Penerbitan Lain-lain

rusyda helma mohd.  (2021).  kes pedofilia bertambah.  - keratan akhbar.  1-2. 

daniella mokhtar, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  tips penulisan tesis bab 4-6.  - 1-32. 

mohd nasir selamat, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2021).  bagaimana menulis sorotan literatur?.  - 1-24. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  perkongsian kejayaan dalam knovasi 2020.  - 1-5. 

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat, daniella maryam mohammad mokhtar, rusyda helma mohd.  (2021).  tips dan strategi penulisan metodologi kajian.  - 1-11. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2021).  kelenturan penyebaran ilmu kejuruteran ergonomik melalui medium penulisan popular.  - kongres & pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran 2021 knovasi2021.  1. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  ergolympic@my: pembentangan dan penilaian rekabentuk ergonomik di era pandemik.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan - knovasi2021.  1-14. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  cabaran pembelajaran era pandemik covid-19-dunia tanpa sempadan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan -knovasi2021.  1-20. 

rusyda helma mohd.  (2020).  fisiologi kerja.  - 1. 

rusyda helma mohd.  (2020).  workplace environment.  - 1. 

rusyda helma mohd.  (2020).  decision making.  - 1. 

rusyda helma mohd.  (2020).  biomekanik kerja.  - 1. 

rusyda helma mohd.  (2020).  faktor manusia dan pengangkutan.  - 1. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2020).  ergonomics day: improving teaching and learning advancement in ergonomics for the future.  - knovasi2020.  1. 

daniella mokhtar, nurul-azza abdullah, norshaffika izzaty zaiedy nor, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2020).  work from home productively.  - 1-10. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2020).  hari ergonomik: ke arah penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran ergonomik untuk masa depan.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

rusyda helma mohd.  (2019).  part2 slide auditory and sensory system.  -

rusyda helma mohd.  (2019).  sistem penglihatan.  -

rusyda helma binti mohd.  (2019).  safety at work for the young malaysian employees: the present and the future.  - majalah i sejahtera.  78-80. 

rusyda helma mohd.  (2019).  persoanlity and behavioral change.  - 1. 

rusyda helma mohd.  (2019).  personality and behavioral change.  - 1-25. 

rusyda helma mohd.  (2019).  model pemilihan personel..  - 1. 

mohd azul mohamad salleh, mohd taha ijab, hukil sino, jamalul lail abdul wahab, rusyda helma mohd & diana johan.  (2019).  pembangunan instrumen dalam talian dan penilaian kendiri terhadap 7 domain utama minggu mesra mahasiswa dalam kalangan pelajar b40 kolej kediaman ukm.  -

mohd azul mohamad salleh;hukil bin sino;jamalul lail bin abdul wahab;rusyda helma binti mohd;mohamad taha bin ijab.  (2019).  pembangunan instrumen dalam talian dan penilaian kendiri terhadap 7 domain utama minggu mesra mahasiswa dalam kalangan pelajar b40 kolej kediaman ukm..  - 1-6. 

rusyda helma mohd.  (2019).  jurang kuasa & persekitaran kerja kondusif.  - majalah i-sejahtera.  19-22. 

rusyda helma mohd.  (2019).  podcast.  -

rusyda helma mohd.  (2019).  yotube video: kuliah atas talian bertajuk auditory and sensory system (part 1).  -

rusyda helma mohd.  (2018).  kuiz online melalui portal quizz.  -

rusyda helma mohd.  (2018).  recorded nota tambahan skpr6023 tajuk 9.  -

rusyda helma mohd & mohd azul mohamad salleh.  (2018).  enhancing student learning engagement in the industrial revolution (ir) 4.0.  - simposium kesarjanaan pengajaran & pembelajaran dan penilaian alternatif (sotla) 2018. 

h.m, rusyda.  (2016).  proactive safety behaviour of young workers: a self-regulatory perspective..  - aps 11th industrial and organizational psychology conference. 

nur saadah, m. a., rusyda, h. m..  (2013).  informal caregiving: empowering a social support program for employers.  - international conference on social education and community. 

rusyda helma mohd.  (2008).  strategi komunikasi dan perkongsian pengetahuan di kalangan pekerja di universiti kebangsaan malaysia.  - koleksi laporan penyelidikan ukm.