Penerbitan Lain-lain

fariza khalid.  (2017).  8 easy steps to establish an online community system an ar approach.  - 1. 

fariza khalid.  (2017).  predicting members` on engagement in a virtual learning community using 2plm dimensions.  - 1. 

fariza khalid.  (2017).  micro learning dalam massive open online learning.  - 1. 

fariza khalid, nurul sayida md zuki & nurafiqah zakaria.  (2017).  enhancing postgraduate supervision via hybrid community of practice approach (h-cop_.  - 1. 

md yusoff daud, mazalah ahmad, fariza khalid, mohd khalid mohamad nasir.  (2016).  ge1153 komputer dalam pendidikan.  -

zanaton h iksan.  (2016).  laporan penyelidikan akhir sumitomo.  - peningkatan kualiti pengh. 

md yusoff daud, fariza khalid, mazalah ahmad dan effandi zakaria.  (2016).  aplikasi e-forum dalam weebly ke arah pemupukan budaya diskusi dalam kalangan pelajar tahun 1fpend.  - k-novasi p&p ukm 2016: memikir semula pengajaran, mereka bentuk semula pembelajaran. 

fariza khalid, nurul syaida md zuki, nur afiqah zakaria.  (2016).  enhancing postgraduate supervision through a hybrid community of practice (h-cop) approach.  -

rosseni din,mohamad shanudin zakaria,aidah abdul karim, fariza khalid, azlin norhaini mansor,parilah mohd shah,maimun aqsha lubis,mazalah ahmad,mohamed yusuf mohd nor,suziyani mohamed &mohamad khalid.  (2015).  e-pembelajaran hibrid & literasi ict abad ke-21 untuk menghasilkan model pembelajaran hibrid bermakna & kemahiran boleh pindah.  -

fariza khalid.  (2015).  aplikasi google drive dalam memperkasa proses penyeliaan.  -

intan farahana kamsin, rosseni din, fariza khalid, nor syazwani mat salleh, analisa hamdan, siti zuraida abdul manaf.  (2015).  learning styles contribute to meaningful learning orang asli students.  -

fariza khalid, md yusoff daud, mazalah ahmad, siti fatimah mohd yassin, rosseni din, aidah karim.  (2015).  the application of eportfolio as a platform for assessing students learning.  -

rosseni din, analisa hamdan, siti zuraida abdul manaf, norsyazwani mat salleh, intan farahana kamsin, serge gabarre, cecile gabarre,juhaida abdul aziz,fariza khalid,azlin norhaini mansor,maimun aqsha.  (2015).  edutechnovation day to measure learning outcome for acceptable hybrid meaningful mobile learning environment.  -

rosseni din, mohamad shanudin zakaria, siti zuraida abdul manaf, nor syazwani mat salleh, analisa hamdan, intan farahana kamsin, serge gabarre, cecile gabarre, aidah abdul karim,parilah,fariza khalid.  (2015).  dari menara gading ke alam kerjaya: perlaksanaan model i-met & model kebah.  -

fariza khalid.  (2015).  profiling teachers` identities in relation to their participation in online community of practice.  -

intan farahana kamsin, rosseni din, fariza khalid, nor syazwani mat salleh, analisa hamdan, siti zuraida manaf.  (2015).  learning styles for orang asli students.  - international conference on e-learning (icel). 

mohd khalid, m. n., ahmad zamri mansor & fariza khalid.  (2015).  online learning theories: gaps and contemporary issues.  - seminar kebangsaan pendidikan negara ke 5 (skepen 2015). 

rosseni din,mohamad shanudin zakaria,aidah abdul karim,fariza khalid,azlin norhaini mansor,parilah mohd shah, maimun aqsha lubis,mazalah ahmad,mohamed yusuf mohd nor,suziyani mohamed & mohamad khalid.  (2015).  kaedah popeye-apprenticeship melalui edutechnovasion day untuk memperoleh hasil dari pembelajaran bermakna.  -

md yusoff daud, fariza khalid & mazalah ahmad.  (2015).  aplikasi weebly dalam kalangan pelajar prasiswazah fakulti pendidikan ke arah pengukuhan kemahiran generik.  - k-novasi p&p ukm 2015 mentransformasi pengajaran, memperkasa pembelajaran. 

md yusoff daud, zanaton iksan, fariza khalid & roslinda rosli.  (2014).  refleksi pendekatan lesson study dalam menjalani latihan mengajar oleh bakal guru sains di beberapa sekolah terpilih.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

fariza khalid, zanaton hj iksan, md yusoff daud, roslinda rosli.  (2014).  penilaian proses pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran mikro melalu analisis video.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan ipta 2014. 

zanaton h. iksan, roslinda rosli, mohd yusuf daud, fariza khalid.  (2014).  building learning community through lesson study approach during practical teaching.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

zanaton h iksan, mohd yusuf daud, maimon aqsa lubis, roslinda rosli, fariza khalid.  (2014).  meningkatkan kualiti penilaian pengajaran semasa latihan mengajar melalui pendekatan "lesson study".  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2013.