Penerbitan Lain-lain

zaleha yazid.  (2019).  fleksibiliti kepemimpinan dalam era digital.  - berita harian.  10. 

zaleha yazid, md daud ismail, siti noor kamaliah, abu hanifah ayob, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, mohd rashan shah robuan..  (2018).  garis panduan penerimaan lawatan antarabangsa fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  - 1-2. 

zaleha yazid.  (2018).  exploring leader positioning in self-managed team (smt).  - international studying leadership conference 2018. 

zaleha yazid, md daud ismail, siti noor kamaliah, abu hanifah ayob, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, mohd rashan shah robuan..  (2018).  garis panduan permohonan universiti luar untuk mengadakan seminar/bengkel di fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  - 1-3. 

zaleha binti yazid;rosmah bt. mat isa;aisyah binti abdul rahman;shifa binti mohd nor;khairul akmaliah bt. adham.  (2018).  developing a framewrok of organising self-managed team: the role of leadership.  -

zaleha yazid.  (2018).  pengurusan konflik dalam kumpulan kerja swaurus.  -

sharifah fatihah syed hussin, zaleha yazid.  (2018).  meneroka faktor mempengaruhi motivasi mahasiswa.  -

zaleha yazid, norazila mat.  (2018).  meneliti faktor yang mempengaruhi perhubungan dalam kumpulan kerja.  -

zaleha yazid.  (2018).  cabaran pengantarabangsaan mahasiswa.  - berita harian.  11. 

zaleha yazid.  (2018).  lahir graduan bertaraf global.  - harian metro.  36-37. 

zaleha yazid.  (2018).  conflict management in project teams.  - international conference on social entrepreneurship, economics and management studies (seem). 

zaleha yazid.  (2018).  basic english part 5 - untuk kakitangan fep.  - 1-10. 

zaleha yazid.  (2017).  basic english part 3 - untuk kakitangan fep.  - 1-7. 

zaleha yazid.  (2017).  basic english part 2 - untuk kakitangan fep.  - 1-7. 

zaleha yazid.  (2017).  basic english part 4 - untuk kakitangan fep.  - 1-8. 

zaleha yazid.  (2017).  exploring conflict management and leadership in self-managed team..  - 1-16. 

zaleha yazid.  (2017).  basic english part 1 - untuk kakitangan fep.  - 1-7. 

zaleha yazid.  (2017).  self-managed project team leadership process: an exploration.  - 1-15. 

zaleha yazid.  (2017).  qualitative methods in conducting research - research meethod - gsb.  - 1-26. 

amiratul nadiah hasan, aisyah abdul-rahman and zaleha yazid.  (2016).  the practices of shariah governance at islamic fund management companies: case of malaysia.  - book of abstract: 4th aicif 2016 - asean international conference on islamic finance: a re-evaluation and way forward. 

rasidah arshad, ida rosnita ismail, roshayati abd hamid, zaleha yazid.  (2016).  exploring the effect of workplace incivility on team performance.  - australian and new zealand academy of management. 

khairul akmaliah adham, zaleha yazid.  (2016).  kebijaksanaan ketua projek.  - dewan masyarakat.  20-21. 

zaleha yazid.  (2016).  leadership in leaderless team?.  - global human capital challenges for knowledge driven organization symposium 2016. 

amiratul nadiah hassan, aisyah abdul-rahman, zaleha yazid.  (2016).  shariah governance practices at islmaic fund management companies.  - pertandingan poster sempena kolokium siswazah fakulti ekonomi dan pengurusan 2016. 

zaleha yazid.  (2016).  kepemimpinan efektif jana produktiviti.  - berita harian. 

amiratul nadiah hassan, aisyah abdul-rahman & zaleha yazid.  (2016).  shariah governance practices at islamic fund management companies.  - ifbbe 2016 islamic finance, banking & business ethics global conference. 

zaleha binti yazid, khairul akmaliah bt. adham.  (2015).  exploring the effects of conflict towards the social dynamics of project teams in malaysia.  -

khairul akmaliah bt. adham, roshayati binti abdul hamid, wan mohd hirwani bin wan hussain, mohd. ezani bin mat hassan, nik mutasim bin haji nik ab. rahman, rosmah bt. mat isa, et. al..  (2015).  exploring islamic perspective on transformative service for societal well-being.  -

khairul akmaliah adham,mohd ezani mat hassan,nik mutasim nik ab rahman,low soo wah, rosmat mat isa,zizah che senik,nur atiqah abdullah,zaleha yazid,adlin masood.  (2015).  doctoral program in management: research process, industry relations and socialization within the research communities.  - producing global workface. 

khairul akmaliah adham,mohd fuaad said,adriana mohd rizal,mohd iqbal abdul wahab,hasmiah kasimin,mohd ezani mat hassan,nik mutasim nik ab rahman,rosmah mat isa,aini aman,adlin masood, et al.  (2015).  exploring islamic perspective on transformative service for societal well-being.  - reforming the grey areas. 

zaleha yazid.  (2015).  pengurusan konflik jamin kecemerlangan organisasi.  - harian metro. 

khairul akmaliah bt. adham, low soo wah, rosmah bt. mat isa, noreha bt. halid, adlin binti masood, zaleha binti yazid, zizah binti che senik, norazila bt. mat, mohd fuaad said.  (2014).  business sustainability and strategies for growth.  -

zaleha yazid.  (2014).  modul pengurusan konflik bagi kursus sijil hubungan etnik - institut kajian etnik ukm dan jabatan perpaduan dan integrasi nasional (jpnin).  -

zaleha yazid.  (2014).  exploring leadership in self-managed teams in malaysia.  - workshop on "improving your manuscript" ukm gsb & fep 2014. 

zaleha yazid, barbara simpson.  (2013).  the promise of self-management and the actuality of leadership.  - xii international studying leadership conference rome italy.