Penerbitan Lain-lain

ermy azziaty rozali.  (2020).  sejarah dan tamadun islam zaman abbasi era kedua.  - 1-41. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  semakan program pengajian.  - 1-11. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  survival kerajaan uthmaniyah di timur tengah dan afrika utara.  - 1-22. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  bahagian perancangan dan peningkatan kualiti.  - 1-17. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  kemerosotan kerajaan umayyah.  - 1-12. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  kepimpinan pengetua dalam pengurusan akademk pemberi pengajian tinggi.  - 1-36. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  jerayawara kerangka pendidikan ukm 4.0 dan program sijil profesional.  - 1-24. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pembangunan program sijil pengajian islam keperluan dan proses.  - 1-45. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  permurnian semakan major dokumentasi spk ppps.  - 1-10. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pengenalan tamadun islam.  - 1-13. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pengukuran hasil pembelajaran dan sistem ihpp.  - 1-32. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penjajaran konstruktif prinsip dan pelaksanaan.  - 1-20. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  strategi penulisan latihan ilmiah.  - 1-8. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  asia tenggara sebelum kedatangan islam.  - 1-50. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  dunia islam abad ke-19.  - 1-20. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  code of practice for programme acreditation.  - 1-26. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  gerakan kemerdekaan di asia tenggara.  - 1-50. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  gerakan nasionalisme di dunia islam.  - 1-20. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  kerajaan-kerajaan islam di asia tenggara.  - 1-75. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  konflik-uthmaniyah eropah di balkan.  - 1-22. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  latar belakang dunia islam abad ke-20.  - 1-30. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  taklimat pelaksanaan apel c di ukm.  - 1-37. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pelaksanaan obe di ukm.  - 1-14. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maheram ahmad, zamri arifin, farid mat zain, ermy azziaty rozali, rabitah mohamad ghazali, nik farhan mustapha, nurazan mohmad rouyan.  (2020).  pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia.  - 1-28. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pembaharuan era tanzimat pembaharuan atau pembaratan.  - 1-22. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  ketenteraan zaman sultan selim iii.  - 1-23. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pemgukuran hasil pembelajaran dan sistem ihpp.  - 1-13. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penjajahan barat ke atas asia tenggara.  - 1-65. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penubuhan republik turki moden.  - 1-15. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penyebaran islam di asia tenggara.  - 1-65. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penyelesaian perang dunia pertama.  - 1-22. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  perang dunia pertama dan penglibatan uthmaniyah.  - 1-31. 

ermy azziaty binti rozali;wan kamal bin mujani;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;farid bin mat zain;ezad azraai bin jamsari;suhaila binti zailani @ ahmad;azmul fahimi bin kamaruzaman;rabitah binti mohamad ghazali.  (2018).  model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w.  -

wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;siti rugayah binti tibek;roziah bt. sidik @ mat sidek;noor inayah bt. yaa`kub;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid.  (2018).  persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia.  -

wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;mohd. nasran bin mohamad;maheram bt. ahmad;roziah bt. sidik @ mat sidek;azmi bin aziz;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid;prof. mad.  (2018).  persepsi masyarakat multi-etnik terhadap wakaf pendidikan tinggi negara.  -

ermy azziaty rozali, shahrir abdullah.  (2018).  garis panduan pembangunan program akademik universiti awam.  -

wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, mohd nasran mohamad, roziah sidik@mat sidek, shofian ahmad, salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib khalid & haziyah hussin.  (2017).  pelan pelaksanaan 2016-2018 indeks syariah malaysia.  - 92. 

fariza md sham,dato noor aziah mohd awal, datin paduka jawiah dakir, siti rugayah tibek, roziah sidik@mat sidek, ermy azziaty rozali,, adawiyah ismail, muhammad hilmi jalil, mohd al adib samuri, siti maheran ismail@ibrahim,.  (2017).  pembinaan modul pemantapan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka.  - mesyuarat majlis agama islam melaka (maim) dan institut islam hadhari. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

adawiyah ismail, najah nadiah amran, ermy azziaty rozali.  (2016).  kecemerlangan pelajar dalam akademi pendakwah muslimat..  - buletin fpi (futuristik).  7. 

adawiyah ismail, najah nadiah amran, ermy azziaty rozali.  (2016).  malam anugerah gemilang 2016 iktiraf kecemerlangan pelajar.  - buletin fpi (futuristik).  24. 

ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari dan farid mat zin.  (2015).  bulletin futuristik.  - penerbitan dokumentari tv3 moa fpi & primeworks studio. 

shamsul amri bin baharuddin, ahmad rizal bin mohd yusof, nazri bin muslim, chong sheau tsuey, ermy azziaty binti rozali, denise koh choon lian, nurhafilah binti musa, sharipah nor puteh, et. al..  (2015).  kesepaduan sosial negara.  -

latifah abdul majid, ermy azziaty rozali.  (2015).  graduan berkompeten pendaulat amanah negara.  - buletin futuristik. 

wan kamal mujani, azmi aziz, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib @ khalid, ahmad nidzamuddin sulaiman, siti rugayah hj. tibek, mohd nasran mohamad mohamad zaidin mat @ mohamad.  (2014).  laporan akhir sub projek wasatiyyah dalam kesepaduan sosial.  - reforming the grey areas. 

ermy azziaty rozali.  (2014).  mengingati sejarah penubuhan malaysia.  - berita harian. 

muhammad adib samsudin, ahmad munawwar ismail, jaffary awang, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, zamri arifin, ahma.  (2013).  isu pengajaran subjek kaedah penyelidikan (pppy6283) fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia menurut perspektif penysarah pengajar.  - abstract international conference on social education and community. 

wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, azyati azhani mohd mazuki.  (2013).  cabaran politik dan agama dalam kesepaduan sosial.  - seminar program kesepaduan sosial negara ii. 

ermy azziaty rozali.  (2011).  sumbangan sheikh abdullah al-ghamadamisi bidang pendidikan dan gerakan islah.  - buletin ikrab. 

ermy azziaty rozali.  (2010).  abdullah abdul rahman dalam "matahari memancar tarikh kerajaan jepun" : cabaran membina kemajuan bangsa.  - persidangan antarabangsa islam dalam masyarakat malaysia. 

kamaruzaman yusof, ideris endot, saidatul ermy azti razali.  (2008).  sheikh abdullah al-maghribi al-ghadamishi dan akhbar saudara : satu pengenalan.  - nadwah ilmiah thaniyah haul sheikh abdullah al-ghadamishi (al-maghribi) durah fi al-da;wah wa ala`lam fi bilad al-malaya.