Penerbitan Lain-lain

nur qhairun nabiha hussin, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  pengekalan budaya melayu dalam masyarakat melayu kampung padang balang, gombak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  19-29. 

wan nasyruddin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, mohd zul amirul izwan mat deraseh.  (2021).  falsafah tib nabawi dalam amalan kebersihan masyarakat melayu.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaankali ke-6 (pasak 6 2021).  75. 

muhammad irham kamarulzaman & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  kefahaman pelajar institut pengajian tinggi mengenai harta pusaka dalam adat perpatih.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  30-41. 

junaidi awang besar, sharifah raihan syed jaafar, zurinah tahir, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 6.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 

junaidi awang besar, muhd. norizam jamian, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 5.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-102. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

junaidi awang besar, nik hairi omar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 2.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-289. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679. 

mohd yuszaidy mohd yusoff , muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian, zubir idris.  (2020).  muzium di malaysia: menghadapi cabaran digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2020.  1-12. 

muhd norizam jamian, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris.  (2020).  troll sebagai folklor bandaran dalam dunia digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2020.  1-14. 

yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohs yusof, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris, muhd norizam jamian.  (2020).  dokumentasi etnoperubatan melayu dalam dunia digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera).  1-9. 

mohd yuszaidy bin mohd yusoff.  (2019).  nama-nama tempat pelik di negeri sembilan berdasarkan cerita mitos dan lagenda melayu.  -

zubir idris, muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusof, yusmilayati yunos & muammar ghaddafi hanafiah.  (2018).  etnosentrisme dan patriotisme sebagai benteng pertahanan dalam syair perang mengkasar.  - seminar serantau persenjataan dan pertahanan dalam sastera dan sains warisan. 

nordiana mosum & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  adat dan kepercayaan dalam ritual kematian masyarakat bajau.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & zubir idris.  (2017).  fenomena folklor bandaran dalam kalangan generasi z.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2017. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  astana raja.  - sari penyelidikan - kongres budaya 2017.  30-31. 

norsyakilah mat hassan & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  elemen cina peranakan dalam tarian menora di kelantan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

nor hidayah binti abas & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  peranan galeri sultan azlan shah sebagai pendidikan tidak formal.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

muhd norizam jamian, zubir idris, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  undang-undang laut tradisional: manifestasi peradaban melayu maritim.  - kolokium pusat penyelidikan bitara melayu (bayu 2017). 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & muhd. norizam jamian.  (2017).  generasi z dan warisan budaya.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu, sebahter 2017. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & mud norizam jamian.  (2017).  pemuliharaan pengubatan melayu dalam perspektif akta warisan kebangsaan 2005 (akta 645).  - persidangan antarabangsa perubatan melayu, "perubatan melayu dari pelbagai perspektif". 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & muhd norizanm janian.  (2017).  poster pameran kongres budaya 2017.  - 1-7. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos & muhd norizam jamian.  (2017).  etos melayu dalam pembentukan generasi z.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu (sebahtera 2017). 

nur atikah ibrahim, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris & muhd norizam jamian.  (2017).  herba dalam pembuatan minyak sakal putung serai wangi.  - persidangan antarabangsa perubatan melayu 2017. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, zubir idris & muhd norizam jamian.  (2017).  bidaah kontemporari dalam amalan masyarakat melayu menurut media massa.  - kolokium bayu 2017. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos & muhd norizam jamian.  (2016).  pembidaahan dalam masyarakat melayu kontemporari: satu perbincangan.  - kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan landskap warisan malaysia merujuk kepada akta warisan kebangsaan 2005.  - international seminar on the heritage & folklore of the malay archipelago. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharan tokoh orang hidup daripada perpektif akta warisan kebangsaan 2005 (akta 645).  - persidangan nasional sejarah melayu kepulauan melayu: menatar sejarah memacu kecemerlangan. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan warisan budaya tidak ketara di malaysia.  - persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2016. 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & zubir idris.  (2016).  keadilan tunjang kepimpinan raja-raja melayu: dari tradisi ke kontemporari.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2016. 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, & yusmilayati yunos.  (2016).  kepimpinan yang adil dalam reruang ketatanegaraan melayu tradisional.  - kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, & yusmilayati yunos.  (2016).  pemuliharaan warisan budaya dalam perundangan warisan di malaysia: satu kajian.  - kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan landskap warisan di malaysia merujuk kepada akta warisan kebangsaan 2005.  - international seminar on the heritage & folklore of the malay archipelago: heritage & identity. 

ab. samad kechot, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2009).  penyelidikan seni persembahan masyarakat minangkabau, negeri sembilan: tumpuan ke atas muzik cak lempong.  - sebahtera iii penyelidikan pengajian melayu: teori dan praktis. 

hanapi dollah, ab. samad kechot, mohd yuszaidy mohd yusof.  (2009).  pengurusan warisan budaya: usaha pemuliharaan dan pemeliharaan warisan negara.  - seminar serumpun iv unhas-ukm. 

mohamad nazri ahmad, mohamed anwar omar din, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunus.  (2008).  tanggapan sarjana terhadap orang kuala: satu tinjauan.  - persidangan perdana peribumi malaysia, pendidikan penjana perubahan masyarakat orang asli , universiti darul iman malaysia. 

mohamad nazri ahmad, mohd yuzaidy b mohd yusoff.  (2007).  pemikiran dalam drama pengarang terengganu: khusus wan ahmad ismail.  - wacana teater: pemikiran dalam teks drama pentas terengganu. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2007).  muzium negara dan koleksi warisan negara.  - bicara pengajian melayu.