Penerbitan Lain-lain

azlin alisa ahmad;mat noor bin mat zain;salmy edawati binti yaacob;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;norhoneydayatie binti abdul manap.  (2022).  pembinaan parameter islamic swap dalam pasaran derivatif islam di malaysia .  -

salmy edawati yaacob dan mohd nasran mohamad.  (2022).  shariah gold investment in era of metaverse: prospects & challenges.  - international conference fakultas ekonomi dan bisnis islam (febi) iain manado.  1-12. 

salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad,mat noor mat zain, mohd afiq nuar, noraini saro.  (2022).  kajian semakan semula uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - focus group discussion.  1-42. 

salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad, mat noor mat zain, mohamad afiq anuar dan noraini saro.  (2022).  laporan insepsi kajian semakan semula 'uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - 1-42. 

salmy edawati yaacob, mohd nasran mohamad, shofian ahmad.  (2022).  goldpreneur: kepatuhan syariah dan cabaran pelaksanaannya di malaysia.  - the 2nd samarah international conference on islamic family law & islamic law 2022.  1-13. 

siti syuhada abd rahman, zizah che senik, wan zulkifli wan hassan, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2021).  a thematic review on prophetic leadership in organizations: analysis of patterns and impacts.  - international conference on islamic contemporary and management 2021 icicm.  1-12. 

rosmawati binti mohamad rasit;zainab binti ismail;salasiah binti hanin hamjah;salmy edawati binti yaacob;muhammad adib bin samsudin;zulkefli bin aini;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami.  -

nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -

rosmawati mohamad rasit, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, salmy edawati yaacob, adawiyah ismail, siti jamiaah abd jalil, hasanah abd. khafidz, nozira salleh, a'thiroh masyaa'il tan, suariza@hidayah muhammad, azimah misrom.  (2020).  pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia.  - 52. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  perkongsian pengalaman apel c.  - webinar pelaksanaan dan perkongsian pengalaman apel c.  1-17. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  digital payment disruption: application & sharia issu in e-wallet.  - the 2nd international conference on islamic law 2020.  1-25. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara membuat proposal penyelidikan.  - 1-19. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara membuat soratan literatur.  - 1-22. 

salmy edawati binti yaacob;mat noor bin mat zain;shofian bin ahmad;zamzuri bin zakaria;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;ahmad dahlan bin salleh;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;azlin alisa ahmad.  (2020).  pembinaan modul koperasi patuh syariah untuk sektor koperasi di malaysia.  -

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara penulisan tesis (persediaan awal).  - 1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  maslahah dalam perniagaan dan keusahawanan.  - 1-11. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  penulisan artikel lteratur.  - 1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara penulisan latihan ilmiah.  - 1-45. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  research problem and problem statement.  - 1-29. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  amalan semasa kewangan islam.  - 1-45. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  institusi kewangan islam.  - 1-20. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  cadangan alternatif penggunaan konsep tawarruq dalam produk ar-rahnu di koperasi.  - inovasi produk rahnu skm dan angkasa 2020.  1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  proses kenaikan pangkat akademik.  - 1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  koperasi islam.  - 1-24. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  fungsi dan peranan baitulmal.  - 1-24. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  isu syariah (akaun emas emas maya).  - 1-12. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  isu syariah (manipulasi rahnu).  - 1-15. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  isu syariah (emas fizikal).  - 1-11. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  potensi dan bentuk pelaburan emas di malaysia.  - 1-15. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  sejarah emas.  - 1-11. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  riba dalam perniagaan.  - 1-11. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  asas keusahawanan islam.  - 1-37. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  etika keusahawanan islam.  - 1-14. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  budaya keusahawanan islam.  - 1-15. 

mat noor mat zain, norhoneydayatie abdul manap, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2019).  kebaikan dan kelemahan kempen utamakan barangan muslim (bmf).  - seminar antarabangsa perundangan dan muamalah islam (international seminar on legal and islamic economy & finance).  477-490. 

rosmawati mohamad rasit , zainab ismail, salasiah hanin hamjah, muhammad adib samsudin, zulkefli aini, salmy edawati yaacob, shahrul nazmi sannusi , md rozalafri johori.  (2019).  laporan teknikal psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami (frgs/1/2017/ssio3/ukm/02/6).  - 1-20. 

muhammad rafiuddin bin rahmat, muhammad azam bin mat saed & salmy edawati yaacob.  (2018).  jenayah murtad dalam perundangan islam.  - seminar fiqh kontemporari 2018. 

nadia farhana shafeed affendy, nur izzati mohd hatta, nur zulaikha osman & salmy edawati yaacob.  (2018).  aplikasi mudharabah dalam muamalat islam.  - seminar fiqh semasa 2018. 

nadia farhana bt shafeed affendy, nur izzati bt mohd hatta, nur zulaikha bt osman & salmy edawati bt yaacob.  (2018).  aplikasi mudharabah dalam muamalat semasa.  - seminar fiqh kontenporari 2018. 

muhammad zamani bin shuhaimi, muhammad azraie bin azmi, nor qamal danial bin mohd safuan & salmy edawati binti yaacob.  (2018).  hukuman jenayah takzir.  - seminar fiqh kontemporari 2018. 

rosmawati mohamad rasit, . zainab ismail, salasiah hanin hamjah, salmy edawati yaacob, zulkefli aini , muhammad adib samsudin, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori, azimah misrom & nur hikmah yahya.  (2018).  kumpulan penyelidikan frgs/1/2017/ssi03/ukm/02/6 : psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm. 

salmy edawati binti yaacob;mat noor bin mat zain;shofian bin ahmad;zamzuri bin zakaria;ahmad dahlan bin salleh;nozira binti salleh;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;rosmawati binti mohamad rasit;wan hilmi bin wan abdullah.  (2018).  pemerkasaan keusahawanan islam dalam konteks pembangunan negara.  -

fazilah idris, khairul anwar mastor, fariza md. sham, nurliana mohd. hassan, nur riza suradi, salmy edawaty yaacob & yusof maskat.  (2018).  halal executive and halal brand for halal integrity.  - special issue ukm-iic2018. 

zamzuri bin zakaria;mat noor bin mat zain;shofian bin ahmad;salmy edawati binti yaacob.  (2018).  pembinaan teori pilihan pengguna islam dalam pembiayaan perumahan mengikut kerangka maqasid syariah.  -

amir fazlim bin jusoh @ yusoff;mat noor bin mat zain;salmy edawati binti yaacob;shifa binti mohd nor;nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2018).  the development of forward sale-based islamic personal financing model.  -

nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;ruzian bt. markom;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;azlin alisa binti ahmad.  (2018).  pembinaan parameter syariah prinsip pemilikan bermanfaat (beneficial ownership) dalam kewangan islam.  -

salmy edawati yaacob.  (2017).  dinar emas vs wang digital.  - utusan malaysia (mega).  21. 

salmy edawati yaacob.  (2017).  maslahah dalam perniagaan koperasi.  - seminar fiqh muamalat dalam gerakan koperasi 2017. 

salmy edawati yaacob.  (2017).  trend kutu emas membiak.  - majalah al-islam.  64-67. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaakob, dr. zamzuri zakaria, nik abdul rahim nik abdul ghani & syamsul amri abdul razak.  (2016).  pembentangan awal proposal pembentukan kerangka dalaman tadbir urus dan risiko syariah di suruhanjaya syarikat malaysia (ssm) -.  - 1-18. 

salmy edawati yaacob dan zamzuri zakaria.  (2016).  syarikat patuh syariah:produk dan pasaran dalam islam.  -

abe sufian abdul rahman dan salmy edawati yaacob.  (2015).  kajian literatur tahap pemahaman transaksi jualbeli emas oleh peniaga-peniaga runcit sekitar kawasan bandar kuala terengganu.  - kolokium siswazah syariah peringkat kebangsaan 2015 (kosis 2015). 

salmy edawati yaacob.  (2015).  akad-akad dalam muamalat.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  dinar emas dalam islam.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  riba dalam syariat islam.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  teori hak.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  konsep dan sistem riba.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  teori harta dalam muamalat islam.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  akad bay` salam dan bay` istisna`.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  bay inah & bay dayn.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  teori pemilikan.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  kontrak jual beli.  -

asiah alkharib shah dan salmy edawati yaacob.  (2015).  kritikal literatur terhadap tadbir urus dan pengawalseliaan ar-rahnu di malaysia.  - kolokium siswazah syariah peringkat kebangsaan 2015 (kosis 2015). 

salmy edawati yaacob.  (2015).  riba dan pelaburan emas.  -

muhammad nazir alias, mohd. nasran mohamad , amir husin mohd. nor, zaini nasohah, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi , salmy edawati yaacob & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2012).  instrumen pembiayaan islam " hibah bersyarat".  - persidangan fiqh muamalah dan isu-isu fiqh semasa v,2012. 

salmy edawati yaacob.  (2011).  dinar emas dan mekanisme pelaksanaannya dalam ekonomi semasa.  -

mohd zamro bin muda, azlin alisa binti ahmad & salmy edawati binti yaacob.  (2008).  konsep pemilikan harta dalam islam: satu tinjauan umum.  - konvensyen kebangsaan pengurusan harta pusaka, wasiat & wakaf..