jaga hati agar tidak sakit.  - remix, utusan karya. 

fariza md sham,rozmi ismail,ruzana zamzam,salasiah hanin hamjah,mohd izhar ariff mohd kashimi,siti norlina muhammad,mohd yusof abd.jalal.  (2010).  histeria dalam kalangan remaja:faktor dan simptom.  - seminar penyelidikan dakwah,kerohanian & pembangunan islam. 

fariza md. sham, salasiah hanin hamjah, mohd izhar ariff mohd kashim, siti norlina muhammad, farah wahidah mohd yusof, ruzanna zamzam, rozmi ismail.  (2010).  kebahagiaan jiwa menurut miskawayh.  - seminar serantau islam dan kesejahteraan sejagat. 

salasiah hanin hamjah.  (2010).  materialisme merosakkan peradaban.  - majalah tamadun islam.  4-7. 

salasiah hanin hamjah.  (2010).  usahlah bersedih.  - remix. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  pengurusan kaunselling pk mains.  -

salasiah hanin hamjah.  (2009).  amalan sunnah di hari raya.  - remix, utusan karya. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  konsep manusia dan personaliti dari perspektif al-ghazali.  -

salasiah hanin hamjah.  (2009).  kerohanian dan kecemerlangan.  - remix, utusan karya. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  doa : senjata orang beriman.  - remix, utusan karya. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  bersaing ke arah kebaikan.  - remix, utusan karya. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  unsur dakwah dan mujahadal al-nafs menurut al-ghazali dalam kartun animasi upin & ipin.  -

salasiah hanin hamjah.  (2009).  kawal perasaan dengki.  - remix, utusan karya. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  faktor peningkatan motivasi belajar dalam kalangan pelajar universiti..  -

salasiah hanin hamjah.  (2009).  berdakwah juga tanggungjawab remaja.  - remix, utusan karya. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  semai rasa syukur dalam jiwa.  - remix, utusan karya sdn bhd.. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  spiritual dalam kaunseling : kepentingan dan cabaran.  - isoitt 2. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  memilih teman.  - remix. 

salasiah hanin hamjah & a`dawiyah ismail.  (2009).  cabaran dan strategi dakwah kepada non muslim dalam kaunseling.  - seminar antarabangsa dakwah dan multi etnik. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  konsep manusia dan personaliti dari perspektif al-ghazali.  - wacana ilmiah pengajian psikologi islam, kolej universiti islam antarabangsa selangor. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  pengurusan kaunseling di pusat kaunseling majlis agama islam negeri sembilan (pk mains).  - bicara dakwah viii. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  unsur dakwah dan mujahadah al-nafs menurut al-ghazali dalam kartun animasi upin & ipin.  - national seminar, media & islamic thinking. 

salasiah hanin hamjah.  (2009).  cabaran dan strategi dakwah kepada non muslim dalam kaunseling.  -

sulaiman ibrahim, badlihisham mohd nasir, fariza md sham, salasiah hanin md sham dan othman talib.  (2008).  pertubuhan kebajikan islam lebanon : tinjauan awal ke arah pemantapan institusi ahl al-sunnah wa al-jama`ah di malaysia.  - seminar kebangsaan malaysia-west asia relations :prospect and challenges. 

salasiah bt hanin hamjah.  (2007).  hubungan kesihatan mental dan islam.  - al-islam.