Penerbitan Lain-lain

salina nen.  (2022).  lgbt: aku keliru! kembali kepada fitrah.  - 1-19. 

salina nen.  (2022).  rekabentuk penyelidikan kualitatif.  - 1-18. 

salina nen.  (2022).  modul 5 kesihatan mental di tempat kerja.  - 1-19. 

salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) covid-19.  - 1-89. 

siti marziah zakaria, norizan razak, salina nen, norlida ariffin, kamalia kamisan.  (2021).  domestic violence: the social impact of the movement control order.  - 5th kanita international conference on gender studies (kicgs 2021).  1-11. 

salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, noremy md akhir, hilwa abdullah @ mohd nor.  (2021).  depression, anxiety and fear during the covid-19 pandemic movement control order (mco) in malaysia.  - international conference on humanities and social sciences (ichsos) 2021.  1-12. 

nasrudin subhi, mohd nasir selamat, norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, syafiiqah ali.  (2021).  genius remaja: memperkasa remaja dengan acuan bahasa melayu.  - 1. 

siew wen loh, sheau tsuey chong, salina nen, nasrudin subhi, denise koh, tan joo siang, lee ping chen & shin pui san.  (2021).  the meaning and insight of altruistic work value of future professional helpers.  - seminar penyelidikan belia kebangsaan 2021 (yours21).  1-8. 

salina nen.  (2021).  teori sistem keluarga.  - 1-19. 

salina nen.  (2021).  kaunseling genetik, human relations counselling model.  - 1-32. 

wan shahrazad wan sulaiman, zainah ahmad zamani, fauziah ibrahim, mohammad rahim kamaluddin, ezarina zakaria, salina nen, nazirah hassan, jamiah manap, fatimah yusooff.  (2021).  penilaian keberkesanan inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelencongan social dalam kalanagn pelaksana, okp dan remaja/ beliai.  - 1-320. 

sheau tsuey chong,nur syazwani yandoi & loh siew wen. norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, denise koh, tan joo siang, nicole chen lee ping & shin pui san.  (2021).  a study of comparison of narrative in career decision making process using roads metaphoric cards and drawings.  - persidangan kebangsaan kerja sosial kesihatan 2021.  1-25. 

salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, hilwa abdullah @mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  social support needs in the early stage of the covid-19 pandemic.  - ittp-covid 19.  1-9. 

wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

siti marziah binti zakaria; nor ba`yah binti abdul kadir; salina binti nen; yuslina binti johari; abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan.  - 1-9. 

salina nen.  (2020).  poster penjarakkan sosial.  - 1. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori psikoterapi dan kaunseling-teori adler.  - 1-37. 

salina nen.  (2020).  pengumpulan data kualitatif.  - 1-50. 

salina nen.  (2020).  tindakan hasil dan penamatan.  - 1-39. 

salina nen.  (2020).  kaunseling kerjaya dan perkembangan personel.  - 1-39. 

salina nen.  (2020).  analisis data kualitatif.  - 1-23. 

salina nen.  (2020).  menangani stres secara efektif semasa covid-19.  - 14-17. 

salina nen.  (2020).  ffgg6313 kemahiran asas kaunseling.  - 1-54. 

salina nen.  (2020).  skpk6103 prinsip dan praktis kaunseling komuniti.  - 1-37. 

salina nen.  (2020).  skpk6103 prinsip dan praktis kanseling komuniti- mempromosi perubahan.  - 1-26. 

salina nen.  (2020).  skpk6103 prinsip dan praktis kaunseling komuniti- pencegahan.  - 1-40. 

salina nen.  (2020).  skpk6103 prinsip dan praktis kaunselingh komuniti- advokasi klien.  - 1-29. 

salina nen.  (2020).  skpk6103 prinsip dan praktis kaunseling komuniti- modul kaunseling komuniti.  - 1-8. 

salina nen.  (2020).  skpk6103 pengenalan kaunseling komuniti.  - 1-23. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori psikoterapi dan kaunseling -teori psikoanalisis- sigmund freud.  - 1-48. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori kaunseling dan psikoterapi.  - 1-48. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori kaunseling dan psikoterapi.  - 1-34. 

salina nen, noorfazrina mohd hazari.  (2020).  elemen antun seksual dalam kes inses kanak-kanak.  - 1. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori kaunseling dan terapi -existential theory.  - 1-25. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori kaunseling dan psikoterapi- solution focus therapy.  - 1-24. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori kaunseling dan psikoterapi.  - 1-34. 

salina nen.  (2020).  skpk6013 teori kaunseling dan psikoterapi- reality theory.  - 1-45. 

salina nen.  (2019).  pengurusan trauma.  - 1-69. 

salina nen.  (2019).  cabaran anak-anak kota.  - program soal rakyat. 

salina nen, nasrudin subhi, zainah ahmad zamani, najwa afiqa rohaizad & haikal anuar adnan.  (2019).  ada apa pada kaunselor: karakteristik kaunselor pilihan klien.  - konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke 21.  1-15. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

nasrudin subhi, wan shahrazad wan sulaiman, abdul rahman ahmad badayai, chong sheau tsuey, norulhuda sarnon@kusenin, hilwa abdullah@mohd nor, salina nen, rozainee khairudin & daniella mokhtar.  (2019).  pusat pakar psikologi dan kaunseling: ke arah kesejahteraan sejagat.  - 1. 

siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen.  (2019).  persepsi mengenai kualiti perkahwinan dalam kalangan pasangan muda di selangor (usia perkahwinan 1-10 tahun).  - international conference of language, culture and education 2019.  1-13. 

jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13. 

salina nen.  (2019).  gangguan seksual di tempat kerja.  - 1-21. 

salina nen.  (2019).  saya ok, awak ok: penjagaan diri kaunselor.  - i sejahtera.  18-20. 

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

salina nen, quwwatun nasihin mohamad & nasrudin subhi.  (2018).  kesan jangka panjang penderaan seksual kanak-kanak serta peranan kaunselor dalam kepulihan mangsa.  - regional conference on counseling and career development 2018. 

hazmarizal che abd hamid & salina nen.  (2018).  penerokaan kawalan ibu bapa dan perancangan masa depan dalam kalangan remaja hamil luar nikah.  - persidangan kebangsaan kaunseling dan kesihatan mental. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon & siti mariam mursidan.  (2018).  kecenderungan relaps & pelan pencegahan mengekalkan kepulihan.  - isejahtera. 

salina nen, nasrudin subhi, zainah ahmad zamani, muhammad ajib abd razak, haikal anuar adnan, najwa afiqa roshaizad.  (2018).  manual praktikum sarjana sains sosial psikologi kaunseling.  -

jamiah manap, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, arena che kasim, aizan sofia, salina nen, nor jana saim, norul huda sarnon, noordeyana tambi, mohd rezal hamzah, mohd wisman, nurul nabila mohd izani.  (2017).  mkkz unleashing the potential of the z generation.  - faseh fssk research highlights.  94-95. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon & siti mariam mursidan.  (2017).  kecenderungan relaps dan kejayaan mengekalkan kepulihan dalam kalangan penghuni yang tamat mengikuti rawatan dan pemulihan di cure and care rehabilitation centre (ccrc).  - measuring social capital:. 

fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, nasrudin subhi, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi & mohd nasir selamat.  (2017).  kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat di malaysia.  - laporan penyelidikan. 

nasrudin subhi, salina nen, zaini saaid, norhayati ibrahim & zainah ahmad zamani.  (2017).  pendekatan kaunseling kelompok sebagai kaedah penerokaan kendiri remaja rempit: kajian kes kem perkasa@remaja.  - international conference on social sciences and humanities (icosh2017). 

norulhuda sarnon/chong sheau tsuey/ezarina zakaria/fauziah ibrahim/khadijah alavi/mohd suhaimi mohammad/nasrudin subhi/nurjana saim/salina nen/suzana mohd hoesni.  (2017).  faseh.  - fakulti sains sosial & kemanusiaan.  78-79. 

emma mohamad, sabariah mohamed salleh, arina anis azlan, chong sheau tsuey, salina nen, wan hanna melini wan mohtar, mazlina mohd said, rozita ibrahim.  (2017).  tales of adventure, trials and tribulations of women in phd.  - fase: fssk research highlights.  34-35. 

fauziah ibrahim, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad.  (2017).  street crimes in malaysia: a phenomenological approach.  - faseh- fssk research highlights.  92-93. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, salina nen.  (2017).  sexual health among at-risk youths.  - faseh buletin penyelidikan fssk.  76-77. 

jamiah manap, aizan sofia amin, arena che kasim, fazilah idris, noordeyana tambi, salasiah hanin hamjah, mohammad rezal hamzah, norul huda sarnon, norjana saim, salina nen, siti fardaniah abdul aziz & nurul nabila mohd izani.  (2017).  laporan akhir penyelidikan frgs pembangunan modul kemahiran keibubapaan bagi mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z) frgs/1/2014/ssi09/ukm/02/6.  - measuring social capital:. 

aizan sofia amin, nasrudin subhi, zainah ahmad zamani, salina nen, yasmin othman mydin, azmawaty mohamad nor..  (2016).  amce5203 techniques and process in counselling.  - 1-154. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, salina nen.  (2016).  memperkasa komuniti orang asli di tasik banding, perak.  - impak: masyarakat orang asli dan peribumi @ ukm.  32-33. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen, nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  - international conference on social and economic development (icsed) 2016, universiti malaysia terengganu. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  -

salina nen, rohany nasir, wan shahrazad wan sulaiman, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin & nasrudin subhi.  (2016).  hopelessness,anxiety, depression, post traumamatic growth, resilient, and coping strategies among flood victims in pantai timur.  - persidangan kajian bencana banjir 2014. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, nasrudin subhi dan mohd suhaimi mohamad.  (2016).  meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti.  - nilai sosial, esteem kend. 

zaizul ab rahman, mohd. nasir omar, ahmad sunawary long, kamaruddin salleh, khaidzir ismail, salina nen, nasruddin subhi & mohd suhaimi mohamad.  (2016).  profil penjenayah rogol di penjara seksual di malaysia.  - measuring social capital:. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2015).  perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 bulan.  - keluarga dan penjagaan da. 

rohany nasir, zainah ahmad zamani, salina nen.  (2015).  mengurus kesan psikologi banjir : terapi seni kelompok.  -

khadijah alavi, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon dan salina nen.  (2014).  adakah generasi sandwich mengubah struktur demografi keluarga di malaysia.  - the 9th international malaysian studies conference (msc9). 

khadijah alavi, salina nen, norulhuda sarnon dan norjana saim.  (2014).  perlindungan kanak-kanak.  - ism minda. 

wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, mohamad suhaimi mohd, salina nen, norulhuda sarnon & khadijah alavi.  (2014).  rehabilitation through parole system in malaysia: the role of social support as mediating variable in the relationship between self-efficacy and resilience.  - international congressof applied psychology. 

khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim & suzana mohd hoesni..  (2013).  meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukkan strategi intervensi dan perlindungan.  - nilai sosial, esteem kend. 

fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, wan shahrazad wan sulaiman, mohd suhaimi mohamad dan khadijah alavi.  (2013).  pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk banduan parol malaysia.  - nilai sosial, esteem kend. 

jamiah manap, arena che kasim, suzana mohd hoesni, salina nen, fazilah idris, fatihah ghazali.  (2012).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - world conference on psychology and sociology 2012. 

salina nen.  (2012).  memperkukuh daya tahan keluarga dalam menghadapi krisis dan cabaran.  - minda. 

sheau tsuey chong, pei shan teh, juliana rosmidah jaafar, samsudin a. rahim, subhi, n., nor ba`yah abdul kadir, hoesni, suzana mohamad, mohamad, s. m., nen, s., sarnon, n., er, a.c..  (2012).  pemantauan ibu bapa kepada pembentukan emosi negatif dan motivasi pencapaian remaja.  - persidangan icosh ukm 2012, fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.